Rozmiar: 7395 bajtów

GRUPA "UJAWNIĆ PRAWDĘ"
20-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 081 5320811 w.18, fax 5323301
e-.mail:sekretarz.lublin@solidarnosc.org.pl

władze PZPR w Chełmie w latach 1975 - 1989


Okres od powstania województwa do listopada 1975 roku:

Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR:

Biżek Stanisława
Ciechan Stanisław
Cieślak Marian
Kaczmarek Irena
Kostka Stanisław
Kruk Władysław
Łaszcz Jan
Michaluk Stefan
Niewiadomski Józef
Paterkowski Michał
Strąk Henryk
Struzik Benedykt
Suchorab Józef
Szczasny Witosław
Świderski Henryk
Świta Bronisław
Zieliński Alojzy
Grzelak Stanisław

Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego:

Świderski Henryk - I sekretarz
Kaczmarek Irena  - sekretarz
Struzik Benedykt - sekretarz
Suchorab Józef   - sekretarz

Członkowie Komitetu Wojewódzkiego:

Banaszkiewicz Józef - dyrektor Technikum Rolniczego w Krasnymstawie
Bereza Józef  - rencista, Krasnystaw
Biżek Stanisława - brygadzistka w Chełmskich Zakładach Obuwia
Bożęcki Kazimierz - rolnik z gm. Krasnystaw
Chimosz Kazimierz  - Pracownik KM PZPR w Krasnymstawie
Ciechan Jan        - przewidywany na z-cę kierownika Wydz. Organizacyjnego    
				KW PZPR 
Ciechan Stanisław   - robotnik Kombinatu Cementowego w Chełmie
Cieślak Marian      - przewidywany na kierownika Wydz. Rolnego KW PZPR
Dudek Tadeusz     - przewidywany na kier. Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej
				KW PZPR
Dutkowski Antoni   - przewidywany na pracownika KW PZPR
Gozdecka Anna     - Przewidywana na z-cę kier. Wydz. Pracy Ideowo-Wych.
				KW PZPR
Grzelak Stanisław	- przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych
Grzywna Władysław - robotnik PGR w Husynnem, gm. Dorohusk
Hołod Józef        - robotnik PGR w Kaplonosach, gm. Wyryki
Horoszczaruk Kaź.  - rolnik z gm. Wyryki
Jankowski Władysław- robotnik z huty szkła Ruda Huta
Jaworska Irena	- pracownica Spółdzielni Pracy "Tęcza" w Chełmie
Józefczuk Józef	- rolnik ze wsi Dominiczyn
Józefowicz Kazimierz - dyrektor Kombinatu Cementowego w Chełmie
Jung Jan		- rolnik z kolonii Kulczyn
Kaczmarek Irena	- sekretarz KW PZPR
Kapała Marian	- rolnik ze wsi Michałów, gm. Urszulin
Kostka Stanisław	- prokurator wojewódzki
Kropnicki Juliusz	- I sekretarz KG PZPR we Włodawie
Kruk Władysław	- I sekretarz KZ PZPR w Kombinacie Cementowym
Kubecki Marian	- pracownik KW MO w Chełmie
Kuchta Witold	- rolnik ze wsi Rozdżałów
Larwiński Wiktor	- rolnik ze wsi Siedliszczki, gm. Rejowiec
Łaszcz Jan		- wice wojewoda chełmski
Łyczak Stefan		- przewidywany na kier. Wydz. Organizacyjnego KW
				PZPR
Marcinkiewicz Stefania - robotnica ZPOW w Chełmie
Matera Marian	- ślusarz w Kombinacie Cementowym w Chełmie
Mazur Roman		- rolnik z gm. Żmudź
Mełacha Józef		- rolnik z gm. Siennica Różana
Michaluk Stefan 	- przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli
			  	Partyjnej
Mróz Stanisław	- rolnik ze wsi Bachus, gm. Sawin
Niewiadomski Józef	- rolnik ze wsi Józefów, gm. Wola Uhruska
Okoń Jan		- dyrektor NBP w Chełmie
Ostrowski Mieczysław - rolnik ze wsi Brzeziny, gm. Siedliszcze
Panasiuk Bronisław	- rolnik ze wsi Zahajki 
Paterkowski Michal	- kurator oświaty i wychowania w Chełmie
Piętal Wacław		- rencista, Chełm
Pikula Hieronim	- z-ca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Rusek Franciszek	- rolnik ze wsi Bekiesza, gm. Cyców
Rusiński Stefan	- rolnik ze wsi Majdan Leśniowski
Rybak Tadeusz	- pracownik KW MO w Chelmie
Sobiecki Leonard	- przewidywany na I sekretarza KM PZPR we Włodawie
Stempkowski Hipolit - przewidywany na kier. Wydz. Ekonomicznego KW PZPR
Strąk Henryk		- ślusarz Lubelskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego
			  	W Krasnymstawie
Struzik Benedykt	- sekretarz KW PZPR
Suchorab Józef	- sekretarz KW PZPR
Sułek Jan		- przewidywany na z-cę kier. Wydz. Rolnego KW PZPR
Sysa Adam		- rolnik z Łopiennika Górnego
Szczasny Witosław	- przewidywany na przewodniczącego Rady Wojewódzkiej 
				Federacji SZSP
Szwed Tadeusz	- pracownik Cementowni "Pokój" w Rejowcu
Szymanko Stanisław - wice wojewoda chełmski
Śmigielska Władysława - rolniczka ze wsi Brzeziny, gm. Siedliszcze
Świderski Henryk	- I sekretarz KW PZPR
Świta Bronisław	- komendant wojewódzki MO
Winnicki Mieczyslaw	- rolnik ze wsi Wierzbica
Witek Franciszek	- rolnik ze wsi Kicin, gm. Białopole
Wyroślak Józef	- rolnik z kolonii Wólka Kańska, gm. Rejowiec
Zawada Wiktor	- pracownik Nadbużańskich Zakładów Garbarskich Włodawa
Zdebski Władysław	- rolnik z Dubienki
Zielińska Janina	- rolniczka ze wsi Majdan Ostrowski, gm. Wojsławice
Zieliński Alojzy	- wojewoda chełmski


		Zastępcy członków KW PZPR:
	
	Frańczak Zofia	- robotnica Lubelskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego
					W Krasnymstawie
	Kwiatkowski Stanisław - rolnik ze wsi Sosnowica
	Łopaciuk Lucjan	- maszynista Węzła PKP w Chełmie


		Wojewódzka Komisja Rewizyjna

	Bodak Maria		- pracownica KM PZPR w Krasnymstawie
	Buszko Halina	- pracownica PKP w Chełmie (wiceprzewodnicząca Komisji)
	Gargol Halina		- wychowawczyni w Żłobku we Włodawie
	Janczak Zdzisław	- pracownik ZOZ w Krasnymstawie
	Liśkiewicz Ryszard	- emeryt z Chełma
	Michałowicz Zofia	- pracownica huty szkla w Dubecznie
	Młynarczyk Henryk	- robotnik Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Bezku
	Połuszańczyk Bolesław - pracownik NBP w Chełmie
	Popielnicki Michał 	- pracownik NBP w Chełmie
	Świderek Kazimierz	- pracownik KM PZPR w Krasnymstawie
	Tomasiewicz Henryk	- pracownik Urzędu Miejskiego we Włodawie				Okres 17.XI.1975 - 27.II.1978

