Uczcijmy razem pamięć poległych górników w trakcie pacyfikacji kopalni "Wujek". 16 grudnia zapraszamy do Tarnogrodu.

Piszemy Listy do Pana Premiera