Obniżona z 18 do 17 proc. pierwsza stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zaczną obowiązywać od 1 października br.

OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE

Statystyka (podstawa prawna Uchwała KK nr 10/2000)

 

Organizacje zakładowe NSZZ ,,Solidarność” mają obowiązek wypełniania ankiety informacyjnej i przekazywania jej  do Zarządu Regionu dwa razy w roku:

w terminie do 15 lipca według stanu na dn. 30 czerwca

w terminie do 15 stycznia według stanu na dn. 31 grudnia

 

ANKIETA DO POBRANIA(OZ)

ANKIETA DO POBRANIA(OM)