UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Nowa Organizacja Zakładowa

18-12-2017

Nowa Organizacja Zakładowa

W lubelskim porcie lotniczym, 5 grudnia br., powstała nowa organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność”. Pracownicy utworzyli jednostkę związkową, poprzez którą chcą mieć większy wpływ na regulowanie praw pracowniczych.

Większość członków organizacji jest w przedziale wiekowym 20-40 lat. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. – Naszym celem na najbliższy czas jest wybór Komisji Zakładowej i podniesienie uzwiązkowienia  do poziomu  30-40% zatrudnionych – mówi przewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej, Piotr Jaworski.

Organizację założyli pracownicy PLL przy ogromniej pomocy kolegów z działu rozwoju Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Mateusza Lecha i Krzysztofa Wodrowskiego. Obaj panowie nadzorowali również wybór Tymczasowej Komisji Zakładowej.

Założenie związku niesie za sobą wiele pozytywnych zmian. Osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” mogą liczyć na wsparcie w zakresie obrony swoich praw wobec pracodawcy oraz pomoc w przypadku pozostawania bez pracy w związku z prowadzoną działalnością związkową. Warto również wspomnieć, iż członkowie związku mają lepszą pozycję, jeśli chodzi o negocjowanie wszelkich spraw z pracodawcą. Organizacja związkowa nie jest zakładana w opozycji do pracodawcy, przeciwnie, związkowcy i właściciele placówek powinni współpracować, aby wszelkie prawa były przestrzegane z poszanowaniem godności człowieka.

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.