		Egzekutywa KW PZPR

	Biżek Stanisława
	Ciechan Stanisław
	Cieślak Marian
	Grzelak Stanisław
	Kaczmarek Irena
	Kostka Stanisław
	Kruk Władysław
	Łaszcz Jan
	Michaluk Stefan
	Niewiadomski Józef
	Paterkowski Michał
	Strąk Henryk
	Struzik Benedykt
	Suchorab Józef
	Szczasny Witosław
	Świderski Henryk
	Świta Bronisław
	Zając Elżbieta
	Zieliński Alojzy

		Sekretariat KW PZPR

	Świderski Henryk	- I sekretarz
	Cieślak Marian	- kierownik Wydz. Rolnego i Gospodarki Żywnościowej KW
	Kaczmarek Irena	- sekretarz
	Lyczak Stefan		- kier. Wydz. Organizacyjnego KW PZPR
	Michaluk Stefan	- przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej
	Struzik Benedykt	- sekretarz
	Suchorab Józef	- sekretarz
	Szczasny Witosław	- przewodniczący RW FZSMP w Chełmie
	Zieliński Alojzy	- wojewoda chełmski

		Członkowie KW PZPR

	Banaszek Zdzisław	- monter WSS "Społem" w Chełmie
	Bartczak Kazimierz	- elektromonter w cementowni "Pokój" w Rejowcu
	Bednarz Stanisław	- rolnik z Wólki Kraśniczyńskiej
	Bereza Józef		- rencista partyjny z Krasnegostawu
	Białko Zygmunt	- rolnik ze wsi Marianka, gm. Stary Brus
	Biżek Stanisława	- brygadzistka w ChZO
	Brudziński Adolf	- I sekretarz KG PZPR w Chełmie
	Buczek Marian	- robotnik z POM w Wierzbicy
	Budzyński Eugeniusz	- rolnik ze wsi Bzite
	Cegłowski Ryszard	- robotnik z Krasnostawskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu
					Terenowego
	Ciechan Stanisław	- robotnik Kombinatu Cementowego w Chełmie
	Ciepłowska Anna	- robotnica Zakładów Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie
	Cieślak Marian	- kier. Wydz. Rolnego KW PZPR
	Czyż Leokadia	- brygadzistka w Spółdzielni Pracy "Nasza Przyszłość" Chełm
	Dajczak Henryk	- ślusarz Spółdzielni Inwalidów w Krasnymstawie
	Derecki Tadeusz	- rolnik z Cycowa
	Dudek Tadeusz	- kier. Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR
	Dunaj Witold		- rolnik ze wsi Gliniska, gm. Łopiennik
	Fedorowicz Tadeusz	- I sekretarz KG PZPR w Krasnymstawie
	Fiutek Franciszek	- szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
	Gil Zdzisław		- robotnik PGR w Sawinie
	Grzelak Stanisław	- Przewodniczący WRZZ
	Grzywaczewski Józef	- kierowca PGR w Sosnowicy
	Grzywna Władysław	- kombajnista PGR w Husynnem, gm. Dorohusk
	Hołod Józef		- robotnik PGR w Kaplonosach, gm. Wyryki
	Jagiełło Romuald	- rolnik ze wsi Surhów, gm. Kraśniczyn
	Jasiocha Edward	- kierowca Oddziału PKS w Chełmie
	Jaszczuk Józef	- kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubience
	Kaczmarek Irena	- sekretarz KW PZPR
	Kapała Marian	- rolnik ze wsi Michałów, gm. Urszulin
	Kaszewski Józef	- kierowca PGR w Korolówce
	Kisiel Krystyna	- rolniczka ze wsi Wólka Okopska, gm. Dorohusk
	Kisiel Teresa		- robotnica ChZO
	Kostka Stanisław	- prokurator wojewódzki
	Kosz Maria		- nauczycielka Studium Wychowania Przedszkolnego w 
					Chełmie
	Kropnicki Juliusz	- I sekretarz KG PZPR we Włodawie
	Królikowski Lech	- ślusarz w hucie szkła w Rudzie Opalin
	Kruk Władysław	- I sekretarz KM PZPR w Chełmie
	Krzywicki Jan		- I sekretarz KG PZPR w Rejowcu
	Kuchta Witold	- rolnik ze wsi Rozdżałów
	Kwacz Barbara	- robotnica w hucie szkła "Nadbużanka"
	Kwiatkowski Stanisław - rolnik z Sosnowicy
	Larwiński Wiktor	- rolnik ze wsi Siedliszczki gm. Rejowiec
	Lipert Jadwiga	- rolniczka ze wsi Horodyszcze, gm. Chełm
	Łaszcz Jan		- wice wojewoda chełmski
	Łyczak Stefan		- kier. Wydz. Organizacyjnego KW PZPR
	Marcinek Jan		- rolnik ze wsi Kulczyn gm. Hańsk
	Matera Marian 	- Ślusarz w kombinacie cementowym w Chełmie
	Michaluk Stefan	- przewodniczący WKKP
	Mróz Stanisław	- rolnik ze wsi Bahus, gm. Sawin
	Nagowski Wacław	- brygadzista w Cukrowni Krasnystaw
	Naszczocki Jerzy	- pracownik lokomotywowni PKP w Chełmie
	Nazaruk Józef		- I sekretaez KZ PZPR w kombinacie cementowym
	Niewiadomski Józef	- rolnik ze wsi Józefów, gm. Wola Uhruska
	Osoba Stanisława	- rolniczka ze wsi Zagrody, gm. Rejowiec
	Ostrowski Marian	- rolnik ze wsi Staje, gm. Rejowiec Fabtyczny
	Pasztuła Zofia		- rolniczka ze wsi Wólka Rejowiecka
	Paterkowski Michał 	- kurator oświaty
	Plechan Ryszard	- prezes WZKR
	Popielnicka Maria	- rolniczka ze wsi Majdan Leśniowski
	Rak Zofia		- telefonistka z Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego 
					we Włodawie 
	Rusek Franciszek	- rolnik ze wsi Bekiesza, gm. Cyców
	Rusiński Stefan	- rolnik ze wsi Majdan Leśniowski
	Rutkowska Krystyna	- rolniczka ze wsi Żmudź
	Sobański Stanisław	- zastępca komendanta woj. MO ds. SB
	Sobiecki Leonard	- I sekretarz KM PZPR we Włodawie
	Sobstyl Halina	- robotnica Zakł. Przemysłu Odzieżowego "Cora" Krasnystaw
	Stępkowski Hipolit	- kier. Wydz. Ekonomicznego KW PZPR
	Strąk Henryk		- ślusarz w Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie
	Struzik Benedykt	- sekretarz KW PZPR
	Suchorab Józef	- sekretarz KW PZPR
	Symotiuk Mieczysław - prac. Spółdzielni Bednarsko-Ceramicznej w Pawłowie
	Szajewska Janina	- brygadzistka w ChZO
	Szczasny Witosław	- przewodniczący Rady Woj. Federacji SZMP
	Szkoda Wojciech	- robotnik Huty Szkla "Mira" w Chełmie
	Ślązak Waldemar	- stolarz Przedsiębiorstwa "Las" we Włodawie
	Śmigielska Władysława - rolniczka ze wsi Brzeziny gm. Siedliszcze
	Świderski Henryk	- I sekretarz KW PZPR
	Świta Bronisław	- komendant wojewódzki MO
	Teklak Mieczysław	- I sekretarz KM PZPR w krasnymstawie
	Torbicz Kazimierz	- ślusarz oddziału Woj. Spółdzielni Pracy Wielobranżowej 
					we Włodawie
	Trepiak Ryszard	- rolnik ze wsi Skryhiczyn gm. Dubienka
	Walczuk janusz	- spawacz ChPB
	Welter Ryszard	- prezes WZGS
	Witek Franciszek	- rolnik ze wsi Kicin gm. Białopole
Zając Elżbieta		- nauczycielka Liceum Medycznego w Chełmie,   przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet
Zakrawacz Kazimierz - dowódca chełmskiego oddziału WOP
Zaraza Aniela	- rolniczka ze wsi Siennica Różana
Zielińska janina	- rolniczka ze wsi Majdan Ostrowski, gm. Wojsławice
Zieliński Alojzy	- wojewoda chełmski


