Prof. Elżbieta Starosławska wróciła na stanowisko dyrektora COZL.

Posiedzenie Zarządu Regionu