UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

29-08-2017

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” miało miejsce spotkanie Prezydium ZR z przewodniczącymi Organizacji Związkowych.

Zastępca przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność, Marek Wątorski, apelował o składanie obligatoryjnych ankiet półrocznych. Dotyczą one informacji odnośnie liczebności organizacji związkowych. Sprawozdawczość można przesłać w wersji elektronicznej do działu lubelskiej „Solidarności”.

Poruszono również kwestię elektronicznej karty członkowskiej. Obecnie w naszym regionie taką legitymację posiada 1301 członków. Zostały złożone wnioski o wydanie ponad 3000  kart członkowskich – powiedział zastępca przewodniczącego Regionu-Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Choina.

Głównym tematem spotkania było ustalenie kwestii organizacyjnych w związku ze zbliżającymi się uroczystościami Dnia Solidarności i Wolności, które odbędą się w najbliższy czwartek. Świętowanie tego dnia, przez związkowców poprzedzi uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu, podczas którego zostanie przyjęte stanowisko Zarządu Regionu w sprawie 37. rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich.

Prezydium Zarządu Regionu apelowało również o liczny udział członków „Solidarności” w Dniu Solidarności i Wolności, a także w XXXV Pielgrzymce Ludzi Pracy. W tym roku organizację pielgrzymki podjęła Solidarność z Bielska-Białej. Z ziemi lubelskiej na spotkanie z Panią Jasnogórską wyruszy jeden autokar.

W punkcie dotyczącym spraw różnych, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, Krzysztof Choina mówił o znowelizowanej ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Powyższa ustawa wejdzie w życie w najbliższy czwartek. Krzysztof Choina zachęcał do składania wniosków do IPN-u i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.

Na zakończenie Krzysztof Choina apelował o przesyłanie informacji o zasłużonych działaczach NSZZ „Solidarność”, których biografie można by było zamieścić w Encyklopedii Solidarności. Z kolei zastępca przewodniczącego Marek Wątorski, pokrótce omówił problem w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

GALERIA>>>                                                                                                   Tomasz Kupczyk

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.