Serwis Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "S"

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wykaz placówek oświatowych zgłoszonych do likwidacji

Email Drukuj PDF

Rok szkolny 2012/ 2013. W tym roku liczba likwidowanych i przekształcanych placówek może przekroczyć 2500 ( wg. danych MEN liczba ta wynosi 1467). W wymienionych niżej ośmiu województwach łączna liczba placówek planowanych do likwidacji i przekształceń wynosi 1608. Dane nie są pełne gdyż daty sporządzenia wykazów w większości są z lutego.

Likwidacje- lata poprzednie:

- 2011/12 – zlikwidowano 300 placówek.

- 2010/11 – 261,

- 2009/10 – 540,

- 2008/09 – 587,

- 2007/08 –599 placówki,

Planowane zmiany w sieci szkół w województwie małopolskim w 2012 r. - stan na 24.02.2012

LP POWIAT GMINA NAZWA SZKOŁY RODZAJ PRZEKSZTAŁCENIA DOKĄD DZIECI DATA PRZEKSZTAŁCENIA

1 myślenicki Tokarnia Filia w Więciórce SP Nr 2 w Tokarni likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tokarni 31.08.2012

2 myślenicki Dobczyce II LO w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja brak naboru 31.08.2012

3 myślenicki Dobczyce Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Dobczycach 31.08.2012

4 myślenicki Dobczyce ZSZ Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja ZSZ Nr 1 w Zespole Szkół w Dobczycach 31.08.2012

5 myślenicki Dobczyce Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja brak naboru 31.08.2012

6 myślenicki Dobczyce Internat w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja brak wskazania 31.08.2012

9 olkuski Wolbrom Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolbromiu 31.08.2012

10 olkuski Wolbrom Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej likwidacja Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku 31.08.2012

11 olkuski Wolbrom Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Gołaczewach 31.08.2012

12 olkuski Wolbrom Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu likwidacja Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu 31.08.2012

13 olkuski Wolbrom Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu likwidacja Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu 31.08.2012

14 olkuski Trzyciąż Szkoła Podstawowa w Trzyciążu likwidacja Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jangrocie 31.08.2012

15 olkuski Trzyciąż Technikum w Zespole Szkół w Trzyciążu likwidacja Technikum w Wolbromiu 31.08.2012

16 olkuski Trzyciąż Szkoła Policealna w Zespole Szkół w Trzyciążu likwidacja brak naboru 31.08.2012

17 olkuski Trzyciąż ZSZ w Zespole Szkół w Trzyciążu likwidacja brak naboru 31.08.2012

18 M. Kraków M.Kraków, ale organ prowadzący: PUHiT Sp z o.o. "ZSZ w Zesole Szkół Zawodowych ""Budostal"" w Krakowie " likwidacja brak wskazania 31.08.2012

19 M. Kraków M.Kraków, ale organ prowadzący: PUHiT Sp z o.o. "Technikum w Zespole Szkół Zawodowych ""Budostal"" w Krakowie " likwidacja brak wskazania 31.08.2012

20 M. Kraków M.Kraków, ale organ prowadzący: PUHiT Sp z o.o. "Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Zawodowych ""Budostal"" w Krakowie " likwidacja brak wskazania 31.08.2012

21 M. Kraków M.Kraków, ale organ prowadzący: PUHiT Sp z o.o. "Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych ""Budostal"" w Krakowie " likwidacja brak wskazania 31.08.2012

22 M. Kraków M.Kraków Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 w Krakowie przekazanie osobie fizycznej "Fundacja ""Bona Fide""" 31.08.2011

23 M. Kraków M.Kraków XIX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 likwidacja brak naboru 31.08.2012

24 M. Kraków M.Kraków XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 likwidacja brak naboru 31.08.2012

25 M. Kraków M.Kraków XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 likwidacja brak naboru 31.08.2012

26 M. Kraków M.Kraków XLI Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego likwidacja brak naboru 31.08.2012

27 M. Kraków M.Kraków Technikum Przemysłu Skórzanego nr 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego likwidacja brak wskazania 31.08.2012

28 M. Kraków M.Kraków Technikum nr 28 w Centrum Kształcenia Ustawicznego likwidacja brak wskazania 31.08.2012

29 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

30 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych nr 2 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

31 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych likwidacja brak wskazania 31.08.2012

32 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

33 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 3 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

34 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

35 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 8 w Zespole Szkół Energetycznych likwidacja brak wskazania 31.08.2012

36 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 10 w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej likwidacja brak wskazania 31.08.2012

37 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 11 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji likwidacja brak wskazania 31.08.2012

38 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 12 w Zespole Szkół Łączności likwidacja brak wskazania 31.08.2012

39 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 13 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

40 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 14 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

41 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 15 w Zespole Szkół nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

42 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 18 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

43 M. Kraków M. Kraków Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 25 w Zespole Szkół nr 2 likwidacja brak naboru 31.08.2012

44 M. Kraków M. Kraków IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

45 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

46 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego likwidacja brak wskazania 31.08.2012

47 M. Kraków M. Kraków Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 28 w CKU likwidacja brak wskazania 31.08.2013?

48 M. Kraków M. Kraków Technikum Nr 29 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4 likwidacja brak wskazania 31.08.2015?

53 proszowicki Pałecznica Gimnazjum w Ibramowicach likwidacja Gimnazjum w Pałecznicy 31.08.2012

54 proszowicki Pałecznica filia w Czuszowie SP w Ibramowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Ibramowicach 31.08.2012

55 proszowicki Pałecznica filia w Nadzowie SP w Ibramowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Ibramowicach 31.08.2012

56 chrzanowski Trzebinia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini likwidacja nie dotyczy 31.03.2012

57 M.Tarnów M.Tarnów Przedszkole Publiczne Nr 22 w Tarnowie likwidacja Przedszkola Nr: 16, 19 w Tarnowie 31.08.2012

58 M.Tarnów M.Tarnów Przedszkole Publiczne Nr 23 w Tarnowie likwidacja Przedszkola Nr: 15,18, 24,26 w Tarnowie 31.08.2012

59 M.Tarnów M.Tarnów Przedszkole Publiczne Nr 27 w Tarnowie likwidacja Przedszkole Nr 8 w Tarnowie 31.08.2012

60 M.Tarnów M.Tarnów Przedszkole Publiczne Nr 9 w Tarnowie likwidacja Przedszkola Nr: 18, 24,26 w Tarnowie 31.08.2012

61 M.Tarnów M.Tarnów Szkoła Podstawowa Nr 19 w Tarnowie likwidacja Szkoły Podstawowe Nr 1 w ZSO Nr 5 oraz SP Nr 17 w Tarnowie 31.08.2012

62 dąbrowski Dąbrowa Tarnowska Szkoła Podstawowa w Lipinach przekazanie osobie fizycznej Agata Leżoń, zam. Lipiny 106, 33-206 Luszowice 1.09.2012

63 dąbrowski Dąbrowa Tarnowska Szkoła Podstawowa w Żelazówce likwidacja Szkoła Podstawowa w Szarwarku i Filia w Żelazówce z kl. 0-III 31.08.2012

64 dąbrowski Gręboszów Filia w Borusowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie likwidacja Przedszkole w Gręboszowie i Szkoła Podstawowa w Gręboszowie 31.08.2012

65 dąbrowski Gręboszów Szkoła Podstawowa w Gręboszowie + Publiczne Gimnazjum w Woli Żelichowskiej połączenie Zespół Szkół w Gręboszowie 1.09.2012

66 dąbrowski Szczucin Szkoła Podstawowa w Delastowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Szczucinie 31.08.2012

67 dąbrowski Szczucin Przedszkole Publiczne w Delastowicach likwidacja brak wskazania 31.08.2012

68 dąbrowski Bolesław "Szkoła Podstawowa w Samocicach" likwidacja "Szkoła Podstawowa w Bolesławiu" 31.08.2012

69 dąbrowski Bolesław "Przedszkole + Szkoła Podstawowa w Bolesławiu" połączenie Zespół Szkół w Bolesławiu 1.09.2012

70 brzeski Borzęcin Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach likwidacja Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach 31.08.2012

71 tarnowski Gmina Tarnów Szkoła Podstawowa w ZSPiP w Koszycach Małych likwidacja Szkoła Podstawowa w ZSPiP w Koszycach Wielkich 31.08.2012

72 tarnowski Gmina Tarnów Publiczne Przedszkole w ZSPiP w Koszycach Małych likwidacja Oddział Przedszkolny przy SP w ZSPiP w Koszycach Wielkich 31.08.2012

73 tarnowski Gmina Tarnów Publiczne Przedszkole w Tarnowcu likwidacja Oddział Przedszkolny przy PSP w ZSP w Tarnowcu 31.08.2012

74 tarnowski Gmina Tarnów Szkoła Podstawowa w Zawadzie przekazanie osobie fizycznej brak wskazania 1.09.2012

75 tarnowski Gmina Tarnów Szkoła Podstawowa Nr 2 + Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej połączenie Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej 1.09.2012

76 tarnowski Lisia Góra Publiczna Szkoła Podstawa w Śmignie przekazanie osobie fizycznej brak wskazania 1.09.2012

77 tarnowski Lisia Góra Szkoła Podstawowa + Gimnazjum w Zaczerniu połączenie Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zaczerniu 1.09.2012

78 tarnowski Lisia Góra Szkoła Podstawowa + Gimnazjum w Starych Żukowicach połączenie Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach. 1.09.2012

79 tarnowski Lisia Góra Szkoła Podstawowa + Gimnazjum w Lisiej Górze połączenie Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lisiej Górze 1.09.2012

80 tarnowski Skrzyszów Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szynwałdzie likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół w Szynwałdzie 31.08.2012

81 tarnowski Wojnicz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich likwidacja Publiczne Gimnazjum w Wojniczu 31.08.2013

82 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2013

83 tarnowski Wojnicz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie likwidacja Publiczne Gimnazjum w Wojniczu 31.08.2012

84 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2012

85 tarnowski Wojnicz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach likwidacja Publiczne Gimnazjum w Wojniczu 31.08.2013

86 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2013

87 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Łoponiu likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2012

88 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Milówce likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2012

89 tarnowski Wietrzychowice Filia w Demblinie Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach i Przedszkole Publiczne w Wietrzychowicach 31.08.2012

90 tarnowski Pleśna Szkoła Podstawowa w Lubince likwidacja Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach 31.08.2012

91 tarnowski Pleśna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Szczepanowskiej likwidacja Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach 31.08.2012

92 tarnowski Pleśna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie likwidacja Szkoła Podstawowa w Pleśnej i Przedszkole Publiczne w Pleśnej 31.08.2012

93 tarnowski Radłów Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkonym w Biskupicach Radłowskich likwidacja Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Radłowie 31.08.2012

94 tarnowski Radłów Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno - Przedszkonym w Biskupicach Radłowskich likwidacja Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Radłowie 31.08.2012

95 tarnowski Radłów Szkoła Podstawowa w Niwce likwidacja Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Radłowie 31.08.2012

96 tarnowski Ciężkowice Szkoła Podstawowa w Falkowej likwidacja Szkoła Podstawowa w Siekierczynie lub nowoutworzona Filia w Falkowej 31.08.2012

97 tarnowski Ciężkowice Szkoła Podstawowa w Ostruszy likwidacja Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach i Publiczne Przedszkole w Ciężkowicach z nowoutworzonym Oddziałem w Ostruszy 31.08.2012

98 tarnowski Ciężkowice Szkoła Podstawowa w Kipsznej likwidacja Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach lub nowoutworzona Filia w Kipsznej 31.08.2012

99 tarnowski Zakliczyn "Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wróblowicach" likwidacja "Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie" 31.08.2012

100 tarnowski Zakliczyn "Przedszkole Publiczne w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wróblowicach" likwidacja "Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie" 31.08.2012

101 bocheński Łapanów Szkoła Podstawowa w Zbydniowie przekazanie osobie fizycznej brak wskazania 1.09.2012

102 bocheński Łapanów Szkoła Podstawowa w Cichawce przekazanie osobie fizycznej "Szkoła Podstawowa w Cichawce prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichawka ""Realiści""" 1.09.2012

103 nowotarski Łapsze Niżne SP w Łapszach Niżnych + Gimnazjum w Łapszach Niżnych połączenie Zespół Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych 31.08.2012?

104 nowotarski Nowy Targ Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nowym Targu likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu 31.08.2012

105 nowotarski Czarny Dunajec Filia w Cichem3 SP Nr 1 w Cichem likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cichem 31.08.2012

106 nowotarski Czarny Dunajec Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu + Gimnazjum w Czarnym Dunajcu połączenie Zespół SP i G w Czarnym Dunajcu 1.09.2012

108 limanowski Mszana Dolna Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej likwidacja brak naboru 31.08.2012

109 limanowski Mszana Dolna Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej likwidacja brak naboru 31.08.2012

110 limanowski Mszana Dolna Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno-Informat. w Mszanie Dolnej likwidacja brak naboru 31.08.2012

111 limanowski Tymbark Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Tymbarku likwidacja brak naboru 31.08.2012

112 limanowski Limanowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w CKU w Limanowej likwidacja brak naboru 31.08.2012

113 limanowski Limanowa Szkoła Podstawowa w Starej Wsi + Gimnazjum w Starej Wsi połączenie Zespoł Szkół w Starej Wsi 1.01.2012

114 limanowski Limanowa Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej likwidacja IV Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 31.08.2012

115 limanowski Limanowa Liceum Ogólnokształcące w ZS Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej likwidacja II Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 31.08.2012

116 gorlicki Gorlice Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach likwidacja brak naboru 31.08.2012

117 gorlicki Sękowa Filia w Bodakach Szkoły Podstawowej w ZSP w Sękowej likwidacja Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej 31.08.2012

118 gorlicki Bobowa Szkoła Podstawowa w Sędziszowej przekazanie osobie fizycznej Maria Bartoszek, zam. w Sędziszowej 116, Bobowa 1.09.2012

119 M. Nowy Sącz M. Nowy Sącz Szkoła Policealna nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu likwidacja brak naboru 31.08.2012

120 M. Nowy Sącz M. Nowy Sącz Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Sączu likwidacja brak naboru 31.08.2012 nowosądecki Łącko Szkoła Podstawowa w Brzynie likwidacja brak wskazania 31.08.2012 nowosądecki Łącko Szkoła Podstawowa w Zarzeczu likwidacja Szkoła Podstawowa w Zabrzeży 31.08.2012

121 nowosądecki Chełmiec Szkoła Podstawowa w Niskowej likwidacja Szkoła Podstawowa w Biczycach 31.08.2012

122 nowosądecki Chełmiec Szkoła Podstawowa w Boguszowej likwidacja Szkoła Podstawowa w Paszynie/ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Piątkowej 31.08.2012

123 suski Maków Podhalański Zasadnicza Szkoła Specjalna w SOSW w Makowie Podhalańskim likwidacja brak naboru 31.08.2012

124 suski Maków Podhalański Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Białce likwidacja Oddzial przedszkolny w SP w Białce 31.08.2012

125 suski Maków Podhalański Przedszkole Publiczne Zespole Szkół w Juszczynie likwidacja Oddzial przedszkolny w SP w Juszczynie 31.08.2012

126 suski Maków Podhalański Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Podhalańskim likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Podhalańskim 31.08.2012

127 suski Zawoja filia SP Sucha Góra Zespołu Szkół w Skawicy likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawicy 31.08.2012

128 suski Zawoja filia SP Nr 3 Zawoja Wałcza Zespołu Szkół w Zawoji Mosorne likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zawoji Mosorne 31.08.2012

129 suski Bystra-Sidzina Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sidzinie przekształcenie Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Sidzine 31.08.2012

130 oświęcimski Zator filia ZSR CKU w Radoczy z siedzibą w Zatorze likwidacja Zespół Szkół Rolnicze CKU w Radoczy 31.08.2012 oświęcimski Brzeszcze "Przedszkole Nr 1 ""Pod Kasztanami w Brzeszczach + Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach + Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach" połączenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

131 wadowicki Tomice filia w Zygodowicach SP w Woźnikach likwidacja Szkoła Podstawowa w Woźnikach 31.08.2012

132 wadowicki Tomice filia w Lgocie SP w Witanowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Witanowicach 31.08.2012

133 wadowicki Brzeźnica Przedszkole Samorządowe w Łączanach włączone do Zespołu Szkół w Łączanach połączenie Zespół Szkół w Łączanach 31.08.2012

Planowane zmiany w sieci szkół w województwie mazowieckim w 2012 r. - stan na 08.03.2012

Lp Nazwa szkoły/placówki status szkoły/ placówki rodzaj szkoły/placówki typ (poziom edukacyjny) miejsce w strukturze organizacyjnej kategorie uczniów liczba uczniów organ prowadzący uwagi

1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczowoli publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 48 gmina Policzna

2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 30 gmina Szydłowiec

3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 47 gmina Solec nad Wisłą

4 Gimnazjum publiczna gimnazjum III szkoła w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy dzieci i młodzież 177 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki

5 Liceum Ogólnokształcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy młodzież 43 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki

6 Technikum publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy młodzież 72 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki

7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki

8 Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy Punkt Filialny w Koszelówce publiczna podstawowa I i II filia młodzież 39 Urząd Gminy w Starej Kornicy

9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Oziemkówce publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 51 Urząd Gminy Miastków Kościelny

10 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegach publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 36 Urząd Gminy Miastków Kościelny

11 Szkoła Podstawowa w Ruskowie publiczna podstawowa I i II w zespole młodzież 38 Urząd Gminy Platerów

12 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 60 Urząd Miasta i Gminy w Łochowie

13 Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ceranowie z siedzibą w Rytelach-Olechnych publiczna podstawowa I i II w zespole młodzież 29 Urząd Gminy w Ceranowie

14 Publiczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 44 + 7 (oddział przedszkolny) Urząd Gminy Sabnie

15 Szkoła Podstawowa im. Marsz.J.Piłsudskiego w Orszymowie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 31 Gmina Mała Wieś

16 Szkoła Podstawowa w Święcicach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 25 Gmina Mała Wieś

17 Szkoła Podstawowa w Bromierzyku publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 39 Gmina Staroźreby

18 Szkoła Podstawowa w Zdziarze Wielkim publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 27 Gmina Staroźreby

19 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Machcinie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 19 Gmina Bielsk

20 Szkoła Podstawowa w Zabielu Wielkim publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 9 Wójt Gminy Olszewo-Borki

21 Szkoła Podstawowa w Chrzczance Włościanskiej publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 35 Wójt Gminy Długosiodło

22 Szkoła Podstawowa w Bandysiach publiczna podstawowa I samodzielna dzieci i młodzież 25 Wójt Gminy Czarnia

23 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Kopijkach publiczna podstawowa I samodzielna dzieci i młodzież 51 Wójt Gminy Zaręby Kościelne

24 Szkoła Podstawowa w Psarach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 34 Gmina Obryte

25 Szkoła Filialna w Sadykrzu publiczna podstawowa I filia dzieci 25 Gmina Obryte

26 Szkoła Podstawowa w Brzezi publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 49 Gmina Sanniki

27 Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład ZSS w mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie Jeziorna publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole dzieci i młodzież 0 Marszałek Województwa Mazowieckiego

28 Gminne Przedszkole w Ojrzeniu publiczne przedszkole 0 w Zespole Placówek Oświatowych dzieci brak naboru Gmina Ojrzeń

29 Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowie Sagałach publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 26 Urząd Gminy w Grębkowie

30 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 60+15 gmina Szydłowiec

31 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrownikach publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 49 gmina Głowaczów

32 Publiczna Szkoła Podstawowa w Miejskiej Dąbrowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 34 gmina Głowaczów

33 Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowej publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci brak danych gmina Potworów

34 Publiczna Szkoła Podstawowa w Długiem publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci brak danych gmina Potworów

35 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rdzuchowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci brak danych gmina Potworów

36 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gulinie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 47 gmina Zakrzew

37 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymanowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 71 gmina Lipsko

38 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rykałach publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 53+9 gmina Promna

39 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 26 gmina Gniewoszów

40 Punkt Przedszkolny Nr 3 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Maz., w Kadach, ul. Środkowa 72 publiczny przedszkole 0 punkt przedszkolny przy z szkole podstawowej dzieci 0 Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

41 "Przedszkole 398 ""Wiatraczek"", Warszawa, Kobielska 15" publiczne przedszkole 0 przedszkole dzieci 0 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

42 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Piasecznie, Szpitalna 12 publiczne ponadgimnazjalna 0 uzupełniające liceum ogólnokształcące wchodzące w skład SOSW młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Piasecznie

43 Szkoła Filialna w Ksiązenicach, ul. Mazowicka 101 przyporzadkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim publiczna podstawowa I filia dzieci 89 Miasto Grodzisk Mazowiecki

44 Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3 publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 106 Miasto Grodzisk Mazowiecki

45 Gimnazjum nr 26, ul. Fundamentowa 38/42 Warszawa publiczna gimnazjum III samodzielna dzieci 0 Miasto Stołeczne Warszawa

46 Gimnazjum nr 24, ul. Kobielska 5, Warszawa publiczna gimnazjum III samodzielna dzieci 0 Miasto Stołeczne Warszawa

47 Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Arkuszowa 202, Warszawa publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 0 Miasto Stołeczne Warszawa

48 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 55, ul. Siennicka 40, Warszawa w Zespole Szkół Sportowych nr 70 publiczna podstawowa I i II w zespole dzieci 0 Miasto Stołeczne Warszawa

49 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 56 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 6 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 młodzież brak danych M.St. Warszawa

50 Szkoła Policealna Nr 29 publiczna ponadgimnazjalna V szkoła w Zespole Szkół Nr 6 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 dorośli brak danych M.St. Warszawa

51 LVII LO dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 48 w Warszawie, ul. Irzykowskiego 1a dorośli brak danych M.St. Warszawa

52 LXXIX LO publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 48 w Warszawie, ul. Irzykowskiego 1a młodzież brak danych M.St. Warszawa

53 Szkoła Policealna Nr 46 dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 34 w Warszawie, ul. Mieszka 17 dorośli brak danych M.St. Warszawa

54 VII ULO dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 34 w Warszawie, ul. Mieszka 17 dorośli brak danych M.St. Warszawa

55 VIII ULO dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 34 w Warszawie, ul. Mieszka 17 dorośli brak danych M.St. Warszawa

56 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 32 w Warszawie, ul. Ożarowska 71 dorośli brak danych M.St. Warszawa

57 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku, ul. Konopnickej 3 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13

58 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13

59 Liceum Ogólnokształcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Karczewie, ul. Wyszyńskiego 4 młodzież brak danych Gmina Karczew

60 Gimnazjum Nr 84 publiczna gimnazjum III szkoła w Zespole Szkół Nr 47 w Warszawie, ul. Anieli Krzywoń 3 młodzież brak danych M.St. Warszawa

61 LXXIV LO publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 110 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24 młodzież brak danych M.St. Warszawa

62 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kicinach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 35 Wójt Gminy Zabrodzie

63 Publiczne Gimnazjum w Karniewie publiczna gimnazjum III samodzielna dzieci i młodzież 173 Wójt Gminy Karniewo

64 Szkoła Podstawowa w Łątczynie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 32 Wójt Gminy Troszyn

65 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym publiczna podstawowa I samodzielna dzieci i młodzież 56 Wójt Gminy Somianka

66 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kręgach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 60 Wójt Gminy Somianka

67 Szkoła Podstwowa w Romanowie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 33 Wójt Gimny Karniewo

68 Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej publiczna ponadgimnazjalna IV samodzielna dzieci i młodzież 0 Starosta Powiatu Ostrowskiego

69 Szkoła Podstawowa w Goryszach publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "28 w klasach I-VI, 10 dzieci w ""0""," Gmina Ciechanów

70 Filia we Władysławowie publiczna podstawowa I filia dzieci i młodzież "13 w klasach I-III, 7 dzieci w ""0""," Gmina Opinogóra Górna

71 Punkt Przedszkolny Nr 2 w Książenicach przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Maz., ul. Mazowiecka 101 publiczny przedszkole 0 punkt przedszkolny przy z szkole podstawowej dzieci 15 Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

72 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sadłowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "27 w klasach I-VI, 9 dzieci w ""0""," Gmina Bieżuń

73 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "48 w kl. I-VI, 10 w ""0""," Gmina Gzy

74 Szkoła Podstawowa w Kodłutowie (po likwidacji powstanie szkoła filialna) publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "38 w klasach I-VI, 10 dzieci w ""0""," Gmina Raciąż

75 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 5 Butmistrz Chorzel

76 Szkoła Podstawowa w Piskach Filia w Piotrowie publiczna podstawowa I samodzielna dzieci i młodzież 15 Wójt Gminy Czerwin

77 Szkoła Podstawowa w Łosinnie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 72 Burmistrz Wyszkowa

78 Szkoła Podstawowa w Milewie- Szwejkach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 63 Wójt Gminy Krasne

79 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieczychach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 59 Wójt Gminy Długosiodło

80 Szkoła Podstawowa w Skuszewie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 27 Burmistrz Wyszkowa

81 Szkoła Podstawowa w Olszance publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 67 Burmistrz Wyszkowa

82 Szkoła Podstawowa w Nadułkach (Nadółkach) publiczna ponadgimnazjalna I i II samodzielna dzieci i młodzież 14 Gmina Bulkowo

83 Szkoła Podstawowa im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie publiczna ponadgimnazjalna I i II Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 45 Gmina Bielsk

84 Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 94 powiat sierpecki

85 dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 22 powiat sierpecki

86 dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 powiat sierpecki

87 Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach publiczna ponadgimnazjalna 0 Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 25 Gmina Pacyna

88 Szkoła Podstawowa w Skrzeszewach publiczna ponadgimnazjalna I i II Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 22 Gmina Pacyna

89 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej młodzież 42 powiat gostyniński

90 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Radomiu publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci brak danych gmina Radom

91 Publiczne Gimnazjum Nr 9 w Radomiu publiczna gimnazjum III w zespole dzieci i młodzież brak danych gmina Radom

92 Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Radomiu publiczna gimnazjum III w zespole dorośli 17 gmina Radom

93 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im.J.Kilińskiego w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

94 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkól Zawodowych im. J.Kilińskiego w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

95 Liceum Profilowane w Zespole Szk. Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

96 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szk. Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

97 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat radomski

98 Liceum Ogólnokształcące w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 20 powiat radomski

99 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 68 powiat radomski

100 I Liceum Profilowane w Pionkach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat radomski

101 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat białobrzeski

102 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Twarogowej publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 48 gmina Skaryszew

103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszkowicach publiczna podstawowa I samodzielna dzieci 10 gmina Borkowice

104 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ninkowie publiczna podstawowa I samodzielna dzieci 17 gmina Borkowice

105 Szkoła Filialna w Pierzchni podporz. Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach publiczna podstawowa I szkoła filialna dzieci 20 gmina Stara Błotnica

106 Szkoła Filialna w Starym Kadłubie podporz. Zespołowi Szkól Gminnych w Starej Błotnicy publiczna podstawowa I szkoła filialna dzieci 18 gmina Stara Błotnica

107 Szkoła Filialna w Starych Żdżarach podporz. Zespołowi Szkół Gminnych w Starym Goździe publiczna podstawowa I szkoła filialna dzieci 20 gmina Stara Błotnica

108 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 28 gmina Błędów

109 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat zwoleński

110 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolniczo -technicznych w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat zwoleński

111 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkól Rolniczo -Technicznych w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat zwoleński

112 Liceum Profilowane w Zespole Szkól Licealnych w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat zwoleński

113 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabosłyszących w SOSW w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Sejmik Województwa Mazowieckiego

114 I Publiczne Uzupełniające Liceum Ogolnokształcące dla Dorosłych w Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych powiat szydłowiecki

115 Technikum Uzupełniające Specjalne dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Sejmik Województwa Mazowieckiego

116 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białobrzegach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat białobrzeski

117 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat szydłowiecki

118 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat Zwoleński

119 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Budowlanych w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

120 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Technicznych w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

121 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Ekonomicznych w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmnia Radom

122 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Samochodowych w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

123 "Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Zawodowych im ""Hubala"" w Radomiu" publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmin Radom

124 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelerskich w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

125 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnościowej w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

126 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól im. Kilińskiego w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

127 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Specjalna w SOSW im. Korczaka w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

128 Szkoła Podstawowa w Gołąbku publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 53 Urząd Gminy w Skórcu

129 Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gołąbku publiczna przedszkole 0 punkt przedszkolny przy z szkole podstawowej dzieci 21 Urząd Gminy w Skórcu

130 Szkoła Podstawowa w Cisiu Zagrudziu publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 29 Urząd Gminy w Kotuniu

131 Szkoła Podstawowa w Broszkowie publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 42 Urząd Gminy w Kotuniu

132 Szkoła Podstawowa w Koszewnicy publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 61 Urząd Gminy w Kotuniu

133 Liceum Ogólnokształące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 9 Starostwo Powiatowe w Siedlcach

134 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach

135 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Okrąglik publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 24 Urząd Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

136 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 23 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

137 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bujałach Mikoszach publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież "37+14 ""0""" Urząd Gminy Jabłonna Lacka

138 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzbach publiczna podstawowa I i II w zespole młodzież 34 Urząd Gminy Jabłonna Lacka

139 Publiczna Przedszkole w Dzierzbach publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 20 Urząd Gminy Jabłonna Lacka

140 Szkoła Podstawowa w Kołodziążu publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 42 Urząd Gminy Sadowne

141 Szkoła Podstawowa w Orzełku publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 35 Urząd Gminy Sadowne

142 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 254 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

143 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 218 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

144 Zespół Oświatowy w Czerwonce publiczna szkoła podstawowa+przedszkole I i II w zespole młodzież 46+15 przedszkole Urząd Gminy Sokołów Podlaski

145 Publiczne Przedszkole w Przywózkach publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 19 Urząd Gminy Sokołów Podlaski

146 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach publiczna podstawowa I i II w zespole młodzież 26 Urząd Gminy Sokołów Podlaski

147 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Urząd Miasta Siedlce

148 II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce

149 III Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 41 Urząd Miasta Siedlce

150 VII Liceum Profilowane w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Urząd Miasta Siedlce

151 Technikum Uzupełniające Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce

152 Technikum Uzupełniające Nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Urząd Miasta Siedlce

153 V Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 49 Urząd Miasta Siedlce

154 IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 77 Urząd Miasta Siedlce

155 I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 100 Urząd Miasta Siedlce

156 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie, ul.T.Kościuszki 53, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

157 Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie, ul. T.Kościuszki 53, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

158 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie, ul. II Armii WP 20, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

159 Technikum dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie, ul. II Armii WP 20, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

160 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

161 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie, ul. T.Kościuszki 19, 08-460 Sobolew publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

162 Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie, 08-450 Łaskarzew publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

163 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie, ul.T.Kościuszki 53, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 94 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

164 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10 młodzież brak danych Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

165 Technikum dla dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10 dorośli brak danych Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

166 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul.Ogrodnicza 6 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

167 Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul.Ogrodnicza 6 dorośli brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

168 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku ul. Lipowa 10 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

169 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

170 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

171 I Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

172 I Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

173 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 1B młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

174 I Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im.Wł. St. Reymonta w Konstancinie Jeziornie, ul. Mirkowska 39 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

175 I Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

176 Szkoła Podstawowa w Piasecznie publiczna podstawowa I i II w zespole dzieci 0 Gmina Cegłów

177 Przedszkole w Piasecznie publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 0 Gmina Cegłów

178 Szkoła Podstawowa w Wiciejowie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 0 Gmina Cegłów

179 Szkołą Podsatawowa w Podcierniu publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 0 Gmina Cegłów

180 Uzupełniajace LO Specjalne wchodzące w skład SOSW w Lesznie publiczne ponadgimnazjalna IV szkoła w SOSW młodzież 25 Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie

181 II Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Wołominie

182 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Wołominie

183 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Tłuszczu ul.Radzymińska 2 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Wołominie

184 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Tłuszczu ul.Radzymińska 2 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Wołominie

185 Technikum Elektroniczne nr 2 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema w Warszawie ul. Marynarska 2/6 młodzież brak danych M. St. Warszawa

186 CXVI Liceum Ogólnoksztalcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego Warszawie ul. Bełska 1/3 młodzież brak danych M. St. Warszawa

187 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Legionowie

188 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Legionowie

189 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Siwinskiego w Legionowie młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Legionowie

190 XVIII Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. Armii Wojska Polskiego w Warszawie ul. F. Joliot-Curie 13 młodzież brak danych M.St. Warszawa

191 CI Liceum Ogółnoksztalcące Integracyjne publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie ul. Sw. Bonifacego 10 młodzież brak danych M. St. Warszawa

192 LXXXII Liceum Ogólnoksztalcące im. Boya-Żeleńskiego publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskicj i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie ul. Kazimierzowska 60 młodzież brak danych M.St. Warszawa

193 Technikum Uzupelniające nr 9 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskicj i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie ul. Kazimierzowska 60 młodzież brak danych M.St. Warszawa

194 Technikum Uzupelniające nr 10 dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskicj i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie ul. Kazimierzowska 60 dorośli brak danych M. St. Warszawa

195 Publiczne Technikum Nr 2 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu Piłsudskiego 10a młodzież brak danych Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

196 Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Błędowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Błędów

197 Liceum Profilowane nr 1 w Płocku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 108 m. Płock

198 Technikum Uzupełniające nr 2 w Płocku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 m. Płock

199 Liceum Profilowane nr 3 w Płocku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 91 m. Płock

200 Liceum Profilowane nr 5 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 79 m. Płock

201 Samorządowe Przedszkole w Radzanowie publiczna przedszkole 0 samodzielna dzieci i młodzież 150 Gmina Radzanowo

202 Technikum Uzupełniające Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce

203 Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 publiczna policealna V Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie, ul. Grenadierów 30a dorośli brak danych Marszałek Województwa Mazowieckiego

204 III Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dzieci i młodzież 0 Prezydent Miasta Ostrołeki 205 "Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście Technikum Agrobiznesu " publiczna ponadgimnazjalna IV "szkoła w zespole" młodzież 0 Gmina Nowe Miasto

206 "Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku II Liceum Profilowane" publiczna ponadgimnazjalna IV "szkoła w zespole" młodzież 0 Powiat Pułtuski

207 "Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych" publiczna ponadgimnazjalna IV "szkoła w zespole" młodzież 0 Powiat Pułtuski

208 "Zespół Szkół Nr 4 w Mławie IV Liceum Profilowane" publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Mławski

209 "Zespół Szkół Nr 1 w Mławie I Liceum Profilowane" publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Mławski

210 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie Technikum Uzupełniające publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Żuromiński

211 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Żuromiński

212 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Technikum dla Dorosłych w Żurominie publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Żuromiński

213 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (przekształcenie w LO dla Dorosłych) publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Żuromiński

214 Szkoła Podstawowa w Humięcinie (po likwidacji powstanie filia) publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "52 w kl. I-VI, 11 - ""0""" Gmina Grudusk

215 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

216 Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie I Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

217 Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie II Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

218 Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie III Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

219 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie Liceum Profilowane dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

220 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

221 Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krakowej w Makowie Maz. ul. Adama Mickiewicza 39 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 109 Powiat Makowski

222 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Makowie Maz. Ul. Kopernika 6 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Powiat Makowski

223 Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Krasnosielcu ul. Sadowa 6 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 21 Powiat Makowski

224 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Powiat Przasnyski

225 Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Przasnyski

226 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 153 Powiat Przasnyski

227 Bursa szkolna w Wyszkowie ul. I AWP 89 A publiczna bursa IV młodzież 45 Powiat Wyszkowski

228 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1 im M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie ul. I AWP 89 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 173 Powiat Wyszkowski

229 II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 im. M. Kopernika ul. I AWP 82 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 74 Powiat Wyszkowski

230 Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Długosiodle ul. Poniatowskiego 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 30 Powiat Wyszkowski

231 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce ul. 11 Listopada 20 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 193 Miasto Ostrołęka

232 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce ul. Batalionu Czwartaków 4 publiczna ponadgimnazjalna IV młodzież 148 Miasto Ostrołęka

233 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce , ul.Traugutta 9 publiczna ponadgimnazjalna IV młodzież 15 Miasto Ostrołęka

234 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce ul. Traugutta 10 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 40 Miasto Ostrołęka

235 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krakowej w Makowie Maz. ul. Adama Mickiewicza 39 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Makowski

236 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krakowej w Makowie Maz. ul. Adama Mickiewicza 39 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 186 Powiat Makowski

237 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 33 Powiat Przasnyski

238 Uzupełniające Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 19 Powiat Przasnyski

239 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Przasnyszu, ul.Leszno 61 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 16 Powiat Przasnyski

240 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 42 Powiat Przasnyski

241 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 17 Powiat Przasnyski

242 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 238 Powiat Przasnyski

243 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Długosiodle ul. Poniatowskiego 25 publiczna ponadgimnazjalna IV samodzielna dorośli 37 Powiat Wyszkowski

244 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3 w SOSW Nr 1im. Marii Konopnickiej w Otwocku publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci i młodzież 53 Powiat w Otwocku

245 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład SOSW im. Płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci i młodzież 73 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

246 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole szkół dzieci i młodzież 9 Starostwo Powiatowe w Wołominie

247 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

248 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkolnym Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. w Sochaczewie młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

249 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie młodzież Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

250 Szkoła Policealna w Zespole Szk. Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu publiczna policealna w zespole dorośli 0 gmina Radom brak w SIO

251 Liceum Profilowane w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat radomski brak w SIO

252 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat radomski brak w SIO

253 Technikum w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat radomski brak w SIO

254 Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu publiczna ogólnokształcąca liceum profilowane Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 powiat sierpecki brak w SIO

255 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat radomski brak w SIO

256 Liceum Profilowane w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie publiczna ogólnokształcąca liceum profilowane Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 powiat gostyniński brak w SIO

257 Technikum Uzupełniające w Gostyninie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego ogólnokształcąca technikum Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 powiat gostyniński brak w SIO

258 Liceum Profilowane w Gostyninie Zespołu szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie publiczna ogólnokształcąca "liceliceum profilowane

" Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 powiat gostyniński brak w SIO

259 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych niepubliczna policealna samodzielna dorośli 0 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu brak w SIO

260 Niepubliczne Liceum Ogolnokształcące dla Dorosłych niepubliczna ponadgimnazjalna poziom IV samodzielna dorośli brak danych Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Studzianki Pancerne brak w SIO

261 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych niepubliczna ponadgimnazjalna poziom IV samodzielna dorośli brak danych Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Studzianki Pancerne brak w SIO

262 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat Szydłowiecki brak w SIO

263 Liceum Profilowane w Zespole Szkól im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat szydłowiecki brak w SIO

264 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat szydłowiecki brak w SIO

265 Uzupełniające Liceum Ogólnokształące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach brak w SIO

266 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach brak w SIO

267 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Węgrowie brak w SIO

268 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

269 VI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

270 Technikum Uzupełniające Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

271 Technikum Uzupełniające Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

272 III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

273 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

274 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

275 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

276 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

277 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

278 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10 młodzież 0 Gmina Nowy Dwór Mazowiecki brak w SIO

279 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku ul. Lipowa 10 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim brak w SIO

280 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul.Ogrodnicza 6 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim brak w SIO

