UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Posiedzenie Zarządu Regionu

09-10-2017

Posiedzenie Zarządu Regionu

 4 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, które poprowadzili: Przewodniczący Regionu, Marian Król oraz Zastępca Przewodniczącego, Krzysztof Choina. Specjalnym gościem był doradca Wojewody Lubelskiego, Tomasz Pitucha. Pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego podziękował przewodniczącemu Królowi za wsparcie akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”. Przedsięwzięcie pozwoli pomóc chrześcijanom w Syrii.

W pierwszym punkcie posiedzenia przegłosowano porządek obrad jednogłośnie, po czym przystąpiono do dyskusji dotyczącej rozpatrzenia odwołania Pana Andrzeja Cezarego Zdunka. Następnie przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu(6 września) – dokument zatwierdzono jednogłośnie. W kolejnej części spotkania, Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego, Marian Król, przedstawił sprawozdanie z pracy Prezydium, naświetlając sprawy, którymi zajmowano się na przestrzeni ostatniego miesiąca. W dalszczej części posiedzenia, głos zabrali przewodniczący i delegaci oddziałów terenowych oraz sekcji branżowych, którzy przedstawili najważniejsze informacje i wydarzenia z ostatniego okresu działalności swoich jednostek.

Następnie Sekretarz Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, Krzysztof Choina, poprosił o głosowanie w sprawie zmian w dwóch Uchwałach oraz nakreślił najważniejsze kwestie dotyczące nadchodzących wyborów w związku. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto wszystkie propozycje zmian, które były wyszczególnione w porządku obrad. Sekretarz Zarządu przedstawił również obecną sytuację związaną z etapem przygotowań do XXX Walnego Zebrania Delegatów. W tym punkcie przyjęto sprawozdanie Zarządu Regionu oraz projekt porządku obrad. W ostatniej części zebrania, skupiono się na sytuacji związkowców w Domu Dziecka w Zwierzyńcu a także dyskutowano o sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ostatnim punktem były sprawy różne, w ramach których poruszono kwestie spoza porządku obrad.

 

Mateusz Bednarek

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.