UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Zaproszenie na koncert - Wielcy Lublinianie

29-09-2017

Zaproszenie na koncert - Wielcy Lublinianie

 Dnia 7 października o godzinie 20:00 w Archikatedrze Lubelskiej zostanie wykonany koncert poświęcony sylwetce Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To artystyczne przedsięwzięcie, skierowane do szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców naszego miasta, ze względu na wielopłaszczyznową formułę (muzyka – słowo - obraz), przedstawione  zostanie w ramach cyklu koncertowego Cameraty Lubelskiej pt. Wielcy Lublinianie. W roku obchodów Jubileuszu 700 – lecia Lublina, celem organizacji tego przedsięwzięcia jest upamiętnienie wybitnej osobowości wpisanej w dzieje Lubelskiego Kościoła i historii miasta.

W ramach koncertu wykonane zostaną utwory polskiej muzyki sakralnej, dawnej
i współczesnej oraz, po raz pierwszy w Lublinie, XVIII - wieczne dzieło wokalno - instrumentalne polskiego kompozytora Józefa Zeidlera, Litania do Najświętszej Marii Panny. Dzieło to, zostało odnalezione i opracowane przez muzykologa, wybitnego dyrygenta, związanego z lubelskim środowiskiem muzykologicznym i naukowym - prof. Kazimierza Górskiego. Koncertowi muzycznemu towarzyszyć będzie narracja słowna oparta o teksty o szczególnej wartości,  zaczerpnięte z prymasowskiego nauczania i prezentacja multimedialna obrazująca ideowy przekaz wydarzenia.

Obsada wykonawcza koncertu to: zespół wokalny Camerata Lubelska, zespół instrumentalny, soliści, aktor.

Organizatorem koncertu realizowanego w ramach projektu Wielcy Lublinianie jest Stowarzyszenie Camerata Lubelska, organizacja społeczna, której celem statutowym jest wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury muzycznej w Lublinie, regionie, kraju i poza jego granicami, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Patronat honorowy na koncertem obejmują:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Lubelski,

Prezydent Miasta Lublin,

Wojewoda Lubelski.

 

oprac. Mateusz Bednarek

 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.