Pensja minimalna w 2020 r. wyniesie – 2600 zł

Podstawowe wskaźniki

Wysokość podstawowych wskaźników

 
  • inflacja
  • poziom bezrobocia
  • wynagrodzenia

 

» WSKAŹNIKI