		Zastępcy członków Komitetu Wojewódzkiego

	Adamiak Stanisław	- przewodniczący ZW ZSMW
	Baluk Barbara		- przewodnicząca ZW ZMS
	Bazyluk Franciszek	- rolnik ze wsi Łopiennik Podleśny
	Bedliński Tomasz	- I sekretarz KG PZPR w Cycowie
	Błaszczuk Henryk	- mechanik PGR w Stawie
	Chomik Mikołaj	- rolnik ze wsi Macoszym Duży
	Daszko Hieronim	- robotnik huty szkła w Dubecznie
	Dąbrowska Wiesława - komendant Chorągwi ZHP
	Dzięcioł Aldon	- pracownik Nadbużańskich Zakładów Garbarskich Włodawa
	Esko Krystyna	- pracownica GS w Wyrykach
	Garczyński Bogusław - ślusarz Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolnego
					We Włodawie
	Gołębiowski Tadeusz	- kierownik Woj. Ośrodka Kształcenia Ideologicznego PZPR
	Holuk Władysław	- I sekretarz KG PZPR w Sawinie
	Kozar Bogusław	- dyrektor ZOZ w Chełmie
	Lewandowski Kazimierz - rolnik ze wsi Urszulin
	Lodwich Ryszard	- I sekretarz KG PZPR w Wojsławicach
	Miszczak Jan		- robotnik POM w Siennicy Różanej
	Miszczuk Zofia	- rolniczka ze wsi Chokeniec, gm. Siedliszcze
	Niewiadomski Władysław - Ślusarz w Zakł. Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw
	Pachul Zygmunt	- I sekretarz KG PZPR w Kraśniczynie
	Pikula Hieronim	- z-ca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, prezes 
					Zarządu Woj. ZboWiD.
	Proskura Bogdan	- rolnik ze wsi Rybie gm. Rejowiec
	Słoniec Zbigniew	- rolnik ze wsi Klesztów, gm. Żmudź
	Szyszkowski Józef	- rolnik ze wsi Kulik, gm. Siedliszcze
	Torbicz Wacław	- przewodniczący RSP w Różance
	Wojciechowski Wincenty - ślusarz w Woj. Przeds. Budownictawa Komunalnego
						w Chełmie
	Wolnicki Waldemar	- członek RSP w Raciborowicach
	Zdunek Bogusław	- I sekretarz KG PZPR w Leśniowicach


			Wojewódzka Komisja Rewizyjna

	Bloch Stanisław	- I sekretarz KG PZPR w Sosnowicy
	Błaziak Zygmunt	- szef Woj. Inspektoratu Obrony Cywilnej w Chełmie
	Borkowska Danuta	- wice prezes OSM w Krasnymstawie
	Buszko Halina	- pracownica PKP w Chełmie (wice przewodnicząca Komisji)
	Chudoba Jan		- rolnik ze wsi Koczów, gm. Chełm
	Głażewski Mieczysław - emerytowany oficer LWP
	Górski Ireneusz	- dyrektor Zakł. Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie
	Kopniak Piotr		- I sekretarz KG PZPR w Dorohusku
	Kosiniec Tadeusz	- inspektor KW PZPR (sekretarz Komisji)
	Kowalik Tadeusz	- kierownik Wydz. Ogólnego KW PZPR
	Kozakiewicz Tadeusz	- kierowca PPGK we Włodawie
	Kumowski Ryszard	- rolnik ze wsi Majdan Nowy, gm. Wojsławice
	Liśkiewicz Ryszard	- emeryt (przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej)
	Łachowski Roman	- robotnik Cukrowni w Rejowcu
	Młynarczyk Henryk	- robotnik RZD w Bezku, gm. Siedliszcze
	Nowakowski Stefan	- ekspedient przedsiębiorstwa "Otex" w Krasnymstawie
	Nucińska Janina	- pracownica ZOZ we Włodawie
	Popielnicki Michał	- pracownik NBP w Chełmie (przewodniczący Komisji)
	Rodzaj Eugeniusz	- rolnik z Rudej Wsi gm. Ruda Huta
	Weremczuk Stanisław - rolnik ze wsi Olchowiec, gm. Wierzbica
	Witkowska Wanda	- ekspedientka GS w gm. Siennica Różana
	Zdański Wiesław	- I sekretarz KG PZPR w Woli Uhruskiej
	


				Okres 1978 - 1980

			Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego

	Bardzał Helena
	Bereza Józef
	Ciechan Stanisław
	Cieślak Marian
	Kaczmarek Irena
	Grzelak Stanisław
	Kruk Władysław
	Lipczyński Mieczysław
	Michaluk Stefan
	Niewiadomski Józef
	Paterkowski Michał
	Struzik Benedykt
	Suchorab Józef
	Szczasny Witosław
	Świderski Henryk
	Świta Bronisław
	Zieliński Alojzy


				Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego:

	Świderski Henryk 	-	I sekretarz
	Cieślak Marian 	-	sekretarz
	Kaczmarek Irena	-	sekretarz
	Łyczak Stefan		- 	kier. Wydz. Organizacyjnego KW PZPR
	Michaluk Stefan	- 	przewodniczący WKKP
	Struzik Benedykt	- 	sekretarz
	Suchorab Józef	-	sekretarz


					Członkowie KW:

	Bardzał Helena	- robotnica ChZO
	Bartczak Kazimierz	- elektromonter w Cementowni "Pokój" w Rejowcu
	Bazyluk Franciszek	- rolnik z gm. Łopiennik
	Bereza Józef		- rencista partyjny z Krasnegostawu	
	Bielecka Stanisława	- robotnica huty szkła w Rudzie Opalin
	Brudziński Adolf	- I sekretarz KG PZPR w Chełmie
	Buczek Marian	- robotnik z POM w Wierzbicy
	Budzyński Leszek	- robotnik ZPOW w Chełmie
	Cegłowski Ryszard	- robotnik Zakł. Mechanizacji Budownictwa "Zremb"
					W Krasnymstawie
	Ciechan Stanisław	- robotnik Kombinatu Cementowego w Chełmie
	Cieślak Marian	- sekretarz KW PZPR
	Dejer Henryk		- brygadzista w oddziale WSS "Społem" we Włodawie
	Derecki Tadeusz	- rolnik z Cycowa
	Dudek Eugenia	- pracownica Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie
	Dudek Tadeusz	- kierownik Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR	Dutkowski Antoni	- z-ca kier. Wydz. Rolnego i Gospodarki Żywnościowej KW
	Dżaman Czesław	- dyrektor Kombinatu Cementowego w Chełmie
	Fedorowicz Tadeusz	- I sekretarz KM PZPR w Krasnymstawie
	Gałązka Jan		- oficer LWP
	Gołębiowska Maria	- robotnica Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich 
w Krasnymstawie
	Gołębiowski Kazimierz - brygadzista w oddziale PKS w Chełmie
	Grzelak Stanisław	- przewodniczący WRZZ
	Harasim Alina		- pracownica ChZO
	Hołod Józef		- robotnik PGR w Kaplonosach
	Jaszczuk Józef	- kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubience
	Józefczuk Józef	- rolnik z gm. Stary Brus
	Kaczmarek Irena	- sekretarz KW PZPR
	Kapala Marian	- rolnik ze wsi Michałów, gm. Urszulin
	Kisiel Teresa		- robotnica ChZO
	Kostka Stanisław	- prokurator wojewodzki
	Kropnicki Juliusz	- I sekretarz KG PZPR we Włodawie
	Królik Marian		- brygadzista w Woj. Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej
	Kruk Władysław	- I sekretarz KM Pzpr w Chełmie
	Krzywicki Jan	 	- I sekretarz KG PZPR w Rejowcu
	Krzyżanowski Marek	- robotnik w Kombinacie Cementowym w Chełmie
	Kucharski Jan		- mistrz w Zakł. Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w 
						Brzeźnie
	Kuchta Witold	- rolnik ze wsi Rozdżałów
	Larwiński Wiktor	- rolnik ze wsi Siedliszczki, gm. Rejowiec
	Leszczyńska Halina	- rolniczka z gm. Cyców
	Lipczyński Mieczysław - pracownik PKP w Chełmie
	Lipert Jadwiga	- rolniczka ze wsi Horodyszcze.
	Łaszcz Jan		- wice wojewoda chelmski
	Łukaszuk Marianna	- rolniczka z gm. Sawin
	Łyczak Stefan		- Kier. Wydz. Organizacyjnego KW PZPR
	Marcinek Jan		- rolnik ze wsi Kulczyn gm. Hańsk
	Marzec Marianna	- brygadzistka w Spółdzielni Pracy "Nasza Przyszłość" 
w Chełmie
	Matera Marian	- ślusarz w Kombinacie Cementowym w Chełmie
	Matyśniak Jan		- robotnik Zakładu Mechanicznego "Telkom" w Chełmie
	Mazurek Andrzej	- robotnik Cukrowni "Krasnystaw"
	Michaluk Stefan	- przewodniczący WKKP
	Miszczak Jan		- robotnik POM w Siennicy Różanej
	Niewiadomski Józef	- rolnik ze wsi Józefów, gm. Wola Uhruska
	Owczarek Janina	- robotnica huty szkła w Dubecznie
	Pasieczny Ryszard	- brygadzista "Agrometu" w Chełmie
	Paterkowski Michał	- kurator oświaty i wychowania
	Pawluk Józef		- rencista partyjny
	Plechan Ryszard	- prezes WZKR
	Polak Władysław	- rolnik z gm. Kraśniczyn
	Połomski Jan		- zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
	Popielnicka Maria	- rolniczka ze wsi Majdan Leśniowski
	Rusak jadwiga	- robotnica Zakł. Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw
	Rusiński Stefan	- rolnik ze wsi Majdan Leśniowski
	Rutkowska Krystyna	- rolniczka ze wsi Żmudź
	Siwik Wacław		- rolnik z gm. Sosnowica
	Skowroński Mirosław - dyrektor chełmskich Zakładów Obuwia
	Skulimowski Józef	- robotnik PGR w Sosnowicy
	Sobański Stanisław 	- zastępca komendanta wojewódzkiego MO
	Sobiecki Leonard	- I sekretarz KM PZPR we Włodawie
	Sobstyl Halina	- robotnica ZPO "Cora" w Krasnymstawie
	Stempkowski Hipolit	- kierownik Wydz. Ekonomicznego KW PZPR
	Strąk Henryk		- ślusarz w fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie
	Struzik Benedykt	- sekretarz KW PZPR
	Suchorab Józef	- sekretarz KW PZPR
	Symotiuk Mieczysław - pracownik Sp. Bednarsko-Ceramicznej w Pawłowie
	Szcasny Witosław	- przewodniczący Rady Woj. Federacji SZMP
	Szczęch Maria	- pracownica Woj. Związku Spółdzielni Rolniczych
	Szymanko Stanisław	- wice wojewoda chełmski
	Szyszkowski Józef	- rolnik z gm. Siedliszcze
	Śmigielska Władysława - rolniczka ze wsi Brzeziny gm. Siedliszcze
	Świderski Henryk	- I sekretarz KW PZPR
	Świta Bronisław	- komendant wojewódzki MO
	Urlich Zbigniew	- robotnik ChPB
	Welter Ryszard	- prezes WZSR
	Wilgocka Maria	- rolniczka z gm. Krasnystaw
	Wolnicki Stanisław	- przewodniczący RSP w Raciborowicach
	Wożakowski Stanisław- stolarz Wojewódzkiej Pracowni Dydaktycznej 
					Wychowania Technicznego	w Krasnymstawie
	Zając Elżbieta		- zastępca dyrektora Zespołu Szkół Medycznych
	Zaraza Aniela		- rolniczka ze wsi Siennica Różana
	Zielińska Janina	- rolniczka ze wsi Majdan Ostrowski gm. Wojsławice
	Zieliński Alojzy	- wojewoda chełmski


			Zastępcy członków KW:

	Adamczyk Jerzy	- kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia
					Ideologicznego KW PZPR
	Cygan Kazimierz	- robotnik PGR w Sawinie
	Dzięcioł Aldon	- pracownik Nadbużańskich Zakładów Garbarskich 
we Włodawie
	Górski Ireneusz	- dyrektor Zakł. Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie
	Holuk Władysław	- I sekretarz KG PZPR w Sawinie
	Jankowska Wiesława	- z-ca redaktora naczelnego "Sztandaru Ludu"
	Kozar Bogusław	- dyrektor Woj. Szpitala Zespolonego w Chełmie
	Kubina Andrzej	- I sekretarz KG PZPR w Krasnymstawie
	Lodwich Ryszard	- I sekretarz KG PZPR w Wojsławicach
	Mikulski Zdzisław	- wice przewodniczący ZW ZSMP
	Miszczuk Zofia	- rolniczka ze wsi Chojeniec, gm. Siedliszcze
	Nowicka Anna	- brygadzistka ChZO
	Obydź Jan		- majster Przeds. Budownictwa Rolnego w Chełmie
	Okoń Halina		- sekretarz ZW ligi Kobiet
	Oszust Mieczysław	- I sekretarz KG PZPR w Białopolu
	Patra Kazimierz	- I sekretarz KG PZPR w Łopienniku
	Pawłowski Jan	- kierownik Wydz. Administracyjnego KW PZPR
	Proskura Bogdan	- rolnik ze wsi Rybie, gm. Rejowiec
	Słoniec Zbigniew	- rolnik ze wsi Klesztów, gm. Żmudź
	Torbicz Wacław	- przewodniczący RSP w Różance
	Witek Ryszard	- dyrektor WPGKiM
	Włodarczyk Henryk	- sekretarz KW FJN
	Zdunek Bogusław	- I sekretarz KG PZPR w Leśniowicach


