Prof. Elżbieta Starosławska wróciła na stanowisko dyrektora COZL.

Msza św. w intencji Ojczyzny