W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosi 17 złotych

OBOWIĄZKI USTAWOWE

Obowiązek ustawowy
(podstawa prawna ustawa o związkach zawodowych)

 

Zgodnie z art. 25 (1) ustawy o związkach zawodowych organizacja związkowa ma obowiązek przedstawiania pracodawcy kwartalnej informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji.

W informacji takiej wykazuje się liczbę związkowców według stanu na ostatni dzień kwartału. Pismo należy dostarczyć pracodawcy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale.

Kopię kwartalnej informacji należy dostarczyć do Zarządu Regionu.

 

Wzór powiadomienia o liczbie członków