UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Posiedzenie Zarządu Regionu

07-09-2017

Posiedzenie Zarządu Regionu

Dnia 6 września odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Spotkanie zaczęło się od modlitwy za Ojczyznę. Obrady rozpoczął Przewodniczący Regionu, Marian Król, postulując przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia. Oba punkty przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z prac prezydium, które w okresie od 7 czerwca do 6 września, spotkało się cztery razy. Marian Król opowiedział również  o posiedzeniu Komisji Krajowej, która debatowała 31 sierpnia.

Następnie głos zabrali przewodniczący i przedstawiciele władz poszczególnych oddziałów, przedstawiając sprawy, którymi zajmowali się w ostatnim czasie. Wypowiadali się także przewodniczący i przedstawiciele sekcji branżowych, naświetlając najbardziej istotne kwestie i problemy.

Zastępca przewodniczącego, Marek Wątorski, przedstawił dokonania działu rozwoju i nakreślił kierunki i potrzeby działań na najbliższy okres. Następnie, sekretarz Regionu Środkowo-Wschodniego, Krzysztof Choina, zabrał głos w sprawie organizacji XXX Walnego Zebrania Delegatów. Zastępca przewodniczącego krótko przedstawił podstawowe informacje i ustalenia.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było powołanie zespołu roboczego mającego na celu przygotowanie zmian w Ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Oprócz wyżej wymienionych kwestii, przyjęto jednogłośnie rozliczenie XXV Biegów Solidarności a także skupiono się na sytuacji w poszczególnych zakładach pracy.

Na zebraniu pochylono się również nad kwestią organizacji pikiety w dniu 16 września. Region Środkowo-Wschodni organizuje autokary dla osób chcących wziąć udział w proteście. Termin zgłoszeń mija 11 września o godzinie 14:00. Przy zgłoszeniach należy podać PESEL i numer telefonu. Informacja dotycząca sposobu zapisu znajduje się na stronie internetowej.

Zebranie zakończył sekretarz Regionu Środkowo-Wschodniego, przedstawiając najważniejsze informację dotyczące zmian w Ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych. Głos zabrał także Andrzej Chrząstowski, zapraszając na uroczystości 13 i 14 października. Wydarzenie jest związane z odnalezieniem szczątków płk. Pilarskiego.

 GALERIA>>>

                                                                                                            Mateusz Bednarek

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.