UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


W INTENCJI OJCZYZNY

25-09-2017

W INTENCJI OJCZYZNY

19 września w Kościele Rektoralnym św. Piotra Apostoła, sprawowana była Msza św. za naszą Ojczyznę. Wierni modlili się przy relikwiach patrona NSZZ „Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Damian Dorot. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

W homilii ks. Damian nawiązał do dziedzictwa zostawionego przez bł. ks. Jerzego Popiełuszko.  Długa historia Polski dowodzi, że losy narodu polskiego silnie splecione były z chrześcijańską wiarą.

- W narodzie polskim, wychowanie chrześcijańskie łączyło się z dziejami Ojczyzny i wywierało swój wpływ na wszystkie dziedziny życia. Dlatego w dzisiejszym wychowaniu nie można oderwać się od tego, co stanowiło polskość na przestrzeni tysiąca lat. Nie wolno tego przekreślać, ani przekształcać. (…)Katolickie społeczeństwo Polski jest świadome strat i szkód moralnych, jakie poniosło i ponosi w wyniku narzucania ludziom wierzącym programu wychowania ateistycznego, programu wrogiego religii (…) – mówił duchowny, cytując nauki ks. Jerzego. 

To co głosił bł. ks. Popiełuszko jest wciąż aktualne. Nadal na różne sposoby ruguje się Boga z życia dzieci i młodzieży. – Można zaryzykować stwierdzenie, że nawet przybiera na sile. (…) Jeśli się wyrwie Boga z serc dzieci, jeśli złamie się ten kręgosłup, który stanowi o tym co prawdziwe, dobre i piękne, to potem te straty ciężko naprawić - podkreślił kapłan.

Wychowanie człowieka na uniwersalnych i ponadczasowych wartościach ma duży wpływ na kształt całego narodu. Jeśli każdy człowiek zacznie sam siebie doskonalić, to świat będzie piękniejszy.

- Jeżeli chcemy budować przyszłość naszej Ojczyzny na trwałym fundamencie, to zacznijmy od siebie – dodał ks. Dorot

Ks. Jerzy nauczał, że kiedy wokół nas jest dużo nienawiści i zła, to nie powinno się walczyć  z człowiekiem, ale z grzechem, który go dotyczy. 

Po Mszy św. wszyscy ucałowali relikwie Sługi Bożego, bł. ks. Jerzego.

Każdego 19-stego dnia miesiąca w Kościele Rektoralnym, parafianie spotykają się, aby modlić się za Polskę. Kolejna Msza św. za Ojczyznę odbędzie się 19 października w 33. rocznicę tragicznej śmierci kapelana „Solidarności”.

                                                                                                                                                                                                                                                            Tomasz Kupczyk 

                                                                                            Foto. Iwona Nawrocka 

 

 

 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.