Podstawowe szkolenie dla kól  „AKTYWNI I ZORGANIZOWANI”

1. Co o prawie nauczyciel wiedzieć powinien?; 2. ABC dla kół – akty prawne obowiązujące w szkole; 3. NSZZ „Solidarność” – prawo związkowe; 4. Działalność związkowa koła; 5. Nauczyciel w obliczu zwolnienia z pracy; 6. Nauczyciel korzystający z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.; 7. Rada pedagogiczna i jej kompetencje; 8. Nagrody dla nauczycieli; 9. Jak skutecznie zadbać o interesy zawodowe?

 „KURS PRZYWODZTWA ZWIĄZKOWEGO”

1. Cel związku; 2. Teorie przywództwa; 3. Struktura organizacyjna; 4. Planowanie; 5. Organizuję zebranie; 6. Pozyskiwanie członków; 7. Rozwiązywanie skarg i interwencji. Program szkolenia przewiduje 2,5 dnia.

 „NEGOCJACJE – KURS PODSTAWOWY’

1. Teoria negocjacji; 2. Techniki negocjacji; 3. Ćwiczenia praktyczne technik negocjacyjnych. Program szkolenia przewiduje 2,5 dnia.

Uwaga! Aby zapewnić skuteczność szkolenia proponujemy szkolenia wyjazdowe i grupę liczącą 20-25 osób.

Kontakt w sprawie szkoleń:

OFERTA


A A A

1. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% z wyrównaniem od stycznia 2019 r.

2. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% od stycznia 2020r.

3. Wycofania przepisów dotyczących wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

4. Powrotu do poprzednich rozwiązań prawnych dotyczących oceny pracy nauczycieli, zgodnie z deklaracją min. Anny Zalewskiej zawartą w liście do nauczycieli z grudnia 2018r. 

Dotyczą one nie tylko wynagrodzeń nauczycieli, ale także koniecznych zmian w prawie oświatowym. Nasz protest i zawarte w nim postulaty spotkały się z ogromnym poparciem wielu środowisk.

Ufamy, że rozmowy Pana Prezydenta z Panem Premierem przyniosą oczekiwane 

przez nauczycieli rozwiązania. 

Z wyrazami szacunku

Nauczyciele z NSZZ „Solidarność protestujący 

w siedzibie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Z wyrazami szacunku

Nauczyciele z NSZZ „Solidarność” protestujący w siedzibie Małopolskiego Kuratora Oświaty

Oferta specjalna

10% zniżki

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty