W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosi 17 złotych

Ogłoszenia w sprawach bieżacych

UWAGA!!!
Ważna informacja dla związkowców z Sekcji Oświaty naszego regionu!
W najbliższy poniedziałek, 11 maja br., o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych spoza Lublina.
Natomiast 11 maja br., o godz. 15:30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych z Lublina z władzami samorządowymi.
Zebranie dotyczy bieżących spraw oświatowych oraz akcji protestacyjnej.
Zapraszamy do sali konferencyjnej w siedzibie ZR w Lublinie, przy
ul. Królewskiej 3.

Teresa Misiuk
Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność"