26/03/2015
Co z moją przyszłością Panie Pośle? - 23 marca 2015 r., godz. 14:45, Lublin ul. Królewska 2

Protokoły wyborcze - wzory

Wzory dokumentów niezbędne przy dokonywaniu wyboru władz związkowych na różnych szczeblach

kadencja 2014-2018

 

informacja o wymaganych dokumentach
 
ankieta osobowa kandydata do władz związku  
   
Organizacja Zakładowa /Międzyzakładowa  
 regulamin obrad
 
 porządek posiedzenia wyborczego
 
 protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia
 
  wyniki wyborów władz zakładowych /międzyzakładowych
 
  wyniki wyborów władz zakładowych /międzyzakładowych z zastosowaniem list cząstkowych
 
  wyniki wyborów delegatów na WZD Regionu
 
 wyniki wyborów elektorów na delegatów na WZD Regionu  
wyniki wyborów na delegatów na WZDR - okręg łączony
 
 wyniki wyborów delegatów na WZD Sekcji  
 wyniki wyborów delegatów na zebranie zakładowe /międzyzakładowe
 
 zgłoszenie kandydata do władz /na delegata
 
 zgłoszenie kandydata na podst. § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu
 
 zgłoszenie kandydata za zgodą ZR
 
 protokół wyborczy zakładowej komisji wyborczej
 
 protokół wyborczy międzyzakładowej komisji wyborczej