Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU.

Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza powoływana jest w celu przygotowania oraz nadzorowania poprawności przeprowadzonych wyborów statutowych władz związku w Regionie.

RKW działa przez okres całej kadencji.