UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Obrady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia

14-09-2017

Obrady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia

13 września odbyło się zebranie Rady Regionalnej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Sekcji Służby Zdrowia, Anna Sylwestrzak. Na początku przyjęto porządek zebrania, po czym nastąpiło odczytanie protokołu z poprzedniego spotkania. Protokół przyjęto. Następnie, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Marek Chmielewski przedstawił relację z posiedzenia Sekretariatu Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. Następnym punktem było sprawozdanie z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – informacje w tej sprawie przedstawił również Marek Chmielewski. W dalszej części spotkania omówiono sytuację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Głos zabrała lekarz medycyny, Justyna Horbowska.

 Warto wspomnieć o dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przez Region Środkowo-Wschodni. Zebranie dotyczyło sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i odbyło się tuż przed zebraniem Sekcji Służby Zdrowia. Członkowie tej sekcji uczestniczyli w konferencji, która zgromadziła dużą część mediów lubelskich. Sytuacja w COZL jest bardzo poważna. Przewodniczący Komisji Zakładowej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Józef Krupa, apelował o pomoc w nagłośnieniu problemów, zwracając się głównie do przedstawicieli ośrodków medialnych.

Jednym z ostatnich punktów posiedzenia było sprawozdanie relacji z posiedzenia Zarządu Regionu, które odbyło się 7 września. Głos zabrał między innymi Marek Chmielewski. 

 

                                                                                                                             Mateusz Bednarek

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.