Drukuj

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła od nas ś.p Teresa Zaworowska nasza Koleżanka, działaczka NSZZ „Solidarność".

Zasłużona dla  rozwoju oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego.

Wyjątkowo życzliwa, szczera i zawsze służąca ludziom w potrzebie.

Człowiek wielkiego serca i wielkich zasług.

Od roku 1980 aktywnie działała w strukturach Związku na szczeblu szkoły: wieloletnia Przewodnicząca Koła NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, na szczeblu Regionu:

w latach 1999-2010 Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania oraz w latach 1998-2010 Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty w Olsztynie; na szczeblu kraju: w latach 1999-2010 członek Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Była też pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Mechanicznym Akademii Rolniczo –Technicznej w Olsztynie. Inicjatorka powołania Warmińsko - Mazurskiego Forum Parlamentarzystów na rzecz wspierania reformy systemu edukacji oraz członek zespołu d/s szkolnictwa zawodowego oraz zespołu d/s awansu zawodowego nauczycieli przy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Dbała o ochronę praw pracowniczych, służyła poprawie warunków pracy i płacy pracowników oświaty na terenie regionu Warmińsko – Mazurskiego.

Za pracę na rzecz ''Solidarności'', za poświęcenie i przedkładanie zasady ''Pro publico bono'' nad sprawy prywatne i za działalność na rzecz rozwoju i utrwalania demokracji w Polsce została odznaczona Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ''Solidarność'', zaś za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz słowa otuchy w trudnych chwilach Rodzinie i Najbliższym składają w imieniu

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Bożena Kowalska

Przewodnicząca

Elżbieta Szydlik

Zastępca przewodniczącej

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

 

******

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dn. 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 12.45 wystawieniem Urny z Prochami w kaplicy przy ul. Poprzecznej, skąd o godz. 13.15 nastąpi wyprowadzenie. Ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.