Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Społeczna inspekcja pracy

Działalność Społecznej Inspekcji Pracy opiera się na pracownikach zatrudnionych w zakładach pracy. Wybrani SIP-owcy dbają o przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Reprezentują oni interesy wszystkich zatrudnionych w firmie.

Społeczna Inspekcja Pracy kierowana jest przez zakładowe organizacje związkowe.