Prof. Elżbieta Starosławska wróciła na stanowisko dyrektora COZL.

Rocznica Powstania Warszawskiego