Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie umowy gospodarczo-handlowej CETA

Email Drukuj PDF

W imieniu członków Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” chcemy wyrazić nasze najgłębsze obawy wobec proponowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement ), która jest przedmiotem negocjacji między UE a Kanadą. Komisja Europejska i rząd kanadyjski planuje ogłosić, że negocjacje zostają zakończone na zbliżającym się szczycie UE-Kanada, który odbędzie się w Ottawie w dniach 25-26 września 2014 roku.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni zakresem zobowiązań UE i jej państw członkowskich, które obejmują między innymi finansowanie oświaty (usług edukacyjnych) ze środków prywatnych oraz że te zobowiązania mogą stanowić potencjalne, poważne zagrożenie dla polityki edukacyjnej w instytucjach oświatowych, a także dla nauczycieli i uczniów.

Jeżeli zasady rynkowe w pełni stosuje się do usług publicznych, takich jak edukacja, może to poważnie ograniczyć przestrzeń porządku publicznego oraz zintensyfikować proces prywatyzacji i komercjalizacji oświaty. Stanowi to wyjaśnienie, dlaczego edukacja aktualnie pozostaje jednym z najsłabiej objętych sektorów różnymi umowami handlowymi, w których UE jest stroną.

W przypadku, gdy obszar edukacji zostanie ujęty w umowie CETA, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Przepisy regulujące dostęp do rynku mogą ograniczyć zdolność państw członkowskich UE do wszelkich regulacji w zakresie zgody na działalność prywatnym instytucjom oraz zapewnienia jakości w szkołach i innych placówkach prywatnych. Wszelkie środki przyjęte w celu promowania wysokich standardów jakości w procesie udzielania licencji i akredytacji mogłoby potencjalnie być interpretowane jako "ukryte bariery w handlu" lub "bardziej uciążliwe niż to konieczne dla prowadzenia handlu".

Ponadto umowa CETA zawiera propozycję włączenia klauzuli (ISDS), która odnosi się do rozstrzygania sporów między inwestorami i krajami. Klauzula ta jest bardzo kontrowersyjna

i niedawno przeprowadzona debata na ten temat wyraźnie wskazuje na ostry sprzeciw związków zawodowych, innych organizacji, obywateli oraz przedstawicieli rządu - wobec włączenia tego mechanizmu w umowy handlowe w UE na równi z Kanadą i USA. Mechanizm ISDS oznaczałby, że prywatne firmy edukacyjne z UE i Kanady będą mieć prawo do prawnego zakwestionowania, odwołując się do trybunałów międzynarodowych, każdego DZIAŁANIA przyjętego przez drugą stronę umowy, w przypadku gdy poczują zagrożenie dla ich zysków. Może to mieć poważny wpływ na proces podejmowania demokratycznych decyzji w sektorze oświatowym. Mówiąc szerzej, ISDS ustanawia system ochrony sądowej, która jest dostępna tylko dla inwestorów zagranicznych, a tym samym dyskryminuje firmy krajowe. Ponadto ISDS omija krajowy system sądowniczy. ISDS stanowi realne i poważne zagrożenie dla demokratycznego podejmowania decyzji i prawa rządów do wprowadzania regulacji PRAWNYCH. Wysokie koszty obrony państwowych inwestorów, w przypadku rozstrzygania sporów, mogą zniechęcać rządy do realizacji celów politycznych lub podjęcia środków regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na inwestorów zagranicznych. Należałoby rozważyć wyżej wymienione zagrożenia, tym bardziej w przypadku, kiedy mechanizm ISDS nie jest konieczny w proponowanej umowie handlowej z Kanadą i USA.

Ponadto, zastanawiającym jest, że Komisja Europejska próbuje do CETA włączyć mechanizm ISDS, podczas gdy w tym samym czasie nie analizuje odpowiedzi na konsultacje publiczne dotyczące ISDS w umowie TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w Handlu

i Inwestowaniu). Według Komisji Europejskiej nie istnieje związek między ISDS w CETA

i ISDS w TTIP. My, jako organizacja, kwestionujemy tę interpretację. Z naszego punktu widzenia istnieje wyraźny związek między ISDS w tych dwóch zaproponowanych umowach handlowych. Faktem jest, że tekst odniesienia do konsultacji społecznych w sprawie ISDS

w TTIP został oparty na tekście CETA obejmującym klauzulę ISDS. Perspektywa włączenia ISDS w CETA powoduje niebezpieczeństwo – precedens do włączenia ISDS w TTIP.

W świetle uzasadnionych obaw o zakres mechanizmu ISDS oraz w celu wzięcia pod uwagę wyników konsultacji społecznych w sprawie ISDS zwracamy się do rządu RP, aby nalegał na wstrzymanie rozmów dotyczących CETA, przynajmniej do czasu wydania oficjalnej opinii na temat ISDS w odniesieniu do TTIP. Domagamy się wyłączenia lub wydzielenia edukacji i innych podstawowych usług publicznych z umowy handlowej CETA. Wydaje nam się konieczne jasne i precyzyjne wykluczenie obszaru edukacji z umowy handlowej CETA, biorąc pod uwagę doświadczanie wynikające z Umowy WTO w sprawie handlu usługami (GATS), która przewiduje zwolnienie dla "usług świadczonych w wykonywaniu funkcji władczych". Zapis tej Umowy okazał się być nieprecyzyjny i otwarty do sprzecznych interpretacji.

Chcemy podkreślić, że komercyjne zasady handlu nie mogą ograniczać rządów

i określonych władz publicznych w zakresie zapewnienia jakości edukacji publicznej. W celu zapewnienia wysokiej jakości polskiej edukacji apelujemy, aby w sposób precyzyjny wykluczyć wszystkie usługi edukacyjne z CETA.

Zwracamy się do wszystkich przedstawicieli rządu RP, aby aktywnie przeciwdziałali komercjalizacji usług publicznych i stanęli w obronie jakości kształcenia.

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „S”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Stanowisko Prezydium ws. CETA.pdf 232 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.