Obniżona z 18 do 17 proc. pierwsza stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zaczną obowiązywać od 1 października br.


Profesjonalny diagnosta laboratoryjny

09-01-2019

Dokumenty rekrutacyjne:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE - przed rozpoczęciem (o spełnieniu grupy docelowej)

OŚWIADCZENIE - rekrutacja (o spełnieniu grupy docelowej - etap rekrutacji)files/pages/file/DIAGNOSTA%20EFS/PLANOWANE%20TERMINY%20SZKOLE%C5%834(1).pdf

OŚWIADCZENIE - (w momencie przystąpienia do projektu)

DANE OSOBOWE (podlegające przetwarzaniu)

OŚWIADCZNIE UCZESTNIKA PROJEKTU - RODO (zgoda na przetwarzanie danych)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Regulamin

TERMINY SZKOLEŃ !!!

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.