UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Nadzwyczajne obrady RSOiW

10-10-2017

Nadzwyczajne obrady RSOiW


Wczoraj w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” odbyły się obrady Regionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Spotkanie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RSOiW, Wiesława Stec.

Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania oraz podjęto uchwałę w sprawie klucza wyborczego na kadencję 2018-2022.

Rada przyjęła również stanowisko skierowane do Prezydium i Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżek płac. RSOiW domaga się podjęcia przez RKSOiW zdecydowanych działań w celu przygotowania akcji protestacyjnych mających na celu realizację postulatów nauczycieli i pracowników oświaty.

W ocenie RSOiW w Lublinie, projekt MEN w sprawie zmian statusu zawodowego nauczycieli nie jest satysfakcjonujący. Szczególne zastrzeżenia budzi zbyt niski wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

Prowadzone dotychczas negocjacje nie przyniosły konstruktywnych rozwiązań dlatego jest konieczność podjęcia innych czynności, które zasygnalizują problem i przyczynią się do poprawy statusu zawodowego nauczycieli.

 Tomasz Kupczyk

 

  

  

 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.