281 I Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół im.Wł. St. Reymonta w Konstancinie Jeziornie, ul. Mirkowska 39 młodzież 2 Starostwo Powiatowe w Piasecznie brak w SIO

282 II Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Piasecznie brak w SIO

283 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla młodzieży publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor Emilii Gierczak w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Piasecznie brak w SIO

284 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla młodzieży publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Piasecznie brak w SIO

285 Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

286 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

287 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

288 Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

289 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al.Armii Krajowej 38 dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

290 Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

291 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

292 Publiczne Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim młodzież 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

293 Publiczne Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul. Łąki 2 młodzież 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

294 Technikum dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul.Łąki 2 dorośli 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

295 Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu Piłsudskiego 10a młodzież 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

296 Technikum Ogrodnnicze publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu Piłsudskiego 10a młodzież 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

297 Liceum Profilowane nr 2 w Płocku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku publiczna liceum profilowane szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

298 Technikum Uzupełniające nr 3 w Płocku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku publiczna technikum szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

299 Liceum Profilowane nr 4 w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego w Płocku publiczna liceum profilowane szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

300 Technikum Uzupełniające nr 4 w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego w Płocku publiczna technikum szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

301 I Uzupełniające Licum Ogólnokształcące w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego w Płocku publiczna licem ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

302 Technikum Uzupełniające nr 1 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku publiczna technikum szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

303 II Uzupełniające Licum Ogólnokształcące w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku publiczna licem ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

304 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku, ul. Konopnickej 3 dorośli brak danych Starostwo Powiatowe w Otowcku brak w SIO

305 Technikum dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku, ul. Konopnickej 3 dorośli brak danych Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13 brak w SIO

306 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 dorośli brak danych Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13 brak w SIO

307 Szkoła Podstawowa w Piaseczni publiczna szkoła podstawowa I filia dzieci lub młodzież 0 Wójt Gminy Kadzidło brak w SIO

308 Szkoła Filialna w Warszawie, ul. Olesin 129 podporządkowana organizacyjnie SP 31, ul. Kobiałka 49 wchodzaca w skład Zespołu Szkół nr 43 w Warszawie publiczna szkoła filialna szkoły podstawowej I filia dzieci 104 Miasto Stołeczne Warszawa brak w SIO

309 Szkoła Podstawowa w Zarębach Filia w Łazie publiczna szkoła podstawowa I samodzielna dzieci lub młodzież 8 Burmistrz Chorzel brak w SIO

310 "Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku I Liceum Profilowane" publiczna szkoła ponadgimnazjalna liceum profilowane (IV) "szkoła w zespole" 1 236 Powiat Pułtuski brak w SIO

311 "Zespół Szkół Nr 1 w Mławie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące" publiczna szkoła ponadgimnazjalna dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

312 "Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Technikum Uzupełniające" publiczna szkoła ponadgimnazjalna trzyletnie technikum uzupełniające (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

313 "Zespół Szkół Nr 2 w Mławie II Liceum Profilowane" publiczna szkoła ponadgimnazjalna liceum profilowane (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

314 "Zespół Szkół Nr 3 w Mławie Szkoła Policealna" publiczna szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

315 "Zespół Szkół Nr 3 w Mławie III Liceum Profilowane" publiczna szkoła ponadgimnazjalna liceum profilowane (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

316 "Zespół Szkół Nr 4 w Mławie Szkoła Policealna" publiczna szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

317 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące publiczna szkoła ponadgimnazjalna dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Żuromiński brak w SIO

318 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Żurominie publiczna szkoła ponadgimnazjalna zasadnicz szkoła zawodowa (IV) szkoła w zespole 2 0 Powiat Żuromiński brak w SIO

319 Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie Szkoła Policealna publiczna szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

320 Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie Technikum Uzupełniające publiczna szkoła ponadgimnazjalna trzyletnie technikum uzupełniające (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

321 Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie Szkoła Policealna publiczna szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

322 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie Technikum dla Dorosłych publiczna szkoła ponadgimnazjalna trzyletnie technikum uzupełniające (IV) szkoła w zespole 2 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

323 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych publiczna szkołą ponadgimnazjalna trzyletnie technikum uzupełniające (IV) szkoła w zespole 2 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

324 Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowi IV Liceum Profilowane publiczna szkoła ponadgimnazjalna liceum profilowane (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

325 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce ul. 11 Listopada 20 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Miasto Ostrołeka brak w SIO

326 II Liceum Profilowane w w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce ul. Batalionu Czwartaków 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna młodzież 0 Miasto Ostrołeka brak w SIO

327 IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce ul. Traugutta 10 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Miasto Ostrołeka brak w SIO

328 Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

329 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

330 Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

331 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Licealnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 15 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

332 Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu ul. Gdańska 1 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV samodzielna młodzież 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

333 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w im. Wł. Reymonta w Zabrodziu ul. Wł. Reymonta 47 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Powiat Wyszkowski brak w SIO

334 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce ul. Parkowa 12 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Miasto Ostrołęka brak w SIO

335 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 0 ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk na Bzurą 1939 r. w Sochaczewie 0 0 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 brak w SIO

336 Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku I Liceum Profilowane w Płońsku publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Powiat Płoński po terminie

337 Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku II Liceum Profilowane publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Powiat Płoński po terminie

338 Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Technikum Uzupełniające dla Dorosłych publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Powiat Płoński po terminie

339 Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Powiat Płoński po terminie

340 "Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 5 ""Dom przy Rynku"" w Warszawie" publiczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii IV w zespole dzieci lub młodzież 50 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji po terminie

341 Liceum Profilowane w Mszczonowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 76 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie po terminie

342 Liceum Profilowane w Wiskitkach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie po terminie

343 Liceum Profilowane w Żyrardowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie po terminie

344 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Mszczonowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie po terminie

345 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mińsku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 36 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po terminie

346 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mińsku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 320 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po terminie

347 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mińsku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 142 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po terminie

348 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Janowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po terminie

349 Liceum Profilowane dla młodzieży w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

350 Liceum Profilowane dla młodzieży w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

351 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla młodzieży w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

352 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

353 Technikum Uzupełniające dla młodzieży w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

354 Liceum Profilowane dla młodziezy w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

355 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

356 Liceum Profilowane dla młodzieży w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

357 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla młodzieży w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

358 Technikum Uzupełniające dla młodzieży w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

359 Technikum Ekonomiczne dla dorosłych w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

Likwidacje lub zamiar likwidacji szkół i placówek z terenu województwa pomorskiego wg stanu na dzień 10 lutego 2012 r.

Lp Organ prowadzacy Typ szkoły Pełna nazwa szkoły/placówki Adres data likwidacji lub zamiaru likwidacji Uwagi opnia KO w sprawie likwidacji powód likwidacji

1 Miasto Chojnice przedszkole "Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi Nr 9 ""Skrzaty"" w Chojnicach" 589-604 Chojnice, ul. Młodzieżowa Zamiar likwidacji w 2014 r. negatywna inna (prywatyzacja)

2 Miasto Gdańsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 29 z odz. ''0' w Gdańsku 80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 74 31.08.2012 r. przekazanie do prowadzenia innemu podmiotowi (mniej niż 70 uczniów) pozytywna przekazana do prowadzenia innemu podmiotowi

3 Gmina Lubichowo Filia szkoły podstawowej Szkoła Filialna w Ocyplu "82-241 Lubichowo,

ul. Szkolna 4a" 31.08.2012 r. pozytywna niż demograficzny

4 Miasto Gdańsk gimnazjum Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13 31.08.2012 r. pozytywna niż demograficzny

5 Miasto Gdańsk gimnazjum Gimnazjum Nr 4 w Gdańsku 80-180 Gdańsk, ul.Wielkopolska 20 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4 w Gdańsku, zamiar likwidacji (wygaszenia do) 31.08.2014 r. brak opinii niż demograficzny

6 Miasto Gdańsk liceum ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Gdańsku pozytywna niż demograficzny

7 Miasto Gdańsk liceum ogólnokształcące II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

8 Miasto Gdańsk liceum ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, 80-870 Gdańsk, ul. Reja 25 w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku, zamiar likwidacji 31.08.2014r. (wygaszanie) brak opinii reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

9 Miasto Gdańsk liceum ogólnokształcące XXII Liceum Ogólnokształcących w Gdańsku 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25 31.08.2012 r. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

10 Miasto Gdańsk technikum Technikum Nr 6 w Gdańsku 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25 31.08.2012 r. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

11 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące ul. Wybickiego 183-400 Kościerzyna 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie brak opinii niż demograficzny Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

12 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące "ul. Kartuska 48

83-400 Kościerzyna" 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Kościerzynie brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

13 Miasto Słupsk liceum ogólnokształcące VI Liceum Ogólnokształcące w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Królowej Jadwigi 3 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących pozytywna niż demograficzny

14 Miasto Słupsk liceum ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Szymanowskiego 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych zamiar likwidacji 31.08.2014 r. (wygaszanie) pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

15 Starostwo Powiatowe w Wejherowski liceum ogólnokształcące Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Strzepczu 84-222 Strzepcz ul.Derdowskiego 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu brak opinii niż demograficzny

16 Starostwo Powiatowe w Wejherowski liceum ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzepczu 84-222 Strzepcz ul.Derdowskiego 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu brak opinii niż demograficzny

17 Starostwo Powiatowe w Wejherowski liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzepczu 84-222 Strzepcz ul.Derdowskiego 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu brak opinii niż demograficzny

18 Miasto Sopot liceum ogolnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 22/24 w Centrum Kształcenia Ustawicznego zamiar likwidacji 31.08.2013 r. (wygaszenie) brak opinii reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu) postępowanie likwidacji rozpocznie się od 1 09.2012 r.

19 Starostwo Powiatowe w Wejherowski technikum Technikum w Strzepczu 84-222 Strzepcz ul.Derdowskiego 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu brak opinii niż demograficzny

20 Starostwo Powiatowe w Chojnicach liceum profilowane III Liceum Profilowane w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Sukienników 13 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 brak opinii niż demograficzny Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 22.02.2012

21 Starostwo Powiatowe w Chojnicach zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 89-600 Chojnice, ul. Sukienników 13 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 22.02.2012

22 Miasto Sopot liceum profilowane I Liceum Profilowane 81-794 Sopot, ul.Książąt Pomorskich 16-18 31.08.2012 r. w Zespole Szkól Nr 1 brak opinii brak naboru

23 Miasto Sopot liceum profilowane II Liceum Profilowane 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 18/20 w Zespole Szkół Handlowych likwidacja w 31.08.2014 r. (wygaszanie) brak opinii reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu) postępowanie likwidacji rozpocznie się od 1 09.2012 r.

24 Miasto Sopot liceum profilowane III Liceum Profilowane dla dorosłych 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 22/24 31.08.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego brak opinii brak naboru

25 Starostwo Powiatowe w Chojnicach liceum profilowane Liceum Profilowane dla Dorosłych 89-600 Chojnice, ul. Świętopełka 3 31.08.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 22.02.2012

26 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum profilowane I Liceum Profilowane 83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Kościerzynie brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

27 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum profilowane II Liceum Profilowane 83-400 Kościerzyna, ul. Wybickiego 1 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

28 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum profilowane III Liceum Profilowane 83-400 Kościerzyna, ul. Kartuska 48 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

29 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum profilowane Liceum Profilowane 83-422 Nowy Barkoczyn, Lubań 51 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lubaniu brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

30 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie technikum Technikum 83-422 Nowy Barkoczyn, Lubań 51 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lubaniu brak opinii niż demograficzny przez wygaszanie 2013?

31 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie technikum Technikum Uzupełniające "83-433

Stare Polaszki 33" 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Starych Polaszkach brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

32 Miasto Gdańsk technikum Technikum Nr 10 w Gdańsku 80-266 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 238B 31.08.2012 r. w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

33 Miasto Gdańsk technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 10 w Gdańsku 80-266 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 238B 31.08.2012 r. w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

34 Miasto Sopot Technikum Technikum Uzupełniające Nr 1 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 18/20 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Handlowych brak opinii brak naboru

35 Miasto Sopot Technikum Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 22/24 31.08.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego brak opinii brak naboru

36 Miasto Sopot Technikum Technikum Nr 2 dla Dorosłych 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 22/24 31.08.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego brak opinii niż demograficzny

37 Starostwo Powiatowe w Chojnicach zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 89-620 Chojnice, ul. Dworcowa 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach brak opinii niż demograficzny

38 Starostwo Powiatowe w Malborku technikum Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla dorosłych w Nowym Stawie 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 51 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie pozytywna niż demograficzny

39 Starostwo Powiatowe w Malborku technikum Technikum w Nowym Stawie 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 51 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie pozytywna niż demograficzny

40 Starostwo Powiatowe w Malborku zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowych w Nowym Stawie 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 51 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie pozytywna niż demograficzny

41 Starostwo Powiatowe w Słupsku technikum Technikum Uzupełniające w Ustce 76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12 31.08.2012 r. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustce brak opinii brak naboru

42 Starostwo Powiatowe w Chojnicach młodzieżowy dom kultury "Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach" "89-632 Brusy ul. Dworcowa 18" 1.01.2012 r. Zlikidowane pozytywna względy ekonomiczne

43 Starostwo Powiatowe w Malborku internat "Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku" "82-200 Malbork ul. Mazurów 1" przekształcenie 31.08.2012 r. przekształcenie w Bursę pozytywna inna

44 "Starostwo Powiatowe w Tczewie" ośrodek sportu "Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie" "83-110 Tczew, ul. Królowej Marysieńki 10" przekształcenie 31.01.2012 r. "przekształcenie w inną placówkę (bez KN)" pozytywna inna

45 Starostwo Powiatowe w Bytowie liceum ogólnokształcące Lliceum ogólnokształcące - młodzież ZSR CKU w Łodzieży Łodzież 11, 77-200 Miastko 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Łodzierzy pozytywna brak naboru

46 Starostwo Powiatowe w Bytowie liceum profilowane Liceum profilowane młodzież ZSR CKU w Łodzieży Łodzież 11, 77-200 Miastko 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Łodzierzy pozytywna brak naboru

47 Starostwo Powiatowe w Bytowie szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna dla dorosłych ZSR CKU w Łodzieży Łodzież 11, 77-200 Miastko 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Łodzierzy pozytywna brak naboru

48 Starostwo Powiatowe w Lęborku liceum profilowane I Liecum Profilowane w Lęborku 84-300 Lębork, ul. Dygasińskiego 14 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. KEN w Lęborku brak opinii brak naboru

49 Starostwo Powiatowe w Lęborku technikum Technikum Nr 1 w Lęborku 84-300 Lębork, ul. Dygasińskiego 14 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. KEN w Lęborku brak opinii ekonomiczne

50 Gmina Lichnowy gimnazjum Gimnazjum w Szymankowie 82-224 Lichnowy, Bohaterów Września 1939r. 14, Szymankowo 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół w Szymankowie negatywna niż demograficzny

51 Miasto i Gmina Gniew szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im. J. Kraziewicza w Gogolewie 83-140 Gniew, Gogolewo 9 31.08.2012 r. samodzielna brak opinii niż demograficzny

52 Miasto i Gmina Gniew szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im.gen.Jana Henryka Dąbrowskiego w Ostrowitem 83-230 Smętowo, Ostrowite 5 31.08.2012 r. samodzielna brak opinii niż demograficzny

53 Miasto i Gmina Gniew szkoła podstawowa Szkoła Podstaowa im. J. Korczaka w Tymawie 83-140 Gniew, Tymawa 47 31.08.2012 r. samodzielna brak opinii niż demograficzny

54 Miasto Rumia przedszkole "Przedszkole Nr 1 ""Słoneczna Jedyneczka"" w Rumi " 84-230 Rumia, ul. Radziewiczówny 4 31.08.2012 r. utworzenie filii Przedszkola Nr 2 w Rumi pozytywna przekształcenie w filię

55 Miasto i Gmina Bytów przedszkole Przedszkole Nr 1 w Bytowie ul. Gen. Ludwika Mierosławskiego 2, 77-100 Bytów 31.08.2012 r. względy ekonomiczne brak opinii ekonomiczne

56 Miasto i Gmina Bytów przedszkole Przedszkole Nr 4 w Bytowie ul. Słoneczna 22, 77-100 Bytów 31.08.2012 r. względy ekonomiczne brak opinii ekonomiczne

57 Miasto Słupsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Słupsku ul. Kilińskiego 38 76-200 Słupsk 31.08.2012 r. Przeniesienie uczniów do SP nr 2 w Słupsku brak opinii ekonomiczne

58 Miasto Słupsk gimnazjum Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku ul. Deotymy 15a, 76-200 Słupsk zamiar likwidacji w 31.08.2014 r.(wygaszanie od wrzesńa 2012 r.) brak opinii ekonomiczne

59 Miasto Tczew ośrodek dokonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Dorosłych- ODN Tczew 83-110 Tczew 30-go Stycznia 1, 31.08.2012 r. rozwiązanie CED - CKU Tczew pozytywna inna

60 Miasto Tczew liceum ogólnoksztacące Uzupełniające Liceum Ogólnoształcące dla Dorosłych CED-CKU Tczew 83-110 Tczew 30-go Stycznia 1, 31.08.2012 r. rozwiązanie CED - CKU Tczew pozytywna brak naboru

61 Miasto Tczew liceum ogólnoksztacące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CED-CKU Tczew 83-110 Tczew 30-go Stycznia 1, 31.08.2012 r. rozwiązanie CED - CKU Tczew pozytywna brak naboru

62 Miasto Tczew szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna dla dorosłych CED-CKU Tczew 83-110 Tczew 30-go Stycznia 1, 31.08.2012 r. rozwiązanie CED - CKU Tczew pozytywna brak naboru

63 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z ZSO nr 1 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Konarskiego 12 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSO nr 1 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

64 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z ZSO nr 2 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 2 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSO nr 2 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

65 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 w ZSP nr 4 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 25 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

66 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSP nr 4 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 25 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

67 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające nr 1 w ZSP Nr 1 im. ST. Staszica w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Słowiańska 17 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP Nr 1 im. ST. Staszica w Kwidzynie brak opinii brak naboru

68 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1 w ZSP Nr 1 im. ST. Staszica w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Słowiańska 17 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP Nr 1 im. ST. Staszica w Kwidzynie brak opinii brak naboru

69 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające nr 2 w ZSP Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Katedralna 5 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie brak opinii brak naboru

70 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 w ZSP Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Katedralna 5 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie brak opinii brak naboru

71 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające nr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Straszica 27 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Kwidzynie brak opinii brak naboru

72 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłychnr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Straszica 27 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Kwidzynie brak opinii brak naboru

73 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające nr 4 w ZSP nr 4 w Kwidzynie wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Straszica 25 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

74 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 4 w ZSP nr 4 w Kwidzynie wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Straszica 25 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

75 Starostwo Powiatowe w Człuchowie liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 1 w Człuchowie z ZSP w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. J. Kusocińskiego 1 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP im. S. Czarnieckiego Stefana w Człuchowie brak opinii brak naboru

76 Starostwo Powiatowe w Człuchowie liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 2 w Człuchowiez Zespołu Szkół Agrobiznesu 77-300 Człuchów ul. Parkowa 1 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie brak opinii brak naboru

77 Starostwo Powiatowe w Człuchowie liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 3 w Człuchowie z Zespołu Szkół Technicznych 77-300 Człuchów ul. Koszalińska 2 31.08.2012 r. wchodzące w skład z Zespołu Szkół Technicznych im. J. Szymczaka brak opinii brak naboru

 

Monitorowanie zmian w sieci szkół wg stanu na dzień 23 lutego 2012 roku w województwie lubelskim

Lp. Nazwa szkoły/Organ/Rodzaj zmiany Liczba/Szkoła, do której Opinia Lubelskiego prowadzący uczniów/dzieci będą uczęszczać Kuratora Oświaty/uczniowie

1 Internat w ZS Nr 1 w Tomaszowie Powiat likwidacja 52 uczniów ZS Nr 3 w Pozytywna Lubelskim tomaszowski z dn. 31.08.2012 r. Tomaszowie z dnia 21.12.2011 r.

