Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Szkolenia

Szkolenie – zdobywanie nowych umiejętności lub rozwijanie już posiadanych, w celu prawidłowego wykonywania zadań.

Szkolenie może odbywać się w formie nauczania zorganizowanej grupy przez trenera lub poprzez stykanie się pojedynczej osoby z nowym dla niej problemem, przez co nabywa kolejne doświadczenie.

Zorganizowana forma szkolenia pozwala na kontrolowanie jego efektywności. Szkoleni mają możliwość na bieżąco wyjaśniania wątpliwości dotyczących konkretnych zdarzeń, co pozwoli w późniejszym czasie uniknąć popełniania błędów.

Inwestowanie w rozwój pracowników jest inwestycją w przedsiębiorstwo. Dobrze wykwalifikowana kadra jest podstawą dla dalszego rozwoju firmy.

Podobnie jest ze związkowcami. Przeszkoleni mogą bardziej świadomie domagać się respektowania swoich praw oraz skutecznie bronić godności ludzi pracy.