			Wojewódzka Komisja Rewizyjna

	Błaziak Zygmunt	- szef Woj. Inspektoratu Obrony Cywilnej (przewodniczący)
	Borkowska Danuta	- wice prezes OSM w Krasnymstawie (z-ca przewodniczącego)
	Chudoba Jan		- rolnik ze wsi Koczów, gm. Chełmska Biblioteka Publiczna	Denkiewicz Anna	- rolniczka ze wsi Wólka Okopska, gm. Dorohusk
Głażewski Mieczysław - emerytowany oficer LWP
Kobielas Antoni	- inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Chełmie 
Kosiniec Tadeusz	- inspektor KW PZPR (sekretarz komisji)
Kowalik Tadeusz	- kierownik Wydz. Ogólnego KW PZPR
Lewandowski Kazimierz - rolnik ze wsi Urszulin
Liśkiewicz Ryszard	- emeryt, przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej KM 
					PZPR w Chełmie
Manaj Zdzisława	- robotnica ChZO
Mroczek Antoni	- wice prezes GS w Sawinie
Nucińska janina	- pracownica ZOZ we Włodawie
Okoń Jan 		- dyrektor NBP w Chełmie
Oziębło Małgorzata	- rolniczka ze wsi Majdan Stuleński, gm. Wola Uhruska
Paszkowska Barbara	- pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
Rodzaj Eugeniusz	- rolnik z Rudej Wsi, gm. Ruda Huta
Rostocki Władysław	- robotnik z PGR Hruszów (członek prezydium Komisji)
Starobrat Konstanty	- dyrektor Wydz. Finansowego UW 
(członek prezydium Komisji)
	Szewczuk Tadeusz	- brygadzista SKR w Siedliszczu
	Wierzchnik Janina	- rolniczka ze wsi Krupe, gm. Krasnystaw
	Wójcik Marian	- dyrektor ZPO "Cora" w Krasnymstawie	


						1981 rok


		Egzekutywa KW PZPR:

		
	Baluk Barbara
	Bojarski Jan
	Chwil Edward
	Ekald Czesław
	Golec Wacław
	Gołębiowski Kazimierz
	Górny Wacław
	Kacprzak Edward
	Kamiński Henryk
	Kasjaniuk Lucyna
	Kostecki Wiesław 
	Kropnicki Juliusz
	Krzysztofiak Władysław
	Łukaszewicz Bogdan
	Nakielski Roman
	Niewoadomski Józef
	Sobiecki Piotr
	Szyszkowski Grzegorz
	Tracz Julian


		Sekretariat KW PZPR:
	
	Kropnicki Juliusz	- I sekretarz KW PZPR
	Baluk Barbara		- sekretarz ds. ideowo-wychowawczych
	Sobiecki Piotr		- sekretarz ds. organizacyjnych
	Szyszkowski Grzegorz - sekretarz ds. gospodarczych


		Członkowie KW PZPR w Chełmie:

	Bakun Tadeusz	- rolnik ze Stawu, gm. Chełm
	Baluk Barbara		- sekretarz KW PZPR
	Bieszke Jan		- kierowca PKS Włodawa	
	Bojarski Jan		- brakarz w ZWS Krasnystaw
	Bosowiec Marian	- kierownik sekcji w WPHW Chełm
	Brauer Witold		- spawacz KRBPCWiC Chełm 
	Bubicz Zbigniew	- sekretarz Urzędu Gminy w Łopienniku
	Buczek Marian	- ślusarz w POM Wierzbica
	Chwil Edward		- rolnik z Adamowa gm. Rejowiec
	CieliszekTadeusz	- dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej 
w Krasnymstawie
	Ciwiński Stanisław	- kierownik w Zarządzie Kolei Dojazdowych Chełm 
	Cymborski Stefan	- rolnik ze Żmudzi
	Ćwiek Józef		- elektromonter w CPN Zawadówka
	Ćwikła Zbigniew	- betoniarz w ChBP
	Demecki Longin	- starszy mistrz w KPBPCWiG Chełm
	Dobosz Kazimierz	- operator sprzętu w RDP Chełm
	Dumin Leon		- robotnik PKP w Dorohusku
	Egiert Andrzej	- lekarz z Chełma
	Ekalt Czesław		- brygadzista-automatyk w OSM Krasnystaw
	Filipowicz Mieczysław - nauczyciel z Rejowca
	Golec Wacław		- rolnik z gm. Krasnystaw
	Gołębiowski Kazimierz - elektryk PKS w Chełmie
	Górnik Bogumiła	- kierownik sklepu WPHW w Chełmie
	Górny Jerzy		- dziennikarz "Tygodnika Chełmskiego"
	Górny Wacław	- mistrz zmianowy cementowni w Rejowcu
	Haciuk Mirosław	- mistrz w ChZO
	Jędruszak Wiaczysław - kierownik punktu usługowego SKR Wola Uhruska
	Józefczuk Józef	- rolnik z Dominiczyna, gm. Stary Brus
	Kacprzak Edward	- funkcjonariusz zakładu karnego we Włodawie
	Kamiński Henryk	- komendant wojewódzki MO
	Kasjaniuk Lucyna	- rolniczka z Krzywic, gm. Chełmska Biblioteka Publiczna	Kawęcki Franciszek	- mechanik LWTP w Kasnymstawie
	Klajnert Halina	- tapicer w Chełmskich Zakładach Meblarskich
	Kleszowski Jan	- specjalista ds. planowania i analiz ZWS Krasnystaw
	Klimczak Jan		- szef Woj. Sztabu Wojskowego w Chełmie
	Kłodnicki Lucjan	- maszynista w lokomotywowni Chełm
	Kopyciński Janusz	- kierownik gospodarki samochodowej w ChPB
	Kosacki Stanisław	- robotnik z gm. Cyców
	Kosarski Gustaw	- I sekretarz KZ PZPR w ChZO
	Kosowski Stanisław	- st. Referent w Zarządzie Kolei Dojazdowych w Chełmie
	Kostecki Wiesław	- z-ca naczelnika Wagonowni Chełm 
	Kowalczyk Urszula	- operator urządzeń w ZPOW
	Kozak Stanisław	- robotnik rolny z PGR Sawin
	Krasowski Tadeusz	- rolnik z Teresina, gm. Białopole
	Kraśnicka Danuta	- instruktor w SKR Dorohusk
	Krawczyk Wiktor	- lekarz z Włodawy
	Kropnicki Juliusz 	- I sekretarz KW PZPR
	Królik Marian		- monter sieci wodociągowych WPGKiM w Chełmie
	Krzysztofiak Władysław - prezes Zarządu Wojewódzkiego ZBOWiD
	Kubina Stanisław	- robotnik w GS Siennica Różana
	Kurdziel Ryszard	- ciastkarz w WSS Chełm 
	Kuźmicki Bogdan	- ślusarz w cukrowni Krasnystaw
	Kwiatkowski Wincenty - garncarz w Sp. Pracy w Pawłowie
	Leśniowski Sławomir	- rolnik z Horostyty, gm. Wyryki
	Lipczyński Mieczysław - dyspozytor PKP Chełm 
	Łoś Albin		- rolnik z Siennicy Różanej
	Łukaszewicz Bogdan	- I sekretarz KM PZPR we Włodawie
	Maliński Mieczysław	- emeryt z gm. Rejowiec
	Marszaluk Elżbieta	- nauczycielka z Kamienia
	Mazurek Bogusław	- dyrektor Zakł. Produkcji Sadowniczej w Żułowie
	Mazurek Stanisław	- Inspektor ochrony p.poż. w ZPO "Cora" Krasnystaw
	Michałowicz Adela	- nauczycielka z Hańska
	Milanowski Ferdynand - kierowca GS w Dubience
	Misiewicz Witold	- rolnik z kol. Nowosiółki gm. Chełm 
	Miszczuk Zofia	- rolniczka z gm. Siedliszcze
	Nakielski Roman	- rencista z Cycowa
	Niewiadomski Józef	- rolnik z Józefowa (zastępca członka KC PZPR)
	Nowicki Tadeusz	- wizytator Inspektoratu Oświaty i Wychowania we Włodawie
Połomski Jan		- zastępca szefa Woj. Sztabu Wojskowego w Chełmie
Pośpiech Barbara	- nauczycielka z I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie	
Saluk Wincenty	- rolnik z kol. Wierzbica, gm. Leśniowice
Sarzyński Stanisław 	- kierownik Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej KZ PZPR
				W Kombinacie Cementowym w Chełmie
Seweryniuk Roman	- nauczyciel z Rejowca Fabrycznego
Sikara Edward	- elektryk w LWTP Krasnystaw
Smyk Stanisław	- doręczyciel WUP w Chełmie
Sobiecki Piotr		- sekretarz KW PZPR
Stadnik Tadeusz	- dyrektor zakładu Rolnego w Urszulinie
Stefański Andrzej 	- I sekretarz KG PZPR w Siedliszczu
Sulima Jan		- mechanizator w SKR Ruda Huta
Sygnowski Jan	- nauczyciel z Wojsławic
Szajda Jan		- kierownik IMUZ w Sosnowicy
Szyszkowski Grzegorz - sekretarz KW PZPR
Tkaczuk Edward	- magazynier w Bończy, gm. Siennica Różana
Tracz Julian		- spawacz w PBRol. Chełm 
Tworek Józef		- mechanik w PKS Krasnystaw
Tworuszka Anna	- nauczycielka z Krasnegostawu
Wasiuk Andrzej	- oficer LWP
Wożniak Stanisław	- I sekretarz POP w Nadbużańskich Zakładach 
Garbarskich we Włodawie
	Wróbel Eugeniusz	- zaopatrzeniowiec z Mostostalu Chełm 
	Wysokiński Piotr	- kierowca STW we Włodawie
	Zabiełło Piotr		- mechanik w PKS Chełm 
	Zakrzewska Danuta	- pielęgniarka z Chełma
	Zamrowski Henryk	- rolnik z gm. Stary Brus
	Żebrowski Waldemar	- dyrektor RZD w Uhrusku
	Żelaźnicki Józef	- nauczyciel z Teresina gm. Leśniowice