Lubelskim (dla 220 uczniów)

2 Internat w ZS Nr4 w Tomaszowie Powiat likwidacja 60 uczniów ZS Nr 3 w Pozytywna Lubelskim tomaszowski z dn. 31.08.2012 r. Tomaszowie Lubelskim z dnia 21.12.2011 r.

3 Zespół Placówek Oświatowych w Gmina Stężyca likwidacja 16 dz. w oddz. Przedszkole w Pozytywna z dn. Paprotni Publiczne Przedszkole z dn. 31.08.2012 r. przedszkolnym Piotrowicach 04.01.2012 r. w Paprotni

4 ZS Szkoła Podstawowa w Gmina Wojsławice likwidacja 9 ucz. w tym 4 Szkoła Podstawowa Pozytywna Wojsławicach Kolonii Szkoła z dn. 31.08.2012 r. dz. w oddz. Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r.  Filialna w Putnowicach Wielkich przedszk. w Wojsławicach

5 ZS Szkoła Podstawowa w Gmina Wojsławice likwidacja 12+8 w oddziale Szkoła Podstawowa Pozytywna Wojsławicach Kolonii z dn. 31.08.2012 r. przedszk. Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r. Szkoła Filialna w Hucie w Wojsławicach

6 ZS Szkoła Podstawowa w Gmina Wojsławice likwidacja 34+5 w oddziale Szkoła Podstawowa Pozytywna Wojsławicach Kolonii Szkoła z dn. 31.08.2012 r. przedszk. Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r. Filialna w Majdanie Ostrowskim w Wojsławicach

7 Zespół Szkół i Przedszkola w Gmina Tarnawatka likwidacja 34 ucz., 0 dzieci Szkoła Podstawowa Pozytywna Tarnawatce z dn. 31.08.2012 r. w oddz. przedszk. w Tarnawatce z dnia 18.01.2012 r. Szkoła Filialna w Niemirówku

8 Zespół Szkół Publicznych w Gmina Tomaszów likwidacja 10 ucz., 6 dz. w Zespół Szkół Pozytywna z dnia Łaszczówce Lubelski z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Publicznych w 10.01.2012 r. Szkoła Filialna w Rudzie Łaszczówce Wołoskiej

9 Zespół Placówek Oświatowych w Gmina Stężyca likwidacja 32 uczn. Szkoła Podstawowa Pozytywna Paprotni Szkoła Podstawowej w z dn. 31.08.2012 r. w Piotrowicach z dn. 04.01.2012 r. Paprotni

10 Szkoła Podstawowa im M. Gmina Dorohusk likwidacja 37 ucz.,6 dz. w Szkoła Podstawowa Pozytywna Kopernika w Wólce Okopskiej z dn. 31.08.2012 r. oddziale przedszk Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r. w Dorohusku

11 Szkoła Podstawowa im P Gmina Dorohusk likwidacja 26ucz., 5 dz. w Szkoła Podstawowa Pozytywna Szydłowskiego w Michałówce z dn. 31.08.2012 r. oddziale przedszk Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r. w Dorohusku

12 Szkoła Podstawowa Pozytywna Szkoła Podstawowa im. T. z Oddziałami z dn. 02.01.2012 r. Gmina Wisznice likwidacja 25 ucz. Kościuszki Przedszkolnymi im. z dn. 31.08.2012 r. w Dołholisce J.I. Kraszewskiego w Wisznicach

13 Szkoła Podstawowa Negatywna z dn. z Oddziałami 02.01.2012 r. Gmina Wisznice likwidacja 22 ucz. Szkoła Podstawowa w Dubicy Przedszkolnymi im. z dn. 31.08.2012 r. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach

14 Szkoła Podstawowa Negatywna Gmina Wisznice Szkoła Podstawowa w likwidacja 28 ucz. z Oddziałami z dn. Polubiczach z dn. 31.08.2012 r. Przedszkolnymi im. 02.01.2012 r.

J.I. Kraszewskiego w Wisznicach

15 Gmina Tomaszów 40 ucz. Zespół Szkół Pozytywna likwidacja Szkoła Podstawowa w Jezierni Lubelski 1 dz. w oddz. Publicznych w z dnia 10.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. przedszk. Łaszczówce

16 Gmina Tomaszów Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Ulowie Lubelski likwidacja 20 ucz., 6 dz. w w Pasiekach z dnia 10.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk.

17 Gmina Tomaszów Zespół Szkół Pozytywna likwidacja 25 ucz., 6 dz. w Szkoła Podstawowa w Przeorsku Lubelski Publicznych w z dnia 10.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Łaszczówce

18 27 ucz., 11 dz. w Zespół Szkół Pozytywna Gmina Tomaszów oddz. przedszk. Publicznych w z dnia 10.01.2012 r. Szkoła Podstawowa w Justynówce Lubelski likwidacja (5-6-latki) Podhorcach i Zespół z dn. 31.08.2012 r. i 8 dz. 3 i 4- Szkół Publicznych letnich w Sabaudii

19 Zespół Szkół Pozytywna Gmina Tomaszów likwidacja 27 ucz., 13 dz. w Szkoła Podstawowa w Typinie Publicznych w z dnia 10.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Podhorcach

20 Szkoła Podstawowa im. Ks. Bp. Zespół Szkół w Negatywna Gmina Kamień likwidacja 41 ucz., 6 dz. w Ignacego Krasickiego w Strachosławiu z dnia 23.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Pławanicach

21 Zespół Szkół w Odpowiedź 24 ucz. Gmina Horodło likwidacja Horodle z dnia 26.01.2012 r. Szkoła Podstawowa w Matczu 12 dz. w oddz. z dn. 31.08.2012 r. Szkoła Podstawowa nie można wydać opinii przedszk. w Horodle brak uchwały intencyjnej

22 Zespół Szkół w Odpowiedź Horodle z dnia 26.01.2012 r. Gmina Horodło likwidacja 25 ucz., 8 dz. w Szkoła Podstawowa w Kopyłowie Szkoła Podstawowa nie można wydać opinii-z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. w Horodle brak uchwały intencyjnej

23 Szkoła Podstawowa Pozytywna 9 ucz. Szkoła Podstawowa w Ciotuszy Gmina Susiec likwidacja w Majdanie z dnia 27.01.2012 r. 6 dz. w oddz. Starej z dn. 31.08.2012 r. Sopockim przedszk. Pierwszym

24 32 ucz. Zespół Szkół Szkoła Pozytywna Szkoła Podstawowa w Hucie Gmina Krynice likwidacja 14 dz. w oddz. Podstawowa w z dnia 26.01.2012 r. Dzierążyńskiej z dn. 31.08.2012 r. przedszk. Krynicach

25 23 ucz. Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Paarach Gmina Susiec likwidacja 9 dz. w oddz. w Suścu z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r.

przedszk.

26 likwidacja 23 ucz., 2 dz. w Szkoła Podstawowa Pozytywna Szkoła Podstawowa w Kunkach Gmina Susiec z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. w Łosińcu z dnia 06.02.2012 r.

27 Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu Gmina Susiec likwidacja 39 ucz. w Majdanie z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Sopockim Pierwszym

28 Gmina Susiec likwidacja Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Grabowicy z dn. 31.08.2012 r. 30 ucz. w Suścu z dnia 06.02.2012 r.

29 Szkoła Podstawowa Pozytywna w Sosnówce z dnia 07.02.2012 r. Gmina Sosnówka likwidacja Szkoła Podstawowa w Motwicy 37 ucz. Powstanie szkoła z dn. 31.08.2012 r. prowadzona przez stowarzyszenie

30 ZSO w Dorohusku Negatywna ZSO z OI w Brzeźnie Gmina Dorohusk likwidacja 39 ucz. Gimnazjum w z dnia 31.01.2012 r. Gimnazjum w Brzeźnie z dn. 31.08.2012 r. Dorohusku

31 Obniżenie stopnia Samorządowy Negatywna z dnia 30 ucz. w kl. I – organizacji (obecnie Zespół Szkolny we 10.02.2012 r. Szkoła Podstawowa w Korytkowie VI, 14 dzieci w

Miasto Frampol klasy I – VI i oddz. Frampolu Szkoła Małym oddz. przedszk. przedszkolny – po Podstawowa we zmianie klasy I – III i (4, 5 ,6-latki) Frampolu oddz.przedszkolny) i przekształcenie szkoły w filię Szkoły Podstawowej we Frampolu

32 Obniżenie stopnia Samorządowy Negatywna z dnia organizacji obecnie Zespół Szkolny we 10.02.2012 r. klasy I – VI i oddz. Frampolu Szkoła przedszkolny – po 38 ucz. w kl. I – Podstawowa we zmianie klasy I – III i VI, 9 dzieci w Szkoła Podstawowa w Radzięcinie Miasto Frampol Frampolu oddz.przedszkolny) i oddz. przedszk. przekształcenie szkoły (4, 5 ,6-latki) w filię Szkoły Podstawowej weFrampolu

33 Szkoła Podstawowa w likwidacja 6 ucz. kl. I Szkoła Podstawowa Pozytywna Karmanowicach Gmina Wąwolnica z dn. 31.08.2012 r. brak uczniów kl. w Karmanowicach z dnia 13.02.2012 r. Szkoła Filialna w Łopatkach

34 Państwowe Szkoły Budownictwa i Pozytywna Geodezji im. Heronima Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Łopacińskiego w Lublinie z dn. 31.08.2012 r. II Liceum Profilowane

35 Zespół Szkół Energetycznych im. Pozytywna prof. K. Drewnowskiego w Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Lublinie z dn. 31.08.2012 r. IV Liceum Profilowane

36 Zespół Szkół Chemicznych i Pozytywna Przemysłu Spożywczego im. gen. Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów F. Kleeberga w Lublinie VI z dn. 31.08.2012 r.Liceum Profilowane

37 Zespół Szkół Samochodowych im. Pozytywna Miasto Lublin likwidacja S. Syroczyńskiego w Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. VIII Liceum Profilowane

38 Zespół Szkół Odzieżowo – Pozytywna Włókienniczych im. W. S. Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Reymonta w Lublinie . z dn. 31.08.2012 r. X Liceum Profilowane

39 Zespół Szkół nr 3 w Lublinie Pozytywna Miasto Lublin likwidacja XI Liceum Profilowane z brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Oddziałami Integracyjnymi

40 Zespół Szkół Budowlanych im. E. Pozytywna Miasto Lublin likwidacja Kwiatkowskiego w Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r.  z dn. 31.08.2012 r. XIII Liceum Profilowane

41 Zespół Szkół Transportowo – Pozytywna Komunikacyjnych im. T. Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Kościuszki w Lublinie z dn. 31.08.2012 r. XIV Liceum Profilowane

42 Lubelskie Centrum Edukacji Pozytywna Zawodowej im. K. K. Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Baczyńskiego w Lublinie z dn. 31.08.2012 r. XVIII Liceum Profilowane

43 Zespół Szkół Elektronicznych w Pozytywna Miasto Lublin likwidacji Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. XX Liceum Profilowane

44 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła Pozytywna w Lublinie Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów I Uzupełniające Liceum z dn. 31.08.2012 r. Ogólnokształcące

45 Zespół Szkół nr 1 im. W. Pozytywna Miasto Lublin likwidacja Grabskiego brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Technikum Uzupełniające nr 1

46 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła Pozytywna Miasto Lublin likwidacja w Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Technikum Uzupełniające nr 2

47 Zespół Szkół Budowlanych im. E. Pozytywna Kwiatkowskiego w Lublinie Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r.brak uczniów Technikum Uzupełniające nr 3 z dn. 31.08.2012 r.

48 Zespół Szkół Samochodowych im. Pozytywna Miasto Lublin likwidacja S. Syroczyńskiego w Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Technikum Uzupełniające nr 5

49 Zespół Szkół nr 6 Pozytywna Miasto Lublin likwidacja Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr brak słuchaczy z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. 19 dla Dorosłych

 

50 Centrum Kształcenia Pozytywna Ustawicznego nr 1 im. E. z dnia 06.02.2012 r. Miasto Lublin likwidacja Kwiatkowskiego w Lublinie brak słuchaczy z dn. 31.08.2012 r. Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych

51 Centrum Kształcenia Pozytywna Ustawicznego nr 2 w Lublinie Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak słuchaczy Liceum Ogólnokształcące dla z dn. 31.08.2012 r. Dorosłych im. T. Kościuszki

52 Centrum Kształcenia Pozytywna Ustawicznego nr 2 w Lublinie Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak słuchaczy Liceum Ogólnokształcące dla z dn. 31.08.2012 r. Dorosłych Zaoczne

53 likwidacja 18 ucz. Szkoła Podstawowa Pozytywna Szkoła Podstawowa im. por. z dn. 31.08.2012 r. im. por. Zbigniewa z dnia 06.02.2012 r. Zbigniewa Twardego PS. „ Gmina Ruda Huta Twardego PS. „Trzask”w Rudzie-Hucie Trzask” w Rudzie- Szkoła Filialna w Żalinie Hucie

54 likwidacja 10 ucz. Szkoła Podstawowa Pozytywna z dnia Zespół Szkół w Dąbrowicy Gmina Biłgoraj z dn. 31.08.2012 r. 5 dz. w oddz. w Bukowej 16.02.2012 r.Szkoła Filialna w Ciosmach przedszk. (5,6-latki)

55 Zespół Szkół w Negatywna Werbkowicach z dnia 20.02.2012 r. Szkoła Podstawowa im. 30 Pułku Gmina 49 ucz., likwidacja Szkoła Podstawowa Strzelców Kaniowskich i AK w Werbkowice 14 dz. w oddz. z dn. 31.08.2012 r. w Werbkowicach Hostynnem Kolonii przedszk. Przedszkole Samorządowe „Bajka wWerbkowicach

56 Zespół Szkół w Negatywna Werbkowicach z dnia 20.02.2012 r. Szkoła Podstawowa 49 ucz., 11 dz. w w Werbkowicach Gmina oddz. przedszk. (5 Szkoła Podstawowa im. Armii likwidacja Przedszkole Werbkowice dzieci 5 i 6 – Krajowej w Malicach z dn. 31.08.2012 r. Samorządowe letnich, 6 dzieci   „Bajka w 4-letnich) Werbkowicach Szkoła Podstawowa w Sahryniu

57 Szkoła Podstawowa w Gmina Tarnawatka likwidacja 14 ucz., 13 dz. w Szkoła Podstawowa Negatywna Wieprzowie z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. w Tarnawatce z dnia 09.02.2012 r.

58 Gmina Nielisz likwidacja Brak danych w Brak danych w Negatywna Szkoła Podstawowa w Krzaku z dn. 31.08.2012 r. piśmie gminy piśmie gminy z dnia 17.02.2012 r.

59 Obecnie klasy I – VI i Szkoła Podstawowa w Negatywna oddz. przedszkolny – Goraju z dnia 20.02.2012 r. po zmianie klasy I – 33 uczniów w kl Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Hoszni Gmina Goraj VI i oddz. I-VI, 6 dzieci w Goraju Szkoła Filialna Ordynackiej przedszkolny) i przekształcenie szkoły oddz. przedszk. w Hoszni Ordynackiej w filię Szkoły Podstawowej w Goraju

60 Gmina Radecznica likwidacja 10 ucz., kl. I -0 Szkoła podstawowa Wycofano wniosek Szkoła Filialna w Latyczynie z dn. 31.08.2012 r. ucz., 8 dz. w w Radecznicy oddz. przedszk.

61 Szkoła Podstawowa Negatywna Gmina Łopiennik likwidacja 39 ucz., 13 dz. w Szkoła Podstawowa w Krzywem w Łopienniku z dnia 16.02.2012 r. Górny z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Górnym

62 Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Żulinie Gmina Łopiennik likwidacja 39 ucz., 13 dz. w w Łopienniku z dnia 16.02.2012 r. Górny z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk.Dolnym

63 Filialna Szkoła Podstawowa w Gmina Tuczna likwidacja 9 ucz., 2 dz. w Szkoła Podstawowa Negatywna Międzylesiu z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. w Tucznej z dnia 21.02.2012 r.

64 Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy Gmina Tuczna likwidacja 44ucz., 9 dz. w Szkoła Podstawowa Negatywna Dużej z dn. 31.02.2013 r. oddz. przedszk. w Tucznej z dnia 22.02.2012 r.

65 Zespół Wychowania likwidacja brak danych Negatywna z dnia Przedszkolnego - Klub Gmina Rybczewice z dn. 31.08.2012 r. 22.02.2012 r. Przedszkolaka w Stryjnie.

66 Gmina Rybczewice likwidacja Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Stryjnie 64 ucz.z dn. 31.08.2012 r. w Rybczewicach z dnia 22.02.2012 r.

67 Miasto Biała Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. likwidacja 110 ucz., 14 dz. w w toku rozpatrywania Podlaska nr 6 w ZSO nr 2 w Sienkiewicza w Białej Podlaskiej z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. sprawy Białej Podlaskiej

68 Gmina Wilków likwidacja 12 ucz. i 6 dzieci Zespół Szkół w toku rozpatrywania Szkoła Podstawowa w Dobrem Publicznych w z dn. 31.08.2012 r w oddz. przedszk. sprawy Wilkowie

69 Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Gmina Drelów likwidacja 39 ucz., 8 dz. w w Drelowie w toku rozpatrywania Łózkach z dn. 31.08.2012 r oddz. przedszk. Szkoła Podstawowa sprawy w Szóstce

70 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej Miasto Biała Likwidacja w toku rozpatrywania I Uzupełniające Liceum Podlaska Brak uczniów z dn. 31.08.2012 r. sprawy Ogólnokształcące ul. Kraszewskiego 1

71 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej Miasto Biała Likwidacja w toku rozpatrywania I Uzupełniające Liceum Podlaska Brak słuchaczy z dn. 31.08.2012 r. sprawy Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kraszewskiego 1

72 nie prowadzi się Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Miasto Biała rekrutacji Likwidacja kandydatów do w toku rozpatrywania Podlaskiej Technikum Podlaska z dn. 31.08.2014 r. klas I na rok sprawy Uzupełniające nr 2 szkolny ul. Brzeska 71 2012/2013

73 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Miasto Biała likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania im. KEN w Białej Podlaskiej Podlaska z dn. 31.08.2015 r. rekrutacji sprawy Technikum Uzupełniające nr 1 kandydatów do dla Dorosłych klas I na rok ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego szkolny 36 2013/2014

74 nie prowadzi się Zespół Szkół Zawodowych nr 1 rekrutacji im. KEN w Białej Podlaskiej Miasto Biała Likwidacja kandydatów do w toku rozpatrywania I Liceum Profilowane Podlaska z dn. 31.08.2014 r. klas I na rok sprawy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego szkolny 36 2012/2013

75 nie prowadzi się Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Miasto Biała rekrutacji likwidacja kandydatów do w toku rozpatrywania Podlaskiej Podlaska        z dn. 31.08.2014 r. klas I na rok sprawy II Liceum Profilowane szkolny ul. Brzeska 71 2012/2013

76 Powiat Zespół Szkół w Turkowicach likwidacja Pozytywna hrubieszowski Brak uczniów Zasadnicza Szkoła Zawodowa z dn. 31.08.2012 . z dnia 22.02.2012 r.

77 Powiat Zespół Szkół w Turkowicach likwidacja Pozytywna hrubieszowski Brak uczniów Technikum z dn. 31.08.2012 . z dnia 22.02.2012 r.

78 Powiat Zespół Szkół w Turkowicach likwidacja Pozytywna hrubieszowski 51 ucz. Liceum Profilowane z dn. 31.08.2012 z dnia 22.02.2012 r.

79 Powiat Zespół Szkół w Turkowicach likwidacja Pozytywna hrubieszowski Brak uczniów Liceum Ogólnokształcące z dn. 31.08.2012 . z dnia 22.02.2012 r.

80 Zespół Szkół w Turkowicach Powiat Publiczne Gimnazjum hrubieszowski likwidacja Brak uczniów Pozytywna  prowadzone przez powiat z dn. 31.08.2012 z dnia 22.02.2012 r. hrubieszowski

81 Zespół Szkół w Turkowicach Powiat likwidacja Pozytywna Brak słuchaczy Policealne Studium Zawodowe hrubieszowski z dn. 31.08.2012 . z dnia 22.02.2012 r.

82 Gmina Leśniowice Szkoła Podstawowa w toku rozpatrywania Szkoła Podstawowa w Sielcu likwidacja 86 ucz. w Leśniowicach sprawy

83 Gmina Leśniowice Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Rozłupach likwidacja 41 ucz. w Leśniowicach

84 Gmina Leśniowice Szkoła Podstawowa w toku rozpatrywania Szkoła Podstawowa w Teresinie likwidacja 36 ucz. w Leśniowicach sprawy

85 Zespół Szkół w  Gmina Grabowiec 30 ucz., Grabowcu w toku rozpatrywania Szkoła Podstawowa w Tuczępach likwidacja 3 dz. w oddz. Szkoła Podstawowa sprawy  przedszk. w Grabowcu

86 Zespół Szkół nr 3 im. W. S. powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Reymonta w Łukowie  z dn. 31.08.2014 r. na rok szkolny sprawy III Liceum Profilowane 2012/2013

87 Zespół Szkół nr 3 im. W. S. nie prowadzi się Reymonta w Łukowie powiat łukowski likwidacja rekrutacji do klas I w toku rozpatrywania III Uzupełniające Liceum z dn. 31.08.2013 r. na rok szkolny sprawy Ogólnokształcące dla Dorosłych 2012/2013

88 Zespół Szkół nr 3 im. W. S. Reymonta w Łukowie powiat łukowski likwidacja w toku rozpatrywaniabrak uczniów Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr z dn. 31.08.2012 r. sprawy

89 Zespół Szkół nr 1 im. H. Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Sienkiewicza w Łukowie z dn. 31.08.2014 r. na rok szkolny sprawy I Liceum Profilowane 2012/2013

90 Zespół Szkół w Stoczku Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Łukowskim z dn. 31.08.2014 r. na rok szkolny sprawy Liceum Profilowane 2012/2013

91 Zespół Szkół im. gen. F. Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Kamińskiego w Adamowie z dn. 31.08.2014 r. na rok szkolny sprawy Liceum Profilowane 2012/2013

92 Zespół Szkół im. Wł. Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania Tatarkiewicza w Radoryżu z dn. 31.08.2014 r. rekrutacji do klas I Smolanym na rok szkolny sprawy Liceum Profilowane 2012/2013

93 Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Smolanym z dn. 31.08.2013 r. na rok szkolny sprawy Uzupełniające Liceum 2012/2013 Ogólnokształcące dla Dorosłych

94 Zespół Szkół im. Wł. nie prowadzi się Tatarkiewicza w Radoryżu Powiat łukowski likwidacja rekrutacji do klas I w toku rozpatrywania Smolanym . z dn. 31.08.2015 r. na rok szkolny sprawy Technikum dla Dorosłych 2012/2013

95 Szkoła Podstawowa w Gmina Urszulin Likwidacja 30 ucz.,4 dz. w Zespół Szkół w w toku rozpatrywania Wereszczynie z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Urszulinie sprawy

96 Szkoła Podstawowa w Gmina Czemierniki Likwidacja Szkoła Podstawowa w toku rozpatrywania 31 ucz. Niewęgłoszu . z dn. 31.08.2012 r. w Czemiernikach sprawy

97 Obecnie klasy I – VI i Zespół Szkół w oddz. przedszkolny – Siedliszczu Szkoła po zmianie klasy I – Podstawowa w Szkoła Podstawowa im. K. Gmina Siedliszcze VI i oddz. Siedliszczu w toku rozpatrywania Makuszyńskiego w Woli przedszkolny) i 42 ucz., Szkoła Podstawowa w sprawy Korybutowej - Kolonii przekształcenie szkoły Siedliszczu Szkoła w filię Szkoły Filialna w Woli Podstawowej w Siedliszczu Korybutowej Kolonii Przekazanie szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej innej niż JST

1 Szkoła Podstawowa w Gmina Józefów przekazanie 64 Stanisławowskie Pozytywna Stanisławowie stowarzyszeniu z dn. Stowarzyszenie z dn. 22.12.2011 r. – 1 lipca 2012 r. Pomocy Szkole

2 Szkoła Podstawowa w Górecku Gmina Józefów przekazanie 51 Stowarzyszenie Pozytywna Starym stowarzyszeniu z dn. Rozwoju Wsi z dn. 21.12.2011 r. 1 lipca 2012 r. Górecka Starego STOK

3 Szkoła Podstawowa w Gmina Kamień przekazanie 54+12 dz. w Stowarzyszenie Pozytywna Czerniejowie stowarzyszeniu oddz. przedszk. Rozwoju Wsi z dn. 30.12.2011 r. Czerniejów, Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Czerniejów 10 B, 22-113 Kamień.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gmina Annopol przekazanie 32 ucz., 16 dz. w Stowarzyszenie Negatywna Opoce Dużej stowarzyszeniu oddz. przedszk. Nauczycieli i z dnia 16.02.2012 r. Opiekunów „Razem dla przyszłości” Opoka Duża 5, 23- 235 Annopol

5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gmina Annopol przekazanie 23 ucz., 9 dz. w Stowarzyszenie Negatywna Janiszowie stowarzyszeniu oddz. przedszk. Nauczycieli i z dnia 16.02.2012 r. Wychowawców „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Janiszowie

6 Szkoła Podstawowa w Bukowej Gmina Biłgoraj przekazanie 59 ucz., 9 dz. w Stowarzyszenie Pozytywna stowarzyszeniu oddz. przedszk. Inicjatyw z dnia 15.02.2012 r. Społecznych w Gminie Biłgoraj

7 Szkoła Podstawowa w Smólsku Gmina Biłgoraj przekazanie 39 ucz. Stowarzyszenie Pozytywna z dnia stowarzyszeniu Inicjatyw 10.02.2012 r. Społecznych w Gminie Biłgoraj

8 Szkoła Podstawowa w Korczowie Gmina Biłgoraj przekazanie 48 ucz. Stowarzyszenie Wycofanie wniosku stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj

9 Szkoła Podstawowa w Starym Gmina Biłgoraj przekazanie 43 ucz. Stowarzyszenie Pozytywna z dnia Bidaczowie stowarzyszeniu Inicjatyw 10.02.2012 r. Społecznych w Gminie Biłgoraj

10 Szkoła Podstawowa w Woli Gmina Biłgoraj przekazanie 58 ucz. Stowarzyszenie Wycofanie wniosku Dereźniańskiej stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj

11 Gimnazjum w Bukowej Gmina Biłgoraj przekazanie 23 ucz. Stowarzyszenie Pozytywna stowarzyszeniu Inicjatyw z dnia 15.02.2012 r. Społecznych w Gminie Biłgoraj

12 Gimnazjum w Korczowie Gmina Biłgoraj przekazanie 36 ucz., Stowarzyszenie Wycofanie wniosku stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj

13 Szkoła Podstawowa w Dębowcu Gmina przekazanie 48 ucz., 7 dz. w Stowarzyszenie Wycofanie wniosku Skierbieszów stowarzyszeniu oddz. przedszk. Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska

14 Szkoła Podstawowa w Sulmicach Gmina przekazanie 41 ucz., 9 dz. w Stowarzyszenie Wycofanie wniosku Skierbieszów stowarzyszeniu oddz. przedszk. Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska

15 Szkoła Podstawowa w Zakępiu Gmina Adamów przekazanie 60 uczniów Stowarzyszenie w toku rozpatrywania 20.02.2012 r. stowarzyszeniu Oświatowe sprawy „Kaganek” Utworzenie zespołu szkół

1 Szkoła Podstawowa w Strzyżewie Zespół Szkół w Negatywna Gmina Horodło Utworzenie Zespołu Gimnazjum Publiczne w 150 ucz. Strzyżowie z dnia 06.02.2012 r. Szkół w Strzyżowie Strzyżewie

2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sp-216 ucz., 43 Zespół Szkół w w toku rozpatrywania Gmina Mircze Utworzenie Zespołu Mirczu dzieci Mirczu Szkół w Mirczu sprawy Gimnazjum w Mirczu G-176

1 Szkoły ponadgimnazjalne przekształcenie

1 Zespół Szkół nr 4 im. J. Pozytywna Przekształcenie Dąbrowskiego w Tomaszowie Powiat z dnia 22.02.2012 r. w Liceum Lubelskim tomaszowski Ogólnokształcące Uzupełniające Liceum dla Dorosłych Ogólnokształcące dla Dorosłych

2 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w toku rozpatrywania przekształcenie zeim. KEN w Białej Podlaskiej Miasto Biała szkoły o dwuletnim sprawy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Podlaska okresie kształcenia 1 w trzyletnią szkołę ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego zawodową

3 Zespół Szkół nr 4 im. J. Pozytywna przekształcenie ze Dąbrowskiego w Tomaszowie Powiat z dnia 22.02.2012 r. szkoły o dwuletnim Lubelskim tomaszowski okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę

4 przekształcenie ze Pozytywna Zespół Szkół nr 3 im. M. Rataja Powiat szkoły o dwuletnim z dnia 22.02.2012 r. w Tomaszowie Lubelskim tomaszowski okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową

5 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Placówek w Łukowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Specjalna dla Uczniów z w trzyletnią szkołę Upośledzeniem Umysłowym zawodową

6 Zespół Szkół nr 2 im. A. przekształcenie ze w toku rozpatrywania Świętochowskiego w Łukowie Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawyZasadnicza Szkoła Zawodowa z okresie kształcenia Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w trzyletnią szkołę zawodową

7 Zespół Szkół nr 2 im. A. przekształcenie ze w toku rozpatrywania Świętochowskiego w Łukowie Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy Liceum Ogólnokształcące nr 2 . okresie kształcenia dla Dorosłych w trzyletnie liceum

8 przekształcenie ze w toku rozpatrywania szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zespół Szkół nr 1 im. H. w trzyletnie Liceum Sienkiewicza w Łukowie Powiat łukowski Ogólnokształcące nr Uzupełniające Liceum 1 dla Dorosłych w Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

9 przekształcenie w toku rozpatrywania szkoły w trzyletnie sprawy Liceum Zespół Szkół nr 1 im. H. Powiat łukowski Ogólnokształcące nr Sienkiewicza w Łukowie 1 dla Dorosłych w Technikum Uzupełniające nr 1 Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

10 przekształcenie ze w toku rozpatrywaniaZespół Szkół nr 1 im. H.Sienkiewicza w Łukowie Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr w trzyletnią szkołę 1 zawodową

11 przekształcenie w toku rozpatrywania szkoły w trzyletnie sprawy Zespół Szkół w Stoczku Liceum Powiat łukowski Łukowskim Ogólnokształcące Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim

12 Zespół Szkół w Stoczku Powiat łukowski przekształcenie w toku rozpatrywania Łukowskim szkoły w trzyletnie sprawy Uzupełniające Liceum Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole szkół w Stoczku Łukowskim

13 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół w Stoczku Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy Łukowskim okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową.

14 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół im. gen. F. Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy Kamińskiego w Adamowie okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową.

15 przekształcenie w toku rozpatrywania szkoły w trzyletnie sprawy  Liceum Zespół Szkół im. gen. F. Ogólnokształcące Kamińskiego w Adamowie Powiat łukowski dla Dorosłych w Uzupełniające Liceum Zespole Szkół im. Ogólnokształcące dla Dorosłych gen. F. Kamińskiego  w Adamowie

16 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Smolanym w trzyletnią szkołę Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawodową.

17 przekształcenie w toku rozpatrywania RCEZ w Lubartowie Powiat lubartowski szkoły w trzyletnie sprawy Uzupełniające Liceum Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ogólnokształcące dla Dorosłych w RCEZ w Lubartowie

18 przekształcenie w toku rozpatrywania szkoły w trzyletnie sprawy Zespół Szkół w Kocku Liceum Powiat lubartowski Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Ogólnokształcące dla Dorosłych dla Dorosłych w Zespole Szkół w Kocku

19 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół w Ostrowie Powiat lubartowski szkoły o dwuletnim sprawy Lubelskim Zasadnicza Szkoła okresie kształcenia Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową

20 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół w Kocku Powiat lubartowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową

21 przekształcenie ze w toku rozpatrywania RCEZ w Lubartowie Powiat lubartowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową

22 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju Powiat lubartowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę Specjalna zawodową specjalną

Planowane zmiany w sieci szkół w Województwie Warmińsko- Mazurskim

szkoła jednostka samorządu terytorialnego

1 SP w Lisach Gmina Banie Mazurskie

2 SP w Żabinie Gmina Banie Mazurskie

3 Szkoła Podstawowa w Żelaznaj Górze Gmina Braniewo

4 Szkoła Podstawowa w Szylenach Gmina Braniewo

5 Szkoła Filialna w Piotraszewie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście Gmina Dobre Miasto

6 Szkoła Filialna w Kamieńsku Szkoły Podstawowej w Kandytach Gmina Górowo Iławeckie

7 Filialna Szkoła Podstawowa w Ławicach Gmina Iława

8 Szkoła Podstawowa w Frednowach Gmina Iława

9 Szkoła Podstawowa w Żegotach Gmina Kiwity

10 Szkoła Podstawowa w Bęsi Gmina Kolno

11 Szkoła Podstawowa w Lutrach Gmina Kolno

12 oddział przedszkony w Kiełpinach Gmina Lidzbark

13 Szkoła Podstawowa w Kiełpinach Gmina Lidzbark

14 Szkoła Podstawowa w Słupie Gmina Lidzbark

15 Publiczne Gimnazjum w Łaniewie Gmina Lidzbark Warmiński

16 Szkoła Podstawowa Filialna w Łaniewie Gmina Lidzbark Warmiński

17 Szkoła Podstawowa w Kębowie Gmina Lidzbark Warmiński

18 Szkoła Podstawowa w Mostkowie Gmina Łukta

19 Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze Gmina Małdyty

20 Szkoła Podstawowa w Pomorskiej Wsi Gmina Milejewo

21 Szkoła Podstwowa w Rzecznej Gmina Pasłęk

22 Szkoła Podstawowa Filialna w Jabłonowie Gmina Płośnica

23 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Gmina Purda

24 Liceum Profilowane w Rozogach Gmina Rozogi

25 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Rozogach Gmina Rozogi

26 Szkoła Podstawowa w Jelonkach Gmina Rychliki

27 Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich Gmina Ryn

28 Szkoła Podstawowa w Choszczewie Gmina Sorkwity

29 Szkoła Podstawowa w Kozłowie Gmina Sorkwity

30 Szkoła Podstawowa w Jegławkach Gmina Srokowo

31 Szkoła Podstawowa w Solance Gmina Srokowo

32 Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim Gmina Stare Juchy

33 SP w Piotrkowie Gmina Susz

34 Szkoła Podstawowa w Talkach Gmina Wydminy

35 Szkoła Podstawowa w Zelkach Gmina Wydminy

36 Gimnazjum Akademickie w Olsztynie m. Olsztyn

37 II LP w Olsztynie m. Olsztyn

38 III LP w Olsztynie m. Olsztyn

39 IV LP w Olsztynie m. Olsztyn

40 XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie w Olsztynie m. Olsztyn

41 T Zao Nr 1 w Olsztynie m. Olsztyn

42 T Zaoczne Nr 2 w Olsztynie m. Olsztyn

43 T Zaoczne Nr 3 w Olsztynie m. Olsztyn

44 TU Nr 4 w Olsztynie m. Olsztyn

45 TU Nr 2 w Olsztynio m. Olsztyn

46 TU Nr 3 w Olsztynie m. Olsztyn

47 TU Nr 5 Specjalne dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie m. Olsztyn

48 ULO Zao w Olsztynie m. Olsztyn

49 ULOdD w Olsztynie m. Olsztyn

50 UT Zao Nr 2 w Olsztynie m. Olsztyn

51 X LP w Olsztynie m. Olsztyn

52 ZSZ Nr 2 w Olsztynie m. Olsztyn

53 ZSZ Nr 5 w Olsztynie m. Olsztyn

54 ZSZ Nr 7 Specjalna dla Uczniów Niesłyszących m. Olsztyn

55 Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole nr 3 w Ostródzie ZS-P m. Ostróda

56 Szkoła Podstawowa w Gromie Miasta Pasym

57 ZSZ w ZS Handlowych w Elblągu Miasto Elbląg

58 ZSZ w ZS Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu Miasto Elbląg

59 ZSZ w ZS Zawodowych nr 1 w Elblągu Miasto Elbląg

60 ZSZ w Zespole Szkół w Lidzbarku Powiat Działdowski

61 ZSZ w Zespole Szkół w Malinowie Powiat Działdowski

62 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Powiat Działdowski

63 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie Powiat Działdowski

64 ZSZ w ZS w Pasłęku Powiat Elbląski

65 ZSZ w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Powiat Elbląski

66 ULOdD w Zespole Szkół w Pasłęku Powiat Elbląski

67 ZSZdD w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku Powiat Elbląski

68 T nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

69 ZSZ nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

70 Powiatowe Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

71 Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

72 VII LP dD w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku Powiat Ełcki

73 T nr 7 dD w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku Powiat Ełcki

74 IV LO w Zespole Szkól nr 6 w Ełku Powiat Ełcki

75 ZSZ nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ełku Powiat Ełcki

76 ZSZ nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Ełku Powiat Ełcki

77 ZSZ nr 7 dD w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku Powiat Ełcki

78 LP w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

79 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

80 ZSZdD w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

81 ULO w ZSR w Czachówkach Powiat Nowomiejski

82 ZSZ w ZS im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawski Powiat Nowomiejski

83 ZSZ w ZSR w Czachówkach Powiat Nowomiejski

84 ZSZ w ZSZ w Nowym Mieście Lubawskim Powiat Nowomiejski

85 ULO w ZS im. Konstystucji 3Maja w Iławie Powiat Iławski

86 ULO w ZS w Lubawie Powiat Iławski

87 ULOdD w ZSO im.Żeromskiego w Iławie Powiat Iławski

88 LOdD z ZSO im.Żeromskiego w Iławie Powiat Iławski

89 ULOdD w ZS im. I Kosmowskiej w Suszu Powiat Iławski

90 ZSZ w SOSW im. Korczaka w Iławie Powiat Iławski

91 ZSZ w ZS im. I Kosmowskiej w Suszu Powiat Iławski

92 ZSZ w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie Powiat Iławski

93 ZSZ w ZS w Lubawie Powiat Iławski

94 ULO w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

95 LP nr II w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

96 TU w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

97 ULOdD w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

98 LP nr II w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Ornecie Powiat Lidzbarski

99 ZSZ nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm. Powiat Lidzbarski

100 ZSZ nr 2 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm. Powiat Lidzbarski

101 ZSZ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie Powiat Lidzbarski

102 ZSZ nr 2 Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie Powiat Mrągowski

103 ULOdD w Mrągowskim Centrum Kształcenia w Mrągowie Powiat Mrągowski

104 ZSZ nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie Powiat Mrągowski

105 TU w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie Powiat Mrągowski

106 II LP w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie Powiat Mrągowski

107 T Żywienia i Gosp.Dom w Zespole Szkól nr 2 w Mrągowie Powiat Mrągowski

108 T Ekonomiczne w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie Powiat Mrągowski

109 I LP w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Powiat Olecki

110 II LP w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Powiat Olecki

111 II ULO w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Powiat Olecki

112 III LP w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Powiat Olecki

113 TU nr 3 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Powiat Olecki

114 ZSZ nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Powiat Olecki

115 ZSZ nr 3 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Powiat Olecki

116 LP w Dobrym Mieście Powiat Olsztyński

117 LP w Olsztynku Powiat Olsztyński

118 ULO Zaoczne w Biskupcu Powiat Olsztyński

119 ULOdD w Olsztynku Powiat Olsztyński

120 ULOdD w Zespole Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście Powiat Olsztyński

121 ZSZ w Biskupcu Powiat Olsztyński

122 ZSZ w Dobrym Mieście Powiat Olsztyński

123 ZSZ w Olsztynku Powiat Olsztyński

124 ZSZdD w Dobrym Mieście Powiat Olsztyński

125 Liceum Profilowane nr I z ZS im. Staszica w Ostródzie Powiat Ostróda

126 ZSZ nr 1 w Ostródzie Powiat Ostróda

127 ZSZ nr 3 w Ostródzie Powiat Ostróda

128 ZSZ Specjalna w Miłakowie Powiat Ostróda

129 ZSZ Specjalna w Ostródzie Powiat Ostróda

130 ZSZ Zawodowa w Morągu Powiat Ostróda

131 LP dzienne w ZS w Saminie Powiat Ostróda

132 LP zaoczne w ZS w Saminie Powiat Ostróda

133 Szkoła Policealna w ZS w Saminie Powiat Ostróda

134 LP w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Powiat Piski

135 ULOdD w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Powiat Piski

136 ZSZ nr 1 Specjalnej w SOS-W w Szczytnie Powiat Szczycieński

137 ZSZ w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie Powiat Szczycieński

138 LP w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie Powiat Szczycieński

139 ULO w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie Powiat Szczycieński

140 ZSZ w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie Powiat Szczycieński

141 ULO w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie Powiat Szczycieński

142 ULOdD w ZSz im. Bema w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

143 ZSZ Specjalna w SOS-W im. Konopnickiej w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

144 ZSZ w ZSZ im. Bema w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

145 III ULO w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Powiat Olecki

146 Filia w Lutrach Przedszkola Samorządowego w Kolnie Gmina Kolno

147 Szkoła Podstawowa Filialna w Zalesiu Gmina Płośnica

148 UT Nr I w Olsztynie m. Olsztyn

149 Szkoła Policealna w ZS Techniczno-Informatycznych w Elblągu Miasto Elbląg

150 ZSZ w ZS Turystyczno-Hotelarskich w Elblągu Miasto Elbląg

151 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Gródkach Powiat Działdowski

152 Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Powiat Elbląski

153 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku Powiat Elbląski

154 TUdD w Zespole Szkół w Pasłęku Powiat Elbląski

155 Internat Zespołu Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

156 ULOdD w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi Powiat Gołdapski

157 ULOdD w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

158 ZSZ Specjalnej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

159 Liceum Profilowane w Zs im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Powiat Nowomiejski

160 Liceum Profilowane w ZSR w Czachówkach Powiat Nowomiejski

161 ULO w ZS im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawski Powiat Nowomiejski

162 Gimnazjum Specjalne z ZS w Lubawie Powiat Iławski

163 LP w ZS w Lubawie Powiat Iławski

164 LP w ZSR w Kisielicach Powiat Iławski

165 TU z ZSR w Kisielicach Powiat Iławski

166 ULO w ZSR w Kisielicach Powiat Iławski

167 ULOdD w ZSR w Kisielicach Powiat Iławski

168 LP w ZS im.Konstytucji 3Maja w Iławie Powiat Iławski

169 TU w ZS im.Konstytucji 3Maja w Iławie Powiat Iławski

170 LP w ZS im.Bohaterów Września w Iławie Powiat Iławski

171 TUdD w ZS im.Bohaterów Września w Iławie Powiat Iławski

172 ULOdD w ZS im.Bohaterów Września w Iławie Powiat Iławski

173 LP w ZS im. I Kosmowskiej w Suszu Powiat Iławski

174 TU w ZS im. I Kosmowskiej w Suszu Powiat Iławski

175 TU w ZS w Lubawie Powiat Iławski

176 Gimnazjum dla Dorosłych w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

177 II LP w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

178 III LO w Powiatowym Centrum Edukacyjne w Ketrzynie Powiat Kętrzynski

179 Liceum Profilowane ZS im. M Rataja w Reszlu Powiat Kętrzynski

180 Szkoła Policealna ZS im. M Rataja w Reszlu Powiat Kętrzynski

181 Szkoła Policealna Nr 1 z ZS im. M Curie Skłodowskiej w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

182 Szkoła Policealna Nr 2 w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

183 TU w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

184 ZSZdD w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

185 LP Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

186 LP nr III w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

187 T Agrobiznesu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

188 T Żyw. I Gos. Dom. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

189 LP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie Powiat Lidzbarski

190 I LP w Zespole Szkól nr 2 w Mrągowie Powiat Mrągowski

191 TU nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Powiat Olecki

192 ZSZ w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Powiat Olecki

193 Internat LO w Zespole Szkół w Biskupcu Powiat Olsztyński

194 LP nr I zn ZSZiO im 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu Powiat Ostróda

195 LP nr II z ZSL w Morągu Powiat Ostróda

196 LP nr III z ZSR im. W. Witosa w Ostródzie Powiat Ostróda

197 LP nr II z ZSz im S. Petöfi w Ostródzie Powiat Ostróda

198 ZSZ nr 2 w Ostródzie Powiat Ostróda

199 ZSZ w ZS w Saminie Powiat Ostróda

200 T w ZS w Saminie Powiat Ostróda

201 LP w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej Powiat Piski

202 LP w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie Powiat Piski

203 TU w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Powiat Piski

204 ZSZdD w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Powiat Piski

205 TUdD w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Powiat Piski

206 TdD w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Powiat Piski

207 TU w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie Powiat Szczycieński

208 LP w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie Powiat Szczycieński

209 LP w ZSZ im. Gen. J. Bema w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

210 UTZdD w ZDZ im. Gen. J. Bema w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

211 Warmińsko-Mazurskie Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Iławie Województwo Warmińsko-Mazurskie

212 Warmińsko-Mazurskie Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Działdowie Województwo Warmińsko-Mazurskie

213 Warmińsko-Mazurskie Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Nowym Mieście Lubawskim Województwo Warmińsko-Mazurskie

214 Warmińsko-Mazurskie Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Bartoszycach Województwo Warmińsko-Mazurskie

LICZBA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH LIKWIDACJI SZKÓŁ/PLACÓWEK 2011/2012 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

stan na dzień 29 lutego 2012r. P

likwidacje i przekształcenie - opinia ZKO nie jest wiążąca dla organów prowadzących

lp typ szkoły liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie zaopiniowanych negatywnie brak podstawy do wydania opinii uchwały o likwidacji uwagi kategoria uczniów liczba uczniów liczba zatrudnionych nauczycieli liczba etatów pedagogicznych samodzielna czy w zespole

1. przedszkola 54 2 0 0

2. szkoła podstawowa 26 15 3 0 2 "w tym 18 ""0"""

3. gimnazjum 3 1 0 0

4. ponadgimnazjalna 110 31 4 0

5. inne, w tym 6 szkół specjalnych 7 0 3 0 SP,G,SZPdZ

Razem 200 49 10 0

w trakcie 140 20

połączenie i przekazanie szkoły - wymagana pozytywna opinia ZKO, tym samym wiążąca dla organu prowadzącego

POŁĄCZENIA W ZESPÓŁ SP I GIM 3 3

Przekazanie szkoły osobie prawnej 3 3

przedszkola gmina powód termin likwidacji opinia ZKO

1. Przedszkole Nr 1 Goleniów przejęcie osoba fizyczna 31 sierpnia 2012 pozytywna będzie niepubliczne 3-6 latki 131 8 8 samodzielna

2. "Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 ""Tęczowa Kraina""" Goleniów przejęcie osoba fizyczna 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne 3-6 latki 111 25 22,89 samodzielna

3. "Przedszkole Nr 5 "" Misiowe Przedszkole""" Goleniów przekazanie 31 sierpnia 2012 w trakcie

4. Przedszkole Publiczne nr 1 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

5. Przedszkole Publiczne nr 3 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

6. Przedszkole Publiczne nr 4 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

7. Przedszkole Publiczne nr 5 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

8. Przedszkole Publiczne nr 8 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

9. Przedszkole Publiczne nr 9 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

10. Przedszkole Publiczne nr 10 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

11. Przedszkole Publiczne nr 11 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

12. Przedszkole Publiczne nr 13 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

13. Przedszkole Publiczne nr 14 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

14. Przedszkole Publiczne nr 18 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

15. Przedszkole Publiczne nr 20 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

16. Przedszkole Publiczne nr 23 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

17. Przedszkole Publiczne nr 27 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

18. Przedszkole Publiczne nr 29 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

19. Przedszkole Publiczne nr 30 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

20. Przedszkole Publiczne nr 31 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

21. Przedszkole Publiczne nr 32 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

22. Przedszkole Publiczne nr 33 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

23. Przedszkole Publiczne nr 35 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

24. Przedszkole Publiczne nr 37 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

25. Przedszkole Publiczne nr 38 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

26. Przedszkole Publiczne nr 41 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

27. Przedszkole Publiczne nr 43 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

28. Przedszkole Publiczne nr 44 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

29. Przedszkole Publiczne nr 45 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

30. Przedszkole Publiczne nr 46 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

31. Przedszkole Publiczne nr 48 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

32. Przedszkole Publiczne nr 49 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

33. Przedszkole Publiczne nr 50 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

34. Przedszkole Publiczne nr 51 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

35. Przedszkole Publiczne nr 52 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

36. Przedszkole Publiczne nr 53 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

37. Przedszkole Publiczne nr 54 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

38. Przedszkole Publiczne nr 58 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

39. Przedszkole Publiczne nr 59 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

40. Przedszkole Publiczne nr 60 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

41. Przedszkole Publiczne nr 61 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

42. Przedszkole Publiczne nr 62 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

43. Przedszkole Publiczne nr 64 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

44. Przedszkole Publiczne nr 65 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

45. Przedszkole Publiczne nr 66 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

46. Przedszkole Publiczne nr 67 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

47. Przedszkole Publiczne nr 72 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

48. Przedszkole Publiczne nr 73 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

49. Przedszkole Publiczne nr 74 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

50. Przedszkole Publiczne nr 75 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

51. Przedszkole Publiczne nr 77 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

52. Przedszkole Publiczne nr 79 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

53. Przedszkole Publiczne nr 80 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

54. Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza nr 1 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

szkoła podstawowa gmina powód termin likwidacji opinia ZKO

1. Szkoła Podstawowa w Boleszewie x2 Sławno względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 pozytywna likwidacja """0""25 I-VI" 91 12 9

2. Szkoła Podstawowa w Gwiazdowie x2 Sławno względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 pozytywna likwidacja """0""15 I-VI" 106 11 8,88

3. Szkoła Podstawowa w Wilczych Laskach X2 Szczecinek mało dzieci/likwidacja łączenia klas 31 sierpnia 2012 pozytywna """0"" -12, I-III" 30 5 2,94 samodzielna

4. Szkoła Podstawowa w Jeleninie X2 Szczecinek przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 pozytywna Turowo """0"" -11, I-VI" 60 10 7,67 samodzielna

5. Szkoła Podstawowa w Sporem X2 Szczecinek przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 pozytywna Wierzchowo """0"" -14, I-VI" 57 10 7,02 samodzielna

6. Szkoła Podstawowa w Krosinie X2 Grzmiąca niż demograficzny, ekonomia 31 sierpnia 2012 pozytywna """0"" -10, I-VI" 50 15 10,3 samodzielna

7. Szkoła Podstawowa w Słowinie X2 Darłowo optymalizacja sieci szkół 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Dąbki w ZS3 """0"" -14, I-VI" 80 13 10,55 samodzielna

8. Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu w ZS Nr1 X2 Darłowo optymalizacja sieci szkół 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Dąbki w ZS3 """0"" -17, I-VI" 87 10 10 zespół

9. Szkoła Podstawowa w SuliszewieX2 Drawsko Pom. mało dzieci/likwidacja łączenia klas 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Drawsko P """0"" -9, I-VI" 52 8 8 samodzielna

10. Szkoła Podstawowa w GudowieX2 Drawsko Pom. mało dzieci/likwidacja łączenia klas 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Drawsko P """0"" -10, I-VI" 47 13 8,69 samodzielna

11. Szkoła Podstawowa w ZarańskuX2 Drawsko Pom. mało dzieci/likwidacja łączenia klas 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Drawsko P """0"" -11, I-VI" 43 11 8,05 samodzielna

12. Szkoła Podstawowa w Łosośnicy X2 Resko przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Resko """0"" -13, I-VI" 68 11 8,2 samodzielna

13. Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim X2 Resko przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Resko """0"" -10, I-VI" 58 12 9,01 samodzielna

14. Szkoła Podstawowa w Starym PrzylepieX2 Warnice przekształcenie w filię 0-VI 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Warnice """0"" -25, I-VI" 91 8 5,5 samodzielna

15. Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej+przekazanie Sianów niż demograficzny 31 sierpnia 2012 negatywna brak """0"" -18, I-VI" 82 15 13,6 lub przekazanie osobie prawnej

16. Szkoła Podstawowa w Szczeglinie+przekazanie Sianów niż demograficzny 31 sierpnia 2012 negatywna brak """0"" -9, I-VI" 67 10 8,41 lub przekazanie osobie prawnej

17. Szkoła Podstawowa w Żalęcinie Dolice niż demograficzny 31 sierpnia 2012 negatywna SP w Dolicach """0""- 10, I-VI" 54 11 7,5

18 Szkoła Podstawowa w Niedalinie Świeszyno niż demograficzny 31 sierpnia 2012 pozytywna SP w Zegrzu Pom i SP w Dunowie """0"" -12 I-III" 40 6 3,9

19. Szkoła Podstawowa w Koszewie Stargard Szcz. niż demograficzny 31 sierpnia 2012 w trakcie SP Grzędzice

20 Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach Płoty niż demograficzny 31 sierpnia 2012 w trakcie połączenie SP2i3

21. Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach Płoty niż demograficzny 31 sierpnia 2012 w trakcie połączenie SP2i3

23 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 2 w Suliszewie SOSW choszczeński zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

24. Szkoła Podstawowa w Witnicy Moryń przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 w trakcie SP Moryń

25. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koszalinie Koszalin 31 sierpnia 2012 w trakcie

26. Szkoła Podstawowa nr 64 w Szczecinie Szczecin niż demograficzny 31 sierpnia 2012 w trakcie

gimnazjum gmina/powiat powód termin likwidacji opinia ZKO

1. Gimnazjum Nr 1 w Dobiesławiu w ZS Nr1 Darłowo niż demograficzny 31 sierpnia 2012 pozytywna gim Dąbki w ZS3 I-III 47 12 7,88 zespół

2. Specjalne Gimnazjum w Suliszewie SOSW choszczeński zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

3. Gimnazjum Nr 3 Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie

lp ponadgimnazjalna gmina/powiat powód termin likwidacji opinia ZKO

1. Uzupełniające LO dla Dorosłych w ZSP w Czaplinku drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

2. Technikum Uzupełniajace w ZSP w Czaplinku drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

3. Liceum Profilowane w ZSP w Czaplinku drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

4. Liceum Profilowane w ZSP w Złocieńcu drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

5. Liceum Profilowane w ZSP w Kaliszu Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

6. Uzupełniające Technikum Ekonomiczne w ZSP w Kaliszu Pom. drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

7. Uzupełniające LO dla Dorosłych w ZSP 1 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

8. Szkoła Policealna dla Dorosłych w ZSP 1 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

9. Technikum Agrobiznesu w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

10. Technikum Żywienia w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

11. Technikum Ekonomiczne w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski utworzenie technikum kształcącego w różnych zawodach 31 sierpnia 2012 negatywna publiczne młodzież 98 zespół

12. Liceum Profilowane w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

14. Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski przeniesienie do ZSP1 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

15. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski utworzenie technikum kształcącego w różnych zawodach 31 sierpnia 2012 negatywna publiczne młodzież 45 zespół

16. Uzupełniające Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

17. Technikum Mechaniczne w ZSZ w Drawsku Pomorskim drawski utworzenie technikum kształcącego w różnych zawodach 31 sierpnia 2012 negatywna publiczne młodzież 36 zespół

18. Technikum Samochodowe w ZSZ w Drawsku Pomorskim drawski utworzenie technikum kształcącego w różnych zawodach 31 sierpnia 2012 negatywna publiczne młodzież 59 zespół

19. Uzupełniające Technikum Mechaniczne w ZSZ w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych w ZSZ w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

21 Policealne Studium Zawodowe w ZSP 3 w Myśliborzu myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

22 Liceum Ogółnokształcące Uzupełniajace w ZSP 3 w Myśliborzu myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

23 Liceum Profilowane w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

25 Technikum Uzupełniajace nr 1 w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

26 Uzupełniajace LO nr 1 w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

27 Szkoła Policealna nr 1 w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

28 Technikum Handlowe w ZSP 2 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

29 II Liceum Profilowane w ZSP 2 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

30 Policealne Studium Turystyczne dla Dorosłych w ZSP 2 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

31 Szkoła Policealna nr 2 w ZSP 2 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

32. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP nr 1 w Chojnie gryfiński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 56 7,82 zespół

33. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Chojnie gryfiński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne specjalna 11 zespół

34. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP nr 2 w Gryfinie gryfiński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 202 zespół

35. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSP nr 1 w Chojnie gryfiński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 34 5 1,85 zespół

36 Uzupełniające LO Specjalne w SOSW w Bobolicach koszaliński stopniowa likwidacja bez naboru w trakcie publiczne specjalna

37 I Liceum Profilowane w ZS 1 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne specjalna

38 Technikum Uzupełniajace dla Absolwentów ZSZ w ZS 2 w Szczecinku szczecinecki ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

39. II Liceum Profilowane w ZSP 2 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

40. III Liceum Profilowane w ZS 3 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

41 IV Liceum Profilowane w ZS 5 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

42 V Liceum Profilowane w ZS 6 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

43 Liceum Profilowane w Białym Borze w ZS szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

44 Technikum Uzupełniajace w Białym Borze w ZS szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

45. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Szczecinku szczecinecki przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

46. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Szczecinku szczecinecki przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

47. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Szczecinku szczecinecki przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

48. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białym Borze szczecinecki przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

49. Uzupełniające LO w ZS 2 w Szczecinku szczecinecki zmiany - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

50. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Szczecinku szczecinecki zmiany - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

51. Uzupełniające LO w ZS w Białym Borze szczecinecki zmiany - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

52. Technikum Zawodowe dla Dorosłych w ZS 1 w Choszcznie choszczeński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

53. II Technikum Zawodowe dla Dorosłych w ZS 2 w Choszcznie choszczeński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

54 II Liceum Profilowane w ZS 2 w Choszcznie choszczeński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

55. Zasadnicza Szkoła Zawodowa choszczeński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

56. Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

57. Technikum w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński wygaszanie 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne młodzież

58. Liceum Profilowane w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

59. Technikum Rolnicze dla Dorosłych w ZSP w Benicach kamieński brak naboru 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne dorośli

60. Liceum Profilowane w ZSP w Benicach kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

61. Technikum Ogrodnicze w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

62. Policealne Studium Zawodowe w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

63. Technikum Ekonomiczne w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

64. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

65. Liceum Profilowane w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

66. Zasadnicza Szkola Zawodowa w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

67. Technikum w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

68. Technikum w ZSP w Wolinie kamieński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

69. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński umożliwinie kontynuacji nauki w LO dla Dorosłych 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

70. Szkoła Policealna w Kamiennym Moście Chociwel brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

71. Liceum Profilowane w Kamiennym Moście Chociwel brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

72. Liceum Ogólnokształcące w Kamiennym Moście Chociwel brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

73. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne dorośli

74. Technikum Budowlane Uzupełniajace w ZS 7 w Koszalinie Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

75. Liceum Profilowane dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne dorośli

76. Technikum Elektryczne Uzupełniajace w ZS 9 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

77. IV Liceum Profilowane w ZS 7 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

78. Technikum dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne dorośli

79. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne dorośli

80. Uzupełniajace Liceum Ogól. Dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne dorośli

81. V Liceum Profilowane w ZS 10 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

82. I Liceum Profilowane w ZS 1 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

83. II Liceum Profilowane w ZS 8 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

84. I Uzupełniajace Liceum Ogólnokszt. W ZS 3 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

85. Technikum Uzupełniajace nr 1 w ZS 9 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

86. Technikum Samochodowe Uzupełniające w ZS 10 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

87. VI Liceum Profilowane w ZS 9 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

88. XV Liceum Profilowane w ZS 5 Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

89. Zasadnicza szkola Zawodowa nr 5 w Z Szkół El. _Elektronicznych Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

90. XXV LO w ZS 8 Szczecin ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

91. XiX LO w ZS 6 Szczecin ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

92. VI LP Technikum Przemysłu Spożywczego w ZS 6 Szczecin ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

93. Technikum Uzupełniajace w ZS 6 Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

94. Technikum Uzupełniajace nr 1 w Centrum ED. Ogrodniczej Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

95. Technikum Uzupełniajace nr 3 w ZS Budowlanych Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

96. XX LO w ZS 3 Szczecin ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

97. III LP w ZS 3 Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

98. I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZS 3 Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

99. Technikum Handlowe Uzupełniające dla Dorosłych w ZS 3 Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

100. Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 9 w Z. S. Łączności Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

101. Technikum Uzupełniające w Z. S. Łaczności Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

102. Technikum Łączności w Z.S. Łączności Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

103. Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 8 w Zesp. Szkół Techn. I Morskich Szczecin reorganizacja 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

104. Technikum Budowy Okrętów w Zesp. Szkół Techn. I Morskich Szczecin reorganizacja 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

105. Technikum Mechaniczne w Zesp. Szkół Techn. I Morskich Szczecin reorganizacja 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

106. Technikum Morskie w Zesp. Szkół Techn. I Morskich Szczecin reorganizacja 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

107. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 w Z. S. Rzemieślniczych Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

108. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZS Rzemieślniczych Szczecin zmiany - ustawa 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne dorośli

109. Technikum Uzupełniające nr 4 dla słabo słysz. W SOSW Szczecin zmiany - ustawa 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne specjalne

110. II Uzupełniające LO w SOSW dla Niesłyszących Szczecin zmiany - ustawa 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne specjalne

lp inne miasto powód termin likwidacji opinia ZKO

1. "Międzyszkolny Ośrodek Sportu "" Szkuner"" w Myśliborzu" myśliborski względy ekonomiczne 31 lipca 2012 negatywna młodzież 53 6 3,7 zespół

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku myśliborski względy ekonomiczne 31 lipca 2012 negatywna dzieci i młodzież 70 3 2,5 samodzielna

3. SOSW w Pogórkach SP, Gim, SZPdo Zawodu sławieński względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 negatywna SOSW Sławno specjalne 47 24 22,42 3 szkoły

4. Młodzieżowy Osrodek Socjoterapii w ZP Specjalnych w Bobolicach koszaliński stopniowa likwidacja 31 sierpnia 2012 w trakcie specjalne

5. SOSW w Niemieńsku choszczeński względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 w trakcie specjalne

6. Młodzieżowy Dom Kultury w Świnoujściu Świnoujście względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 w trakcie młodzież

7. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu wałecki wygaszanie - bez naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie

LICZBA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH POŁĄCZENIA SZKÓŁ/PLACÓWEK 2011/2012

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Lp. nazwa placówki gmina powód termin opinia ZKO rozstrzygnięcie

1. Szkoła Podstawowa Nr 12 i Gimnazjum nr 15 Szczecin ekonomiczny 31 sierpnia 2012 negatywna

2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej Szczecinek ekonomiczny 31 sierpnia 2012 negatywna

3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierzchowie Szczecinek ekonomiczny 31 sierpnia 2012 negatywna

PRZEKAZANIE SZKÓŁ OSOBIE PRAWNEJ LUB FIZYCZNEJ

1. Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach Dobra ekonomiczny 31 sierpnia 2012 negatywna

WŁĄCZENIE SZKÓŁ DO ZESPOŁU

Lp. nazwa placówki gmina powód termin opinia ZKO rozstrzygnięcie

1. Technikum Ekonomiczne w Barlinku myśliborski rozwiązanie zespołu nr 2 31 sierpnia 2012 ZSP 1

2. Technikum Hotelarstwa w Barlinku myśliborski rozwiązanie zespołu nr 2 31 sierpnia 2012 ZSP 1

3. Technikum Handlowe w Barlinku myśliborski rozwiązanie zespołu nr 2 31 sierpnia 2012 ZSP 1

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Barlinku myśliborski rozwiązanie zespołu nr 2 31 sierpnia 2012 ZSP 1

142 szkoły do likwidacji na Podkarpaciu.

Dodano: 29 lutego 2012, 6:30 Autor: Beata Terczyńska
Gminy, powiaty i miasta dotychczas zgłosiły do podkarpackiego kuratorium oświaty 142 szkoły do likwidacji. Będzie ich jeszcze więcej, bo kuratorium do dzisiaj czeka na informacje o takich zamiarach.

Lista szkół do likwidacji na Podkarpaciu

 1. Szkoła Podstawowa w Lutowiskach Filia w Stuposianach
 2. Szkoła Podstawowa w Lutowiskach Filia w Zatwarnicy
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi Szkoła Filialna w Obojni
 4. Szkoła Podstawowa w Lubeni Filia w Sołonce
 5. Szkoła Podstawowa w Bziance
 6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bratkowicach
 7. Szkoła Podstawowa w Surochowie Filia w Sobiecinie
 8. Publiczne Gimnazjum w Opaciu
 9. Szkoła Podstawowa w Poraju
 10. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku Technikum nr 2
 11. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku II Liceum Profilowane
 12. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
 13. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku Technikum Uzupełniające
 14. Zespół szkół Drzewnych w Lesku Szkoła Policealna nr 1
 15. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 16. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku Technikum nr 1
 17. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku I Liceum Profilowane
 18. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku Zaoczne Technikum dla Dorosłych
 19. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku Szkoła Policealna dla Dorosłych
 20. Szkoła Podstawowa w Zahoczewiu
 21. Gimnazjum Publiczne w Piwodzie
 22. Zespół Szkół w Cisnej Szkoła Podstawowa Filia w Wetlinie
 23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
 24. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu I Liceum Profilowane Specjalne
 25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Przemyślu II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Przemyślu IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
 27. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 28. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
 29. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
 30. Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu I Liceum Profilowane
 31. Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu VI Liceum Profilowane
 32. Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu VIII Liceum Profilowane
 33. Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu II Liceum Profilowane
 34. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu Liceum Profilowane dla Dorosłych
 35. Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu IV Liceum Profilowane
 36. Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu Technikum Uzupełniające nr 2
 37. Przedszkole Samorządowe w Kuńkowcach
 38. Szkoła Podstawowa we Frysztaku Szkoła Filialna w Kobylu
 39. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku Liceum Profilowane nr 1
 40. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 41. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 42. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku Liceum Ogólnokształcące nr 2
 43. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku Centrum Kształcenia Praktycznego
 44. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku Liceum Profilowane nr 2
 45. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie Liceum Profilowane
 46. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 47. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maziarni
 48. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Bojanowie
 49. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach Szkoła Filialna w Młodochowie
 50. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach Szkoła Filialna w Krzemienicy
 51. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach Szkoła Filialna w Ostrówku
 52. Szkoła Podstawowa w Foluszu
 53. Szkoła Podstawowa w Majscowej
 54. Gminne Przedszkole w Woli Dębowieckiej
 55. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łysakowie
 56. Szkoła Podstawowa w Złotnikach
 57. Szkoła Podstawowa w Rydzowie
 58. Szkoła Podstawowa nr 8 w Przemyślu
 59. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu
 60. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku I Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi
 61. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku Szkoła Policealna dla Młodzieży nr 1
 62. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1
 63. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku Szkoła Policealna dla Młodzieży nr 2
 64. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku II Liceum Profilowane
 65. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku Technikum Uzupełniające nr 2
 66. Zespół Szkół nr 3 w Sanoku Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3
 67. Zespół Szkół nr 3 w Sanoku Technikum Uzupełniające nr 3
 68. Zespół Szkół nr 3 w Sanoku III Liceum Profilowane
 69. Zespół Szkół nr 4 w Sanoku IV Liceum Profilowane
 70. Zespół Szkół nr 4 w Sanoku Szkoła Policealna dla Młodzieży nr 4
 71. Zespół Szkół nr 5 w Sanoku V Liceum Profilowane
 72. Zespół Szkół w Komańczy Szkoła Podstawowa Szkoła Filialna w Nowym Łupkowie
 73. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach
 74. Publiczne Gimnazjum w Nienadowej
 75. Szkoła Podstawowa w Mokrem
 76. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu
 77. Gimnazjum nr 1 w Zagórzu
 78. Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej Szkoła Podstawowa
 79. Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej Gimnazjum
 80. Szkoła Podstawowa w Nowym Bruśnie
 81. Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie Liceum Profilowane
 82. Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie Technikum Uzupełniające
 83. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle Technikum Uzupełniające nr 1
 84. Zespół Szkół nr 4 w Jaśle Technikum Uzupełniające nr 4
 85. Zespół Szkół nr 3 w Jaśle Technikum Uzupełniające nr 3
 86. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle Technikum Uzupełniające nr 2
 87. Szkoła Podstawowa w Wylowie
 88. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Technikum nr 1
 89. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 90. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
 91. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
 92. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Liceum Profilowane
 93. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Szkoła Policealna
 94. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie Liceum Ogólnokształcące
 95. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie Technikum nr 2
 96. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Technikum
 97. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Liceum Ogólnokształcące
 98. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 99. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Technikum Uzupełniające
 100. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Liceum Profilowane
 101. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Szkoła Policealna
 102. Zespół Szkół w Sieniawie Liceum Profilowane
 103. Zespół Szkół w Sieniawie Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 104. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku Liceum Profilowane
 105. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 106. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku Technikum Uzupełniające
 107. Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu Liceum Profilowane
 108. Zespół Szkół w Kańczudze Liceum Profilowane
 109. Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Szkoła Podstawowa Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju
 110. Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Szkoła Podstawowa Punkt Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju
 111. Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie Liceum Profilowane
 112. Zespół Szkół w Czudcu Liceum Profilowane
 113. Szkoła Podstawowa w Budach Łańcuckich Szkoła Filialna w Korniaktowie Południowym
 114. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy I Liceum Profilowane
 115. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy I Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące
 116. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy Technikum Uzupełniające nr 1
 117. Zespół Szkół nr 2 w Dębicy II Liceum Profilowane
 118. Zespół Szkół nr 2 w Dębicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
 119. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy III Liceum Profilowane
 120. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
 121. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy IV Liceum Profilowane
 122. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 123. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy Technikum Uzupełniające nr 2
 124. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 dla Dorosłych
 125. Zespół Szkół w Jodłowej Liceum Profilowane
 126. Zespół Szkół w Brzostku Liceum Profilowane
 127. Zespół Szkół w Brzostku Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
 128. Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 129. Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu Liceum Profilowane
 130. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 131. Zespół Szkół w Jodłowej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 132. Zespół Szkół w Pilźnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 133. Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy Zasadnicza Szkoła Specjalna nr 5
 134. Zespół Szkół w Tarnobrzegu Liceum Profilowane
 135. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu Technikum Uzupełniające
 136. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu Liceum Profilowane
 137. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 138. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Liceum Profilowane
 139. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Szkoła Policealna
 140. Szkoła Podstawowa w Chłopicach Szkoła Filialna w Boratynie

"Wykaz wniosków do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji/przekształcenia szkół - stan na 30 marca 2012 r. - wpłynęły 304 wnioski wydano 279 opinii (w tym 27 negatywne); bez opinii 25 wniosków na terenie KO Poznań oraz Delegatur w Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile "

 

Lp. Organ prowadzacy Typ szkoły Pełna nazwa szkoły "Wydana

opinia" Powody likwidacji Kuratorium Oświaty-delegatury

1 2 3 4 9 10 11

1 Gmina Środa Wielkp. gimnazjum Gimnazjum nr 2 w Środzie Wielkp. pozytywna ekonomiczne/zmiana sieci szkół Poznań

2 Gmina Środa Wielkp. szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Brodowie negatywna niż demograficzny/ekonomiczne - naruszenie terminu zawiadomienia kuratora (nadano 2 marca 2012 r.) Poznań

3 Powiat Obornicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Obornikach, ul. ks Szymańskiego 5 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

4 Powiat Obornicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Objezierzu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

5 Powiat Obornicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Rogoźnie, ul. Armii Wojska Polskiego 1 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

6 Powiat Obornicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Rogoźnie, ul. Kościuszki 41 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

7 Powiat Obornicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Obornikach, ul.ks. Szymańskiego 5 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

8 Powiat Obornicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rogoźnie, ul. Kościuszki 41 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

9 Powiat Obornicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Objezierzu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

10 Powiat Obornicki technikum Technikum dla Dorosłych w Objezierzu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

11 Powiat Obornicki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSz w Obornikach, ul. ks. Szymańskiego 5 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

12 Powiat Obornicki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzAgrobiznesu w Rogoźnie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

13 Powiat Obornicki szkoła policealna Szkoła Policealna w Objezierzu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

14 Gmina Szamotuły szkoła podstawowa Szkoła Filialna we Wróblewie w ZS w Biezdrowie pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

15 Gmina Szamotuły szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Bninie pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

16 Gmina Kłecko szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Świniarach pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

17 Gmina Kłecko szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa Działyniu pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

18 Gmina Kłecko przedszkole Przedszkole nr 2 w Działyniu pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

19 Miasto Poznań przedszkole Przedszkole nr 59 w Poznaniu pozytywna ekonomiczne /powstanie przedszkole niepubliczne Poznań

20 Miasto Poznań przedszkole Przedszkole nr 79 w Poznaniu pozytywna ekonomiczne /powstanie przedszkole niepubliczne Poznań

21 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 25 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

22 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 10 w ZSzO nr 5 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

23 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 8 w ZSzO nr 9 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

24 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 32 w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

25 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 62 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

26 Miasto Poznań liceum ogólnokształcące XXIV Liceum Ogólnokształcące w ZSzO nr 5 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

27 Miasto Poznań liceum ogólnokształcące XXII Liceum Ogólnokształcące w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

28 Miasto Poznań liceum profilowane XXII Liceum Profilowane w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

29 Miasto Poznań technikum Technikum nr 22 w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

30 Miasto Poznań zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

31 Miasto Poznań szkoła policealna Szkoła Policealna nr 22 dla Dorosłych w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

32 Miasto Poznań szkoła policealna Szkoła Policealna nr 22 ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

33 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 57 w Poznaniu pozytywna demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

34 Miasto Poznań przedszkole Przedszkole nr 12 w Poznaniu pozytywna ekonomiczny/zły stan techniczny budynku Poznań

35 Gmina Września przedszkole Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrześni pozytywna ekonomiczny/zamiar przkazania innemu organowi Poznań

36 Gmina Kołaczkowo szkoła podstawowa Filialna Samorządowa Szkoła Postawowa we Wszemborzu pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

37 Gmina Września przedszkole "Przedszkole ""Polne Kwiatki"" w Gutowie Małym" pozytywna ekonomiczne (zamiar przkazania innemu organowi) Poznań

38 Powiat Poznański technikum Technikum w Murowanej Goślinie w Zespole Szkół w Rokietnicy pozytywna demograficzny, słaby nabór, racjonalne wykorzystanie bazy szkolnej Poznań

39 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 1 w ZSz Nr 1 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. Poznań

40 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane dla Dorosłych w ZSz Nr 1 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. Poznań

41 Powiat Międzychodzki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSz Nr 2 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. Poznań

42 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Nr 2 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

43 Powiat Międzychodzki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSz Nr 2 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

44 Powiat Międzychodzki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSz Nr 2 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

45 Powiat Międzychodzki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych w ZSz Nr 3 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

46 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 2w ZSz Nr 3 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

47 Powiat Międzychodzki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych w ZSz Ponadgim. w Sierakowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

48 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Sierakowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

49 Powiat Szamotulski liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSz Nr 2 w Szamotułach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

50 Powiat Szamotulski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące Nr 1 dla Dorosłych w ZSz Nr 2 w Szamotułach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

51 Powiat Szamotulski liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSz Nr 3 w Szamotułach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

52 Powiat Szamotulski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące Nr 2 dla Dorosłych w ZSz Nr 3 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

53 Powiat Szamotulski liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSz Nr 1 we Wronkach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

54 Powiat Szamotulski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych w ZSz we Wronkach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

55 Powiat Szamotulski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Nr 2 we Wronkach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

56 Powiat Szamotulski uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSz Nr 2 w Szamotułach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

57 Powiat Szamotulski uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSz Nr 2 we Wronkach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

58 Gmina Pobiedziska szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Pomarzanowicach pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

59 Gmina Ryczywół szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Lipie pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

60 Gmina Steszew szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Trzebawiu pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

61 Gmina Wronki szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Zespole Szkół w Biezdrowie pozytywna niż demograficzny Poznań

62 Gmina Witkowo szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Gorzykowie pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne likw. 31 08 2013 Poznań

63 Gmina Pniewy uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzkół w Pniewach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

64 Powiat Wągrowiecki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzPonadg. Nr 2 w Wągrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

65 Powiat Wągrowiecki zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSz Ponadg. Nr 1 w Wagrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

66 Powiat Wągrowiecki liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzPonadg. w Gołańczy pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

67 Powiat Wągrowiecki liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSzPonadg. Nr 1 w wagrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

68 Powiat Wągrowiecki liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSzPonadg. Nr 2 w Wągrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

69 Powiat Wągrowiecki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSzPonadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

70 Powiat Wrzesiński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych Nr 1 dla Dorosłych w ZSzPolitechnicznych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

71 Powiat Wrzesiński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych Nr 2 dla Dorosłych w ZSzZawodowych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

72 Powiat Wrzesiński liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSzPolitechnicznych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

73 Powiat Wrzesiński liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSz Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

74 Powiat Wrzesiński liceum profilowane III Liceum Profilowane w ZSzZawodowych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

75 Powiat Wrzesiński zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSzZawodowych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

76 Powiat Wrzesiński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSz Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

77 Powiat Wrzesiński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzZawodowych Nr 2 we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

78 Powiat Nowotomyski uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzZawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. -naruszenie terminu zawiadomienia kuratora (nadano 5 marca 2012 r.) bez opinii Poznań

79 Gmina Opalenica liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Opalenicy porządkowanie sieci / brak naboru naruszenie terminu zawiadomienia kuratora (nadano 7 marca 2012 r.) bez opinii Poznań

80 Gmina Wronki szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Bininie pozytywna ekonomiczne Poznań

81 Powiat Wolsztyński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Profilowanychw Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 7, 64-200 Wolsztyn pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

82 Powiat Wolsztyński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Powodowo 1, 64-200 Wolsztyn pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. (ostatnia klasa LP kończy naukę w roku szk. 2011/2012) DL

83 Powiat Wolsztyński zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn pozytywna porządkowanie sieci /brak naboru (od roku szk. 2005/2006 uczniowie przyjmowani są do ZSzZ Specjalnej w ZSzZawodowych w Wolsztynie) DL

84 Powiat Wolsztyński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające Handlowe w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie , ul. Kusocińskiego 1, 64-200 Wolsztyn pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

85 Powiat Wolsztyński gimnazjum Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie , ul. Kusocińskiego 1, 64-200 Wolsztyn pozytywna porządkowanie sieci /brak naboru (szkoła prowadziła działaalność wyłącznie w roku szk. 2005/2006) DL

86 PowiatGrodziski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Ponadg. w Kotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

87 Powiat Grodziski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Ponadg. w Grodzisku Wielkp. pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

88 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzO i Z w Krobi pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

89 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzO i Z w Pogorzeli pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

90 Powiat Gostyński technikum Technikum dla Dorosłych w ZSz Rolniczych w Grabonogu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

91 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzZawodowych w Gostyniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

92 Powiat Gostyński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniająca dla Dorosłych w ZSzZ w Gostyniu negatywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. (wniosek dotyczył przekształcenia w LO dla dorosłych z dniem 31 sierpnia 2012 r.) DL

93 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi w ZSzZ w Gostyniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

94 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzO i Z w Krobi pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

95 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzO w Gostyniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

96 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzRolniczych w Grabonogu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

97 Powiat Gostyński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSzRolniczych w Grabonogu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DL

98 Powiat Gostyński zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSzRolniczych w Grabonogu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DL

99 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzO i Z w Pogorzeli pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DL

100 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące w ZSzO i Z w Pogorzeli pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DL

101 Powiat Gostyński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZSzO i Z w Pogorzeli pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

102 Powiat Kościański zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSz Ponadg. w Nietążkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

103 Powiat Kościański technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzPonadg. w Nietązkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

104 Powiat Kościański technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSzPonadg. w Nietązkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

105 Powiat Kościański szkoła policealna Szkoła Policealna dla Dorosłych w ZSzPonadg. w Nietązkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

106 Powiat Kościański gimnazjum Gimnazjum dla Dorosłych w ZSzPonadg. w Kościanie pozytywna porządkowanie sieci /brak naboru (od roku szk. 2009/2011 nie prowadzi naboru) DL

107 Powiat Kościański technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzPonadg. w Kościanie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

108 Powiat Kościański liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Ponadg. w Kościanie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

109 Gmina Krzywiń uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące w ZSzPonadg. w Krzywiniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

110 Gmina Krzywiń uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzPonadg. w Krzywiniu negatywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru (wniosek dotyczył przekształcenia w LO dla dorosłych z dniem 31 sierpnia 2012 r.) DL

111 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane nr V w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

112 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające nr V w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

113 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr V w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

114 Powiat Rawicki zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Bojanowie w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

115 Powiat Rawicki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełnizjące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bojanowie w Zespole w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie wskazano termin przekształcenia na dzień 31 sierpnia 2012 r. (bez opinii) DL

116 Powiat Rawicki szkoła policealna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Bojanowie w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru (od założenia szkoły) DL

117 Powiat Rawicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Bojanowie w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

118 Powiat Rawicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Bojanowie w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

119 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane Nr I w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

120 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

121 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniajace Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

122 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

123 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

124 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

125 Gmina Czempiń szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im. Józefa Wojciechowskiego w Borowie pozytywna ekonomiczne DL

126 Gmina Czempiń szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im. Floriana Marciniaka w Starym Gołębinie pozytywna ekonomiczne DL

127 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

128 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające Nr 4 w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

129 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane Nr IV w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

130 Gmina Wolsztyn szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Karpicku niż demograficzny, ekonomiczne (bez opinii, wadliwa uchwała) DL

131 Gmina Wolsztyn szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Adamowie niż demograficzny, ekonomiczne (bez opinii, wadliwa uchwała) DL

132 Gmina Wolsztyn szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Starej Dąbrowie niż demograficzny, ekonomiczne (bez opinii, wadliwa uchwała) DL

133 Gmina Wolsztyn szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Tłokach niż demograficzny, ekonomiczne (bez opinii, wadliwa uchwała) DL

134 Gmina Granowo szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Bielawach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczny (możliwe utworzenie szkoły filialnej I-III lub prowadzenie szkoły podstawowej I-VI przez stowarzyszenie) DL

135 Samorząd Województwa Wielkopolskiego szkoła policealna Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie pozytywna ekonomiczne, niż demograficzny DL

136 Gmina Pogorzela szkoła podstawowa Szkoła Fililana w Kromolicach pozytywna niż demograficzny, ekonomiczne (nauka w klasach łączonych) DL

137 Gmina Miejska Górka liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

138 Gmina Przemęt liceum profilowane Liceum Profilowane Administracyjno-Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

139 Gmina Miejska Górka uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2012 r. ULO dla młodzieży w publiczne trzyletnie LO dla Dorosłych (bez opinii) DL

140 Powiat Rawicki liceum profilowane II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

141 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane Nr III w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

142 Miasto Leszno uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lesznie, ul. Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

143 Powiat Rawicki liceum profilowane I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, ul. Gen. J.Hallera 12, 63-900 Rawicz pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

144 Powiat Rawicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, ul. Gen. J.Hallera 12, 63-900 Rawicz negatywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru (wniosek dotyczył przekształcenia w LO dla dorosłych z dniem 31 sierpnia 2012 r.) DL

145 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Borku Wielkopolskim, ul. Dworcowa 58, 63-810 Borek Wlkp w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DL

146 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Borku Wielkopolskim, ul. Dworcowa 58, 63-810 Borek Wlkp w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DL

147 Gmina Tuliszków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Smaszewie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

148 Gmina Tuliszków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Tarnowej pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

149 Gmina Tuliszków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Kiszewach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

150 Gmina Rychwał szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Rozalinie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

151 Gmina Rychwał szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Siąszycach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Rychwale o strukturze klas I-III) DKo

152 Gmina Kramsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Helenowie Długim pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

153 Gmina Kramsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Bilczewie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

154 Gmina Kramsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Świećcu pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

155 Gmina Kramsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Parzykowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

156 Gmina Grzegorzew szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

157 Gmina Przykona szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Boleszczynie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Przykonie) DKo

158 Gmina Przykona szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Sarbicach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (jako fila SP w zespole) DKo

159 Gmina Zagórów szkoła podstawowa Szkoła podstawowa w Łazińsku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

160 Gmina Zagórów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Kopojnie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

161 Gmina Ślesin szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Ignacewie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

162 Gmina Krzymów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Głodnie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

163 Gmina Krzymów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Borowie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

164 Gmina Krzymów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Smólniku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

165 Gmina Sompolno szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

166 Gmina Sompolno szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Marianowie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

167 Gmina Kramsk liceum ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna niż demograficzny DKo

168 Gmina Kramsk liceum ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru DKo

169 Gmina Kramsk liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

170 Gmina Kramsk technikum Technikum w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

171 Gmina Kramsk szkoła policealna Szkoła Policealna w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru DKo

172 Powiat Koniński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

173 Powiat Koniński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

174 Powiat Słupecki liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

175 Powiat Słupecki liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

176 Powiat Słupecki liceum profilowane Liceum Profilowane w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

177 Powiat Słupecki szkoła policealna Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

178 Powiat Słupecki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Zagórowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

179 Powiat Słupecki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

180 Powiat Słupecki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponmadgimnazjalnych w Strzałkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

181 Gmina Dobra szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Piekarach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

182 Gmina Dobra przedszkole Przedszkole w Piekarach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

183 Gmina Stare Miasto szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Krągoli pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

184 Miasto Konin placówka Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Koninie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

185 Miasto Konin placówka Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

186 Gmina Kłodawa szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

187 Gmina Kłodawa gimnazjum Gimnazjum Nr 2 w Kłodawie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

188 Gmina Kłodawa szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Górkach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

189 Gmina Kłodawa szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Lubońku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

190 Gmina Żelazków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Biernatkach pozytywna ekonomiczne, niż demograficzny DKa

191 Gmina Żelazków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Kokaninie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną) DKa

192 Gmina Żelazków gimnazjum Gimnazjum w Dębem pozytywna ekonomiczne DKa

193 Gmina Szczytniki szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Mroczkach Wielkich pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przkształcenie w filie Zespołu Szkół w Radliczycach) DKa

194 Gmina Szczytniki szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Pośredniku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przkształcenie w filie Zespołu Szkół w Szczytnikach) DKa

195 Gmina Szczytniki szkoła podstawowa Szkoła Postawowa w Sobiesękach Drugich pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przkształcenie w filie Zespołu Szkół w Iwanowicach) DKa

196 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Sośnicy z Oddziałami Przedszkolnymi pozytywna "przekazanie Stowarzyszeniu ""Nowa Sośnica"" (ekonomiczne)" DKa

197 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Galewie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew (ekonomiczne) DKa

198 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Karminie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu Społeczno - Oświatowemu w Karminie (ekonomiczne) DKa

199 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Koźmincu pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu Nasz Koźminiec (ekonomiczne) DKa

200 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutyni pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Wsi (ekonomiczne) DKa

201 Gmina Dobrzyca przedszkole Publiczne Przedszkole w Karminie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu Społeczno - Oświatowemu w Karminie (ekonomiczne) DKa

202 Gmina Dobrzyca przedszkole Publiczne Przedszkole w Lutyni pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Wsi (ekonomiczne) DKa

203 Gmna Dobrzyca przedszkole Publiczne Przedszkole w Galewie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew (ekonomiczne) DKa

204 Gmina Dobrzyca przedszkole Publiczne Przedszkole w Koźmincu pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu Nasz Koźminiec (ekonomiczne) DKa

205 Powiat Kaliski technikum Technikum w Liskowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

206 Powiat Kaliski szkoła policealna Szkoła Policealna w Liskowie pozytywna ekonomiczne (brak naboru) DKa

207 Powiat Kaliski liceum ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Liskowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

208 Powiat Kaliski liceum profilowane II Liceum Profilowane w Liskowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

209 Powiat Kaliski zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Liskowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

210 Powiat Ostrzeszowski liceum profilowane I Liceum Profilowane w Ostrzszowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

211 Powiat Ostrzeszowski liceum profilowane II Liceum Profilowane w Ostrzszowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

212 Powiat Ostrzeszowski liceum profilowane III Liceum Profilowane w Ostrzszowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

213 Powiat Ostrzeszowski zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Ostrzeszowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

214 Gmina Lisków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Zalesiu pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

215 Gmina Ceków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Przespolewie Pańskim z Filią w Cekowie Koloni pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

216 Gmina Godziesze Wielkie liceum profilowane Liceum Profilowane w Godzieszach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DKa

217 Gmina Blizanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Jarantowie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

218 Gmina Blizanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

219 Gmina Blizanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Rychnowie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie (niż demograficzny) DKa

220 Gmina Odolanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Raczycach pozytywna likwidacja SP i przekształcenie w filię Szkoły Podstawowej w Uciechowie DKa

221 Gmina Odolanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Świecy pozytywna likwidacja SP i przekształcenie w filię Szkoły Podstawowej w Garkach DKa

222 Gmina Odolanów uzupełniające liceum ogólnokształcące Publiczne Uzupełniające L O dla Dorosłych w Publicznym L O w Odolanowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DKa

223 Gmina Odolanów szkoła podstawowa Filia w Gliśnicy Szkoły Podstawowej w Odolanowie pozytywna likwidacja filii SP w Odolanowie i przekształcenie w filię Szkoły Podstawowej w Nabyszycach DKa

224 Powiat Ostrzeszowski technikum Technikum nr 3 w Zszkół nr 3 w Ostrzeszowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

225 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 1

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

226 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 3

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

227 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 9

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

228 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 11

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

229 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 12

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

230 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 14

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

231 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 15

w Kaliszu" negatywna ekonomiczny (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

232 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 16

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

233 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 18

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

234 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 20

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

235 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 25

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

236 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 26

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

237 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 27

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

238 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 28

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

239 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 29

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

240 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 30

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

241 Powiat Krotoszyński liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

242 Powiat Krotoszyński liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

243 Powiat Krotoszyński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

244 Gmina Brzeziny szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Dzięciołach pozytywna przekształcenie struktury organizacyjnej szkoły w klasy I-III (niż demograficzny) DKa

245 Powiat Kępiński liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

246 Powiat Kępiński liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DKa

247 Powiat Kępiński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DKa

248 Powiat Kępiński liceum ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna pozytywna niż demograficzny (brak naboru) DKa

249 Powiat Kępiński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKa

250 Powiat Kępiński zasadnicza szkoła zawodowa ZSzZawodowa dla Dorosłych w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKa

251 Powiat Kępiński szkoła policealna Szkoła Policealna w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna porządkowanie sieci (brak naboru) DKa

252 Powiat Kępiński technikum Technikum w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna reorganizacja - przeniesienie kształcenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Kępnie DKa

253 Gminy Raszków szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Jaskółkach podporządkowana Szkole Podstawowej w Radłowie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

254 Gmina Perzów szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Domasłowie podporządkowana Szkole Podstawowej w Trębaczowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKa

255 Powiat Jarociński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Tarcach wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

256 Powiat Jarociński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Jarocinie wchodzące w skład ZSzPonadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

257 Powiat Jarociński uzupełniające liceum ogólnokształcące II Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące w Jarocinie wchodzące w skład ZSz Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

258 Powiat Jarociński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Tarcach wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

259 Powiat Jarociński liceum profilowane Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

260 Powiat Jarociński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w Jarocinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

261 Powiat Jarociński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych w Jarocinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

262 Powiat Jarociński liceum profilowane Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

263 Powiat Jarociński liceum profilowane Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

264 Powiat Jarociński uzupełniające liceum ogólnokształcące "I Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie" w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

265 Powiat Jarociński uzupełniające liceum ogólnokształcące II Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące w Jarocinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

266 Gmina Ostrów Wielk. (gmina wiejska) szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Biniewie niż demograficzny / ekonomiczne, naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

267 Gmina Ostrów Wielk. (gmina wiejska) szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Czekanowie niż demograficzny / ekonomiczne, naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

268 Gmina Ostrów Wielk. (gmina wiejska) szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Gutowiu niż demograficzny / ekonomiczne, naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

269 Gmina Ostrów Wielk. (gmina wiejska) szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Sadowiu niż demograficzny / ekonomiczne, naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

270 Gmina Ujście szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej negatywna niż demograficzny / ekonomiczne (brak informacji o tym,gdzie uczniowie zlikwidowanych szkół będą kontynuować naukę) DP

271 Gmina Ujście szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Mirosławiu negatywna niż demograficzny / ekonomiczne (brak informacji o tym,gdzie uczniowie zlikwidowanych szkół będą kontynuować naukę) DP

272 Gmina Trzcianka szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Rychliku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (możliwe przejęcie przez Stowarzyszenie Rodziców) DP

273 Gmina Trzcianka szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DP

274 Gmina Trzcianka szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Niekursku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DP

275 Gmina Czarków przedszkole Przedszkole w Mikołajewie pozytywna ekonomiczne (włączenie w struktury innej placówki) DP

276 Gmina Okonek szkoła podstawowa Szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Lotyniu negatywna ekonomiczne DP

277 Gmina Okonek gimnazjum Gimnazjum w Zespole Szkół w Lotyniu negatywna ekonomiczne DP

278 Gmina Okonek szkoła podstawowa Szkołą Podstawowa w Pniewie pozytywna ekonomiczne DP

279 Gmina Złotów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Stawnicy pozytywna ekonomiczne DP

280 Gmina Złotów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Zalesiu pozytywna ekonomiczne DP

281 Gmina Łobżenica szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Luchowie pozytywna ekonomiczne DP

282 Powiat Chodzieski uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

283 Poiwiat Chodzieski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzLicealno-Gimnazjalnych w Ratajach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

284 Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzTechnicznych w Trzciance pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

285 Powiiat Złotowski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzElektro-Mechanicznych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

286 Powiat Zlotowski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzEkonomicznych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

287 Powiat Zlotowski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzRolniczych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

288 Powiat Zlotowski liceum profilowane Liceum profilowane w ZSzSpożywczych w Krajence pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

289 Powiat Zlotowski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzTechnicznych w Jastrowiu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

290 Powiat Zlotowski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniajace w ZSzEkonomicznych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

291 Powiat Zlotowski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzElektro-Mechanicznych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

292 Powiat Zlotowski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzRolniczych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

293 Powiat Zlotowski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzTechnicznych w Jastrowiu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

294 Powiat Zlotowski uzupełniające liceum ogólnokształcące Liceum Uzupełniające w ZSzSpożywczych w Krajence pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

295 Gmina Chodzież przedszkole Miejskie Przedszkole nr 2 w Chodzieży negatywna ekonomiczne (chęć przekazania w prywatne ręce z całym majątkiem, planuje się konkurs ofert) DP

296 Gmina Chodzież przedszkole Miejskie Przedszkole nr 3 w Chodzieży negatywna ekonomiczne (chęć przekazania w prywatne ręce z całym majątkiem, planuje się konkurs ofert) DP

297 Gmina Chodzież przedszkole Miejskie Przedszkole nr 4 w Chodzieży negatywna ekonomiczne (chęć przekazania w prywatne ręce z całym majątkiem, planuje się konkurs ofert) DP

298 Gmina Wieleń przedszkole Przedszkole nr 2 w Wieleniu pozytywna ekonomiczne (z zachowaniem oddzialów w miejscu przedszkola) DP

299 Gmina Wieleń przedszkole Przedszkole w Rosku pozytywna ekonomiczne (z zachowaniem oddzialów w miejscu przedszkola) DP

300 Powiat Chodzieski technikum uzupełniające Tecnikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

301 Powiat Chodzieski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

302 Powiat Chodzieski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

303 Powiat Chodzieski zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

304 Powiat Chodzieski zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSzLicealno-Gimnazjalnych w Ratajach pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DP

305 Poznań Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu

306 Poznań Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31

 

Podsumowanie:

Dane z datą sprzed pierwszego marca należy traktować jako dane częściowe.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE- 360- załącznik: likwidacje_mazowsze- stan na 08.03.2012r;

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE-likwidacje i przekształcenia- 136, link do strony Kuratorium Oświaty w Lublinie z danymi.

WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE- 77- załącznik: likwidacje_gdansk- stan na 10.02.2012r;

WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE- 214- załącznik: likwidacje_olsztyn- brak daty

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE- 133- załącznik:likwidacje_małopolska- stan na 12.02.2012r.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORESKIE- 340- załącznik: likwidacje_SZCZECIN- stan na 29.02.2012r;

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE- 142- załącznik: likwidacje_podkarpacie- stan na 29.02.2012r;

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE- 306- załącznik: likwidacje wielkopolska- stan na 30.03.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia zmiana
likwidacje_szczecin- 2012.xls 97 Kb2012-03-13 16:52
12.02.Likwidacje_malopolska.xls 84 Kb2012-03-10 20:50
likwidacja_mazowsze.xls 143 Kb2012-03-09 22:52
Likwidacje_gdansk.xls 69 Kb2012-03-09 22:39
likwidacje_olsztyn.xls 74 Kb2012-03-09 22:38
Poprawiony: środa, 11 września 2013 13:51  

ZNAJDZ NA STRONIE

Terminarz związkowy

Przegląd Oświatowy

Współpraca

z Przeglądem Oświatowym

MIESIĘCZNIK NAUCZYCIELI


Zamów informator o nowościach na stronie

imię, nazwisko
miejscowość
województwo
e- mail


Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy wymienionych instytucji. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.