Od stycznia 2012 r. zmiany w Karcie Nauczyciela

Email Drukuj PDF

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wraz z nią zmieniły się niektóre przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy, skutkiem, których będzie m.in. utrata wielu przywilejów dla niektórych nauczycieli, a także zmiana przepisów na podstawie których są zatrudniani.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą będzie ograniczenie uprawnień części nauczycieli. Zgodnie z art. 237 ww. ustawy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni dotychczas w placówkach opiekuńczo-wychowawczych będą bowiem podlegać przepisom Karty Nauczyciela tylko przez okres dwóch lat od wejścia w życie ustawy, a więc do końca 2013 r. Począwszy od 1 stycznia 2014 r. staną się pracownikami samorządowymi i w odniesieniu do nich trzeba będzie stosować ustawę o pracownikach samorządowych.

Zmiana ustawy, pod którą podlegają pracownicy to także utrata wielu uprawnień

Wiąże się to z uchyleniem ust. 1a w art. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie, z którym wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przed 2004 r. podlegają ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 251 ww. ustawy pracownicy ci po okresie przejściowym zatrudniani będą na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oznacza to dla tych pracowników utratę wielu przywilejów, które gwarantuje Karta Nauczyciela takich jak np. 26-godzinne pensum zajęć prowadzonych z wychowankami. Pensum dla pracowników samorządowych ustalane będzie przez dyrektora placówki. Nie będą też mogli skorzystać z dłuższych i dodatkowych urlopów gwarantowanych przez Kartę, jak urlop dla poratowania zdrowia. Dotyczy to około 2 tys. nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Osiem lat temu, gdy pogotowia opiekuńcze i domy dziecka wykreślano z ustawy o systemie oświaty - obiecano im, że do zakończenia ich pracy zawodowej będą podlegali Karcie Nauczyciela. Omawiana ustawa wprowadza zmiany, które zaprzeczają tym obietnicom.

Ponadto pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów obowiązujących do czasu wejścia w życie nowej ustawy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych wymaganych na danym stanowisku, mogą być nadal zatrudniani na tym stanowisku, jednak nie dłużej jednak niż przez 6 lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy, tj. do końca 2017 r. Jeśli do dnia 1 stycznia 2018 r. Po tym okresie nie dostosują swoich kwalifikacji do nowych wymagań - powinni zostać zwolnieni z zajmowanego stanowiska.

Andrzej Antolak

Poprawiony: wtorek, 20 grudnia 2011 20:10  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S"

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.