		Zastępcy członków KW PZPR:

	Baranowski Marian	- młynarz GS w Urszulinie
	Gaik Krystyna		- st. Mistrz szwalni w ChZO
	Gąsiorowski Janusz	- elektromonter w Zakładach drzewnych w Zawadówce
	Grudzień Teresa	- gminny dyrektor szkół we Włodawie
	Jankowski Ryszard	- pracownik PPKS w Chełmie
	Jaszczuk Józef	- lekarz z Dubienki
	Korcz Ewa		- rolniczka ze wsi Turna, gm. Sosnowica
	Kujawa Wanda	- wychowawczyni z Państwowego domu Dziecka w Chełmie
	Łuszczak Bogusław	- dyrektor Oddziału "Społem" w Krasnymstawie
	Machowicz Stefan	- sekretarz KM PZPR w Chełmie
	Nowak Ryszard	- kontroler techniczny w WPHW Chełm 
	Nowosad Czesław	- rolnik z kol. Ochoża, gm. Chełm
	Prus Stanisław	- rolnik z RZD Bezek
	Rudnik Marian	- dyrektor szkoły w Łopienniku
	Rutkowski Zygmunt	- rolnik ze wsi Czułczyce, gm. Sawin


			Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej:

	Kruk Władysław	- przewodniczący
	Albiniak Józefa	- rolniczka ze wsi Okopy, Gm. Dorohusk
	Czycza Józef		- kierownik Domu Handlowego GS we Włodawie
	Dyksa Paweł		- stolarz w Zakładzie Drzewnym "Las" we Włodawie
	Dąbrowski Władysław - rencista z Chełma
	Gralak Stanisław	- oficer WOP
	Iwańczyk Kazimierz 	- kierownik Oddziału RSW "Prasa" w Krasnymstawie
	Jabłoński Edward	- mechanik z SKR Leśniowice
	Jakubowski Zenon	- kierownik w PBRol we Włodawie
	Jarosz Andrzej	- zastępca gminnego dyrektora szkół w Wojsławicach
	Jęczmionka Marian	- specjalista bhp w Hucie Szkła "Nadbużanka"
 w Woli Uhruskiej
	Kasprzak Stanisław	- odlewnik w ZWS w Krasnymstawie
	Korczyński Janusz	- naczelnik gminy Krasnystaw
	Kowalczyk Zygmunt	- główny specjalista w PGR Pokrywka
	Łuczak Adam		- starszy specjalista w WZKiOR w Chełmie
	Maczuga Leszek	- przewodniczący Rady Zakładowej w Zakł. Rolnym
					W Sosnowicy
	Miszczak Jan		- robotnik z POM Siennica Różana
	Ośko Michał		- rolnik z Urszulina
	Potocznik Zbysław	- majster w PKP w Chełmie
	Prokura Bogdan	- rolnik z Rybiego, Gm. Rejowiec
	Rogowski Józef	- kierownik działu w WBPP w Chełmie
	Rzewuski Henryk	- rolnik z Cycowa
	Smutniał Władysław	- lekarz z rejowca Fabrycznego
	Symotiuk Marian	- pracownik ChBP
	Tarasiuk Stanisław	- dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych w Okszowie
	Tomasiewicz Henryk	- rencista z Włodawy
	Tonderys Antoni	- instruktor ZW ZSMP
	Wojda Jan		- dyrektor PGR w Sawinie


			Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

	Gruszkowski Franciszek - przewodniczący
	Bartoszewski Bronisław - wice prezes GS w Wierzbicy
	Broda Zbigniew	- zastępca dyrektora ZWS w Krasnymstawie
	Cichosz Janusz	- dyrektor SKR w Krasnymstawie
	Dubiel Feliks		- pracownik Kombinatu Cementowego w Chełmie
	Graś Maria		- naczelnik gminy w Żmudzi
	Grzywaczewski Marian - naczelnik gminy w Hańsku 
Grzywaczewski Wojciech - 	mistrz w "Prefabecie" we Włodawie
	Jastrzębski Marek	- rolnik ze Stręczyna Starego, gm. Cyców
	Jung Zbigniew	- naczelnik gminy w Sawinie
	Łukaszewski Leszek	- rolnik z Siedliszcza
	Łukawski Wiesław	- robotnik w Zakładzie Remontowo-Budowlanym
					Kuratorium Oświaty w Chełmie
	Łusiak Stanisław	- rolnik z Liszna, Gm. Rejowiec Fabryczny
	Majówka Ryszard	- zastępca dyrektora ZPD w Zawadówce
	Marciniak Józef	- rolnik z Białopola
	Mazurek Krzysztof	- kierownik Zakładu PGR w Iłowie, gm. Ruda Huta
	Misztalski Henryk	- rolnik ze Zbereża, gm. Wola Uhruska
	Nowicki Edward	- kierowca PKS w Chełmie
	Rycak Marian		- prezes RSP w zagrodzie, gm. Siennica Różana
	Szyszkowski Józef	- montażysta w ChZO w Chełmie
	Tkaczyk Zbigniew	- dyrektor SKR w Wojsławicach
	Trzebiński Janusz	- komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Chełm
	Walczak Teresa	- referent w ZSIM w Chełmie
	Zaprawa Irena		- st. inspektor WSS "Społem" w Chełmie
	Zarębski Bogdan	- I sekretarz KG PZPR w Sosnowicy
	Zosiuk Mieczysław	- zastępca dyrektora szkoły podstawowej w Leśniowicach
	

