Jubileuszowy 30. Bieg Solidarności "Lubelski Lipiec 1980" już 3 czerwca 2023 r. Zapraszamy!

Prawo

Prawo – zespół norm prawnych (reguł postępowania), regulujących istnienie i funkcjonowanie państwa lub określonych stosunków społecznych, ustanowionych lub uznanych przez odpowiednie organy władzy.
Prawo wskazuje nam właściwe sposoby zachowania się w określonych sytuacjach wszystkich dziedzin życia poprzez nakazy i zakazy. Normami prawnymi poszczególnych sfer działalności społecznej zajmują się określone gałęzie prawa, np: prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo rodzinne itd.
Fuller uważa, że  rządy prawa są urzeczywistnione, jeżeli:
a) prawo jest dostatecznie ogólne,
b) jest należycie ogłoszone,
c) nie działa z mocą wsteczną,
d) jest jasne,
e) nie zawiera norm sprzecznych,
f) nie wymaga od adresatów rzeczy niemożliwych,
g) jest względnie trwałe w czasie,
h) spełniony jest warunek zgodności działań urzędowych z prawem.

Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.