Podstawowe szkolenie dla kól  „AKTYWNI I ZORGANIZOWANI”

1. Co o prawie nauczyciel wiedzieć powinien?; 2. ABC dla kół – akty prawne obowiązujące w szkole; 3. NSZZ „Solidarność” – prawo związkowe; 4. Działalność związkowa koła; 5. Nauczyciel w obliczu zwolnienia z pracy; 6. Nauczyciel korzystający z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.; 7. Rada pedagogiczna i jej kompetencje; 8. Nagrody dla nauczycieli; 9. Jak skutecznie zadbać o interesy zawodowe?

 „KURS PRZYWODZTWA ZWIĄZKOWEGO”

1. Cel związku; 2. Teorie przywództwa; 3. Struktura organizacyjna; 4. Planowanie; 5. Organizuję zebranie; 6. Pozyskiwanie członków; 7. Rozwiązywanie skarg i interwencji. Program szkolenia przewiduje 2,5 dnia.

 „NEGOCJACJE – KURS PODSTAWOWY’

1. Teoria negocjacji; 2. Techniki negocjacji; 3. Ćwiczenia praktyczne technik negocjacyjnych. Program szkolenia przewiduje 2,5 dnia.

Uwaga! Aby zapewnić skuteczność szkolenia proponujemy szkolenia wyjazdowe i grupę liczącą 20-25 osób.

Kontakt w sprawie szkoleń:

OFERTA


A A A

usiłują wymusić od kogokolwiek, jakiekolwiek ustępstwa na rzecz tylko własnego dobra i to dobra materialnego.

Jestem dumny i wdzięczny Panu Bogu za tych Nauczycieli, którzy w tych dniach stają po stronie swoich uczniów z gotowością zadośćuczynienia wobec ich podstawowych praw. 

Są Oni porównywalni do Nauczycieli Tajnych Kompletów, którzy podczas okupacji z narażeniem własnego życia pełnili swoją misję pedagoga zatroskanego o dobro ucznia.

Trzeba nam zatem - chrześcijanom – w trosce o przyszłość polskiej Szkoły, szturmować Niebo, aby obronić nauczycielski Etos przed zniszczeniem w oczach samych nauczycieli ale także w oczach rodziców i uczniów. 

To jest bowiem największa narodowa wartość, która w tych dniach mocno się chwieje i której wszyscy ludzie dobrej woli winni bronić do ostatniego tchu.

Ks. Eugeniusz Jankiewicz

Oferta specjalna

10% zniżki

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty