Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

Opinia prawna Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268, ze zm.) zostały wprowadzone nowe zasady udzielania zwolnień od pracy dla sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14.

Email Drukuj PDF

Zmieniony art. 188 Kodeksu pracy otrzymał brzmienie: „Art. 188.

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.”;

Więcej…
 

Spotkanie Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdroju.

Email Drukuj PDF

Zmiany jakie planujemy w oświacie nie mogą odbyć się kosztem nauczycieli - mówiła minister edukacji Anna Zalewska na spotkaniu z Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krynicy. Minister Zalewska zapewniła, że zrobi wszystko, aby w 2017 r. znalazły się środki na podniesienie wynagrodzenia nauczycieli.

Minister Anna Zalewska była gościem Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, obradującej w Krynicy Zdroju. Na spotkaniu z Radą obecny był także wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Więcej…
 

Stopniowo naprawiamy sytuację nauczycieli

Email Drukuj PDF

Nowelizacja Karty Nauczyciela stanowiła temat spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej 21 stycznia 2016 roku. O spotkaniu minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty: Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych mówi Teresa Misiuk – zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Więcej…
 

Przegląd oświatowy 3/2016

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika

Rozkład zajęć nauczycieli wychowawców w systemie równoważonego czasu pracy.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Moje pytania dotyczą nauczycieli-wychowawców zatrudnionych w szkole przyszpitalnej.

1. Czy nauczyciel wychowawca zatrudniony w szkole przyszpitalnej w zespole pozalekcyjnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej: Dz. U. z 2013 r., poz. 380) może mieć ustalony w Regulaminie Pracy roczny okres rozliczeniowy w brzmieniu:

„(…) Okres rozliczeniowy jest zgodny z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny,

Więcej…
 

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela 21 stycznia 2016 r.

Email Drukuj PDF

Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty - to główne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Więcej…
 
 

Piotr Duda: udzieliliśmy prezydentowi poparcia. Oczekujemy realizacji obietnic.

Email Drukuj PDF

Przewodniczący Piotr Duda- wywiad dla TVP.INFO:

       
 

Komunikat ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z panią Anną Zalewską – Minister Edukacji Narodowej, 11.01.2016 r,

Email Drukuj PDF

Spotkanie miało roboczy charakter, a dotyczyło przede wszystkim projektu zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały przekazane przez MEN do konsultacji społecznych. Projekt przewiduje min. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli, tzw. godzin karcianych, oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. MEN zaproponowało również zapisy dotyczące planowania i wypłacania gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano honorowy tytuł profesora oświaty.

Więcej…
       ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Przegląd Oświatowy


Zamów informator o nowościach na stronie

Imię, nazwisko
Miejscowość
Województwo
e- mail


Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.