1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych

XXXI Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego