Uczcijmy razem pamięć poległych górników w trakcie pacyfikacji kopalni "Wujek". 16 grudnia zapraszamy do Tarnogrodu.

Wzory pism procesowych

PLIKI DO POBRANIA

Pozew o przywrócenie do pracy
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
Sprzeciw od kary porządkowej