		I sekretarze KM/KG PZPR w gminach:


	Komitet Miejski Chełm	- 	Baluk Barbara
	Komitet Miejski Krasnystaw	-	Badach Tadeusz
	Komitet Miejski Włodawa	-	Lukaszewicz Bogdan
	Kom. Miejsko-Gminny Rejowiec Fabryczny -	Leszczyński Marian
	Komitet Gminny: Białopole	-	Stasiuk Wacław
			   Chełm	-	Brudziński Adolf
			   Cyców	-	Baczyński Jan
			    Dorohusk	-	Gibaszewski Mieczysław
			Dubienka	-	Szewc Ludwik
			Hańsk		-	Sobiecki Piotr
			Krasnystaw	-	Książek Zdzisław
			Kraśniczyn	-	Matyjaszek Ryszard
			Leśniowice	-	Lodwich Ryszard
			Łopiennik	-	Jędraszak Wiaczesław
			Rejowiec	-	Krzywicki Jan
			Ruda Huta	-	Barczewski Lambert
			Sawin		-	Wanarski marian
			Siedliszcze	-	Stefański Andrzej
			Siennica Różana -	Mądrzak Edward
			Sosnowica	-	Zarębski Bogdan
			Stary Brus	-	Dzwonek Kazimierz
			Urszulin	-	Wesołowski Henryk
			Wierzbica	-	Chrząstowski Andrzej
			Włodawa	- 	Kropnicki Juliusz
			Wojsławice	-	Bartoszuk Apolinary
			Wola Uhruska	- 	Misiurki Krzysztof
			Wyryki	-	Dudzińska Romualda
			Żmudź		-	Czyż Lucjan


				Komisja Ideologiczna KW PZPR:

	Albrecht Michał	- rolnik z gm. Włodawa
	Baluk Barbara		- sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
	Bartoszuk Apolinary	- I sekretarz KG PZPR w Wojsławicach
	Cieliszak Tadeusz	- dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej Krasnystaw
	Chwil Edward		- rolnik z gm. Rejowiec
	Ćwikła Zbigniew	- betoniarz w ChBP
	Dudek Tadeusz	- kierownik Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR
	Filipowicz Mieczysław - nauczyciel z Rejowca
	Krzysztofiak Władysław - prezes Zarządu Woj. ZBOWiD	
	Leśniewski Sławomir	- rolnik z gm. Wyryki
	Łukaszewicz Bogdan	- I sekretarz KM PZPR we Włodawie
Malinowski Janusz	- redaktor naczelny "Tygodnika Chełmskiego"
	Marszaluk Elżbieta	- nauczycielka z Kamienia
	Milanowski Ferdynand - kierowca GS w Dubience
	Michałowicz Adela	- nauczycielka z Hańska
	Nakielski Roman	- rencista z Cycowa
	Nowicki Tadeusz	- wizytator Inspektoratu Oświaty we Włodawie
	Pośpiech Barbara	- nauczycielka z I LO w Chełmie
	Stachira Zenon	- sekretarz ZW TWP
	Synowski Jan		- nauczyciel z Wojsławic
	Tworuszka Anna	- nauczycielka z Krasnegostawu
	Wasiluk Andrzej	- oficer LWP
	Włodarczyk Henryk	- sekretarz WK Frontu Jedności Narodu
	Żelaźnicki Józef	- nauczyciel z Teresin, gm. Leśniowice

				Komisja wewnątrzpartyjna:
	Antoniak Józef	- rolnik ze Stężycy
	Baranowski Marian	- młynarz z GS Urszulin
	Cymborski Stefan	- rolnik ze Żmudzi
	Ćwik Andrzej		- I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR
 w Kombinacie Cementowym
	Demecki Longin	- mistrz w KRBPCW iG Chełm
	Dobosz Kazimierz	- operator sprzętu w RDP
	Ekelt Czesław		- brygadzista w OSM
	Górnik Bogumiła	- kierownik sklepu WPHW w Chełmie
	Haciuk Mirosław	- mistrz w ChZO
	Józefczuk Józef	- rolnik z Dominiczyna, gm. Stary Brus
	Kłodnicki Lucjan	- maszynista w Lokomotywowni Chełm
	Kosarski Gustaw	- I sekretarz KZ PZPR w ChZO
	Koziczyński Krzysztof - przewodniczący ZW ZSMP
	Krawczyk Wiktor	- lekarz z Włodawy
	Kwiatkowski Wincenty - garncarz ze Spółdzielni "Pawłowianka"
	Łyczak Stefan		- kierownik Wydz. Organizacyjnego KW PZPR
	Misiewicz Witold	- rolnik z gm. Chełm
	Nowosad Czesław	- rolnik z kol. Ochoża
	Rudnik Marian	- dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łopienniku
	Sobiecki Piotr		- sekretarz KW PZPR
	Stefański Andrzej	- I sekretarz KG PZPR w Siedliszczu
	Sulima Jan		- mechanizator SKR Ruda Huta
	Symoniuk Marian	- I sekretarz KM PZPR w Chełmie
	Zając Elżbieta		- dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie


			Delegaci na IX nadzwyczajny Zjazd PZPR:

	Albrecht Michał	- rolnik z Suszna, gm. Włodawa
	Antoniak Józef	- rolnik ze Stężycy, gm. Krasnystaw
	Baranowski Marian	- młynarz GS "Samopomoc Chłopska" w Urszulinie
	Bojarski Jan		- brakarz w ZWS w Krasnymstawie
	Lipczyński Mieczysław - dyspozytor stacji PKP w Chełmie
	Łukaszewski Leszek	- rolnik z gm. Siedliszcze
	Mazurek Bogusław	- dyrektor Zakładu Prod. Sadowniczej w Żułowie
	Niewiadomski Józef	- rolnik z Józefowa, gm. Wola Uhruska
	Połomski Jan		- Oficer LWP, z-ca szefa Woj. Sztabu Wojskowego
	Redde Maciej		- dyrektor Zakładu Gospodarczego WZSR we Włodawie
	Roztocki Władysław	- brygadzista polowy w SKR Hruszów, gm. Rejowiec
	Sroczyński Witold	- ślusarz maszynowy w Kombinacie Cementowym "Chełm"
			13.12. 1981 - 13.12. 1982

