19 października przypada 34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy na Mszę św.

Wzory pism procesowych

PLIKI DO POBRANIA

Pozew o przywrócenie do pracy
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
Sprzeciw od kary porządkowej