UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


ZMARŁ ZYGMUNT ŁUPINA

06-10-2017

ZMARŁ ZYGMUNT ŁUPINA

Wczoraj w godzinach popołudniowych odszedł do Domu Ojca bohater „Solidarności” Zygmunt Łupina, miał 88 lat. Śp. Zygmunt Łupina był absolwentem Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie (1958), zaś w 1973 r. obronił doktorat.

Od X 1980 r., był aktywnym działaczem Solidarności; X-XII 1980 r. przewodniczący KZ w II LO im. J. Zamoyskiego w Lublinie; X 1980 - II 1981 przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarności” w Lublinie; XI 1980 - IV 1981 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego. IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, IX/X 1981 delegat na I KZD. 19 XI – 2 XII 1981 współorganizator regionalnego strajku nauczycieli Lubelszczyzny.

W stanie wojennym był internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie i Załężu w okresie od 13 grudnia 1981 do 15 września 1982. W trakcie osadzenia zorganizował Wszechnicę Internowanych. Po zwolnieniu działał w podziemiu, kontynuując nauczanie w ramach Wszechnicy Związkowej.

W latach 1983-1989 był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu. Angażował się w duszpasterstwo środowisk akademickich i pracowniczych.

W 1989 został posłem na Sejm X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy) z okręgu Kraśnik z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W Sejmie był członkiem OKP. Pod koniec lat 90. należał do Ruchu Społecznego AWS. Zaangażował się również w działalność organizacji katolickich.

W 1976 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W 2013, za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do 2004 r. pracował jako nauczyciel historii w lubelskich szkołach średnich. W nauczaniu historii nie opierał się jedynie na programie i oficjalnych podręcznikach, bo jego zasadniczym celem było przekazywanie młodzieży prawdy, odfałszowanie historii i wypełnienie jej białych plam.  

Współpracował z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność jako historyk i dokumentalista.

Autor książek: Narodowa demokracja w woj. lubelskim 1919-1926 (Lublin 1973), Strajk nauczycieli Lubelszczyzny 19 XI – 3 XII 1981, współautor zbiorowego opracowania Stąd ruszyła lawina. Region Środkowowschodni NSZZ «Solidarność» 1980-1989 (Lublin 2006), autor opracowania Solidarność Nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980-1989 (Lublin 2009).

Odszedł od nas człowiek prawy i wielkiego serca, wspaniały wychowawca młodzieży i patriota, któremu losy Ojczyzny nie były obojętne. Przekazywał historię z pasją, tym samym wzbudzając zainteresowanie młodego pokolenia. Wszystkim nam będzie Go brakowało.

Pogrzeb śp. Zygmunta Łupiny odbędzie we wtorek 10 października, o godz. 14.00, w Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka na Poczekajce. Ciało zostanie złożone na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

 

Oprac. Tomasz Kupczyk

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.