Prof. Elżbieta Starosławska wróciła na stanowisko dyrektora COZL.

Podstawowe wskaźniki

Wysokość podstawowych wskaźników

 
  • inflacja
  • poziom bezrobocia
  • wynagrodzenia

 

» WSKAŹNIKI