Informujemy, że w związku z wprowadzeniem RODO obowiązuje nowa deklaracja członkowska


SPÓR ZBIOROWY W KRAŚNIKU

02-01-2018

SPÓR ZBIOROWY W KRAŚNIKU

W firmie Tsubaki-Hoover Polska Sp. z o.o. w Kraśniku trwa spór zbiorowy dotyczący warunków bhp i podwyżek płac. Negocjacje płacowe z pracodawcą prowadzą KZ NSZZ „Solidarność” wraz z innymi organizacjami związkowymi działającymi w THP. Zakończył się etap rokowań. Podpisano protokół rozbieżności. W styczniu odbędą się mediacje - kolejny etap negocjacji jaki przewiduje ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związkowcy nie mają pewności czy mediacje doprowadzą do porozumienia. 

Japońska firma Tsubaki-Hoover istnieje w Kraśniku od 2003 roku. Produkuje głównie elementy toczne do łożysk, które trafiają na rynek motoryzacyjny. Od samego początku istnienia firma generuje zyski, które co roku są coraz większe. Wysokie zyski firmy, a jednocześnie  niskie płace pracowników, dają podstawę do żądania  przez pracowników  podwyżki płac.

Warto wspomnieć, że w okresie 2008/2009 roku pracownicy wzięli na swoje barki ciężar kryzysu. Ze zrozumieniem zgodzili się na obniżenie płac i urlopy bezpłatne, które uratowały THP przed skutkami kryzysu. W 2011 roku zmieniony został  Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, w którym  ograniczone zostały korzystne dla pracowników zapisy. Pracownicy firmy czują się niedowartościowani i wykorzystywani przez japońską firmę.

Bogactwo ma sens tylko wtedy, kiedy inni ludzie mają z tego pożytek, dlatego załoga THP chce uczestniczyć w podziale zysków.

Stanisław Szczygielski

 

                           

 

 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.