W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosi 17 złotych

Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza powoływana jest w celu przygotowania oraz nadzorowania poprawności przeprowadzonych wyborów statutowych władz związku w Regionie.

RKW działa przez okres całej kadencji.