Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

O nas

Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego powstała w celu wszechstronnego wsparcia i ochrony interesów socjalnych i materialnych kobiet zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Sekcja zwraca uwagę na różne role pełnione przez kobiety – pracownika, członka rodziny, członka społeczeństwa i indywidualnej jednostki.  W każdej z nich pojawiają się zarówno doświadczenia dobre, jak i złe. I nimi chcemy się dzielić, wspólnie cieszyć się z tych pozytywnych i wspierać w tych niekorzystnych. Chcemy się wzajemnie inspirować i motywować do dalszego rozwoju.

A robimy to poprzez:

  • opiniowanie zmian w aktach prawnych dotyczących szeroko pojmowanego prawa rodzinnego oraz ubezpieczeń społecznych,
  • organizowanie kursów i szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji oraz większego rozwoju osobistego kobiet,
  • współpracę z instytucjami działającymi na rzecz kobiet i ich rodzin,
  • prowadzenie poradnictwa z zakresu prawa pracy,
  • inicjowanie działań zapobiegających patologiom społecznym i wykluczeniu oraz udzielanie wsparcia osobom dotkniętym tymi problemami,
  • współuczestniczenie w działaniach zapobiegających bezrobociu kobiet,
  • mobilizowanie kobiet do zwiększenia aktywności w życiu zawodowym, związkowym, społecznym i rodzinnym.

 

Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet - Irena Nowak