UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Zebranie Przewodniczących Organizacji Zakładowych/Międzyzakładowych/Kół z przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

13-09-2017

Zebranie Przewodniczących Organizacji Zakładowych/Międzyzakładowych/Kół z przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

11 września odbyło się cykliczne zebranie Przewodniczących Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych oraz Kół Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie poprowadziła Przewodnicząca RSOiW, Wiesława Stec, która rozpoczęła obrady od informacji, iż wbrew powszechnym opiniom, reforma edukacji nie przyniosła w naszym regionie wielu zwolnień. Takowe się pojawiły, jednak nie stanowiły pokaźnej liczby.

W dalszym ciągu trwa dyskusja pomiędzy Związkiem „Solidarność” a Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie stanowiska KSOiW NSZZ Solidarność dotyczącego stanu negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego pracowników oświaty oraz wysokości podwyżek, z dnia 23 sierpnia br.

Przewodnicząca Stec przekazała również informacje dotyczące rozwiązania w sprawie nauczycieli specjalistów. Propozycja ministerialna zakłada 22 godziny w skali tygodnia. „Solidarność” w dalszym ciągu pozostaje przy stanowisku 20 godzin.

Przewodnicząca RSOiW przekazała również informację o potencjalnej możliwości protestu. Jeżeli obiecywane podwyżki nie wejdą w życie od stycznia 2018 roku, być może będzie konieczna akcja protestacyjna. Decyzja rozłożeniu podwyżek w postaci 3x5% nie zadowala związkowców, bowiem nie podano żadnych konkretów i nie wiadomo w jakiej fazie są przygotowania ministerstwa.

Na zebraniu wskazano także na proponowane rozwiązania w Karcie Nauczyciela, m.in. zmiana w urlopach na poratowanie zdrowia – proponuje się, by takie zwolnienie wypisywał lekarz medycyny pracy na wniosek dyrektora szkoły/placówki oświatowej. Takie zapisy proponowane przez ministerstwo są niekorzystne, ponieważ zawężają katalog chorób, na podstawie którego nauczyciel może ubiegać się o urlop zdrowotny.

W ostatnim punkcie spotkania, w sprawach różnych, poruszono kwestię Letniej Akademii w Nowej Kaletce. Jest to pomoc w nawiązaniu kontaktów ze szkołami partnerskimi w Niemczech oraz dobra lekcja tego języka. Szczegóły znajdują się na stronie RKSOiW.

 

Galeria >>>>

 

Mateusz Bednarek

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.