Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Protokoły wyborcze - wzory 2018-2022

Wzory dokumentów niezbędne przy dokonywaniu wyboru władz organizacji zakładowych/ międzyzakładowych

kadencja 2018-2022

uchwała ZR ws. klucza wyborczego na WZD Regionu
 
ankieta osobowa kandydata do władz związku  
 karta informacyjna dot. władz organizacji  
lista obecności na zebraniu wyborczym  
Organizacja Zakładowa /Międzyzakładowa  
 regulamin obrad
 
 porządek posiedzenia wyborczego
 
 protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia
 
  wyniki wyborów władz zakładowych /międzyzakładowych
 
 wyniki wyborów władz zakładowych /międzyzakładowych z zastosowaniem list cząstkowych
 
  wyniki wyborów delegatów/ elektorów na delegatów na WZD Regionu
 
wyniki wyborów na delegatów na WZDR z elektorów - okręg łączony  
 uchwała o przystąpieniu lub kontynuacji przynależności do sekcji  
 wyniki wyborów delegatów na WZD sekcji/sekretariatu  
 wyniki wyborów delegatów na zebranie zakładowe /międzyzakładowe
 
 zgłoszenie kandydata do władz /na delegata
 
 zgłoszenie kandydata na podst. § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu
 
  protokół wyborczy zakładowej/ międzyzakładowej komisji wyborczej  
protokół z ukonstytuowania się komisji zakładowej/ międzyzakładowej/ rewizyjnej