UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Uprawnienia dla opozycji antykomunistycznej

21-03-2017

W dniu 31 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Na podstawie przepisów tej ustawy można uzyskać pomoc materialną w postaci świadczenia i pomocy pieniężnej.

Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest uzyskanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r.

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych nadaje Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie wniosku, którego druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html

Do wniosku kierowanego do Urzędu ds. Kombatantów niezbędne jest dołączenie:

·         - decyzji Prezesa IPN informującej, że osoba ubiegająca się o status działacza lub osoby represjonowanej nie była funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa państwa oraz, że w archiwum IPN nie ma dokumentów wytworzonych przy udziale tej osoby w trakcie ewentualnej współpracy z tymi organami

·         - dowodów potwierdzających działalność opozycyjną lub też doznane represje w związku z działalnością.

Osoby, które uzyskały Krzyż Wolności i Solidarności do wniosku kierowanego do Urzędu ds. Kombatantów dołączają jedynie kopię legitymacji o nadaniu Krzyża.

W celu uzyskania decyzji Prezesa IPN, jak również otrzymania dowodów z IPN należy wystąpić z wnioskiem, którego druk można pobrać ze strony internetowej:

http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

lub uzyskać w siedzibie Oddziału IPN w Lublinie, ul. Szewska 2, 20-086 Lublin, tel. 81 536 34 20 

                                                                                                                

                                                                                                                                                      Tomasz Kupczyk

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.