Jubileuszowy 30. Bieg Solidarności "Lubelski Lipiec 1980" już 3 czerwca 2023 r. Zapraszamy!

Nazwisko i imię

Funkcja

Dane kontaktowe

Marian Król Przewodniczący
Zarządu Regionu
Sekretariat:
81 532-08-11 wewnętrzny 16
fax 81 532-33-01
723-545-511
sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl
Krzysztof Choina Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu
Sekretarz ZR
509-685-522
81 532-08-11 wewnętrzny 18
sekretarz.lublin@solidarnosc.org.pl
Marek Wątorski Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu
Skarbnik ZR
81 532-08-11 wewnętrzny 26
502-610-479
skarbnik.lublin@solidarnosc.org.pl
Wiesława Stec Członek Prezydium
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
81 532-08-11 wewnętrzny 30
692-513-333
oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl
Marek Walewander Członek Prezydium
Zamość
22-400 Zamość,ul. Bazyliańska 3/3
tel./fax 84 627-11-44
668 570 144
zamosc.lublin@solidarnosc.org.pl