	30 listopada 1982 roku podczas plenum KW PZPR przyjęto rezygnację z Funkcji I sekretarza KW PZPR Juliusza Kropnickiego. Nowym I sekretarzem z rekomendacji KC PZPR został Jerzy Szukała dotychczasowy zastępca kierownika Biura Prac Sejmowych KC PZPR. 
		W pierwszym roku stanu wojennego dokonano 16 zmian w składach władz partyjnych szczebla miejskiego i gminnego. Odwołano I sekretarz KG PZPR w Dorohusku - nowym został Mieczysław Dumin. Zmieniono 3 sekretarzy resortowych i 2 członków egzekutyw.
	W zakładowych organizacjach partyjnych nastąpiły następujące zmiany:
-	Chełmskie Zakłady Obuwia - zmieniono 2 sekretarzy, 1 członka egzekutywy KZ PZPR i 3 członków Komisji Rewizyjnej
-	PKP - odwołano 1 członka KZ i 1 Komisji Rewizyjnej
-	Zmieniono 19 sekretarzy POP i OOP i 4 członków poszczególnych egzekutyw
Ogółem z kierowniczych gremiów partii w pierwszych miesiącach stanu wojennego usunięto 48 osób:
-	19 na własną prośbę,
-	15 z powodu złożenia legitymacji partyjnej
-	14 "... z powodu wykazywania chwiejnego stanowiska i ulegania politycznym wpływom "Solidarności"...".
W skali całego województwa złożono 155 legitymacji członkowskich, najwięcej na terenie Komitetu Miejskiego w Krasnymstawie (39) i Komitetu Gminnego Rejowiec (31), a najmniej KG PRPR Białopole, Chełm, Włodawa, Krasnystaw (po 1 legitymacji).
	W omawianym okresie wydalono z PZPR 14 członków i skreślono 358, najwięcej w KG Rejowiec - 124 i KM Chełm - 111. 47% wyrzuconych z PZPR stanowili robotnicy, 32% rolnicy, a 18% pracownicy umysłowi.
	Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Chełmie na posiedzeniu w dn. 14.01.1982 roku jednomyślnie wydaliło z szeregów PZPR byłego I sekretarza KW PZPR Henryka Świderskiego.
	W pierwszym roku stanu wojennego na terenie woj. Chełmskiego przyjęto do partii 2 kandydatów (KM Włodawa i KG Białopole) Ze względu na spadek liczby członków połączono 9 POP. 
	Według oceny KW PZPR w Chełmie w "... 84 POP/OOP (to jest prawie 10% ogółu POP/OOP w województwie) sytuacja jest nadal trudna..."

		Zmiany w składzie władz partyjnych dokonane w 1983 roku:

Egzekutywa KW PZPR(dokooptowano):

	Adamiak Stanisław	- dotychczasowy kierownik Wydz. Rolnego KW PZPR
	Rysz Andrzej		- I sekretarz KM PZPR we Włodawie

			Komitet Wojewódzki:

	Grudzień Teresa	- gminny dyrektor szkół we Włodawie
	Machowicz Stefan	- sekretarz KM PZPR w Chełmie
	Prus Stanisław	- robotnik rolny w RZD Bezek
	


				Luty 1984 - październik 1986


		Członkowie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Chełmie:
	
	Adamiak Stanisław	- dotychczasowy sekretarz KW PZPR
	Albrecht Michał	- rolnik z gm. Włodawa
	Antoniak Józef	- rolnik z gm. Krasnystaw
	Antoniewicz Ryszard	- brygadzista w ZNMR w Brzeźnie
	Barczewski Lambert	- I sekretarz KG PZPR w Rudzie Hucie
	Bąk Jan		- dyrektor cukrowni w Krasnymstawie
	Bieszke Jan		- instruktor kierowców PKS we Włodawie
	Błaś Marian		- spawacz z cukrowni Rejowiec
	Bodziacki Bolesław	- rolnik z gm. Białopole
	Bojarski Jan		- brakarz w Zakł. Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie
	Chimosz Kazimierz	- I sekretarz KG PZPR w Krasnymstawie
	Chwil Edward		- rolnik z gm. Rejowiec
	Czapka Ryszard	- magazynier w RSW "Prasa - Książka - Ruch" w Chełmie
	Czarnecki Witold	- hydraulik w Usługowym Zakładzie Pracy w Krasnymstawie
	Filipowicz Mieczysław - z-ca dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rejowcu
	Gilowska Pelagia	- emerytka z Krasnegostawu
	Gołębiowski Kazimierz - technik samochodowy w PKS Oddział II Chełm
	Górny Wacław	- mistrz w cementowni "Pokój" w Rejowcu Fabrycznym
	Hoduń Włodzimierz	- rolnik z gm. Stary Brus
	Husak Kazimierz	- hutnik w Hucie szkła Gospodarczego w Dubecznie
	Jastrzębski Marek	- rolnik z gm. Cyców
	Jung Zbigniew	- zastępca prezesa WZSR w Chełmie
	Kapała Marian		- rolnik z gm. Urszulin
	Kasjaniuk Lucyna	- rolniczka z gm. Chełm
	Klimczak Jan		- oficer LWP
	Kociuba Stefan	- rolnik z gm. Rejowiec Fabryczny
	Kosarski Gustaw	- I sekretarz KZ PZPR w ChZO
	Kostecki Wiesław	- zastępca naczelnika Wagonowni PKP Chełm
	Kościuk Jerzy		- rolnik z gm. Kraśniczyn
	Kropnicki Juliusz	- dyrektor PZU we Włodawie
	Krzysztofiak Władysław - wice prezes Zarządu Woj. ZBOWiD
	Kuligowski Waldemar - I sekretarz KM PZPR w Krasnymstawie
	Kurzępa Zdzisław	- kierowca w cementowni "Pokój" w Rejowcu Fabrycznym
	Leśniowski Sławomir	- rolnik z gm. Wyryki
	Lipczyński Mieczysław - dyspozytor PKP Chełm
	Ludwików Marian	- przewodniczący ZW ZSMP
	Łogosz Mikołaj	- prezes Usługowej Spółdzielni Pracy w Chełmie
	Łopąg kazimierz	- rolnik z gm. Chełm
	Łoś Albin		- rolnik z gm. Siennica Różana
Łukaszewski Leszek	- rolnik z gm. Siedliszcze
Łyczak Stefan		- kierownik Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej 
w Krasnymstawie
	Machowicz Stefan	- z-ca dyrektora Kombinatu Cementowego w Chełmie
	Marcinek Zbigniew	- maszynista parowozu PKP w Chełmie
	Mąka Andrzej		- tokarz w fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie
	Michalczuk Zbigniew	- rolnik z gm. Kamień
	Milanowski Ferdynand - kierowca GS Dubienka
	Misiewicz Witold	- rolnik z gm. Chełm
	Niemiec Andrzej	- rolnik z gm. Cyców
	Obibok Eugeniusz	- emeryt
	Oleksiejuk Andrzej	- rzemieślnik, specjalista w lokomotywowni PKP Chełm 
	Omernik Stefan	- nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
					W Chełmie
	Paszkowska Barbara	- pracownik Miejskiej Biblioteki we Włodawie
	Pater Aleksander	- prokurator wojewódzki
	Piecuch Elżbieta	- lekarz w Woj. Szpitalu Zespolonym
	Pilarski Wincenty	- rolnik z gm. Wierzbica
	Redde Maciej		- dyrektor Zakładu gospodarczego WZSR we Włodawie
	Rudnik Marian	- dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łopienniku
	Rysz Andrzej		- I sekretarz KM PZPR we Włodawie
	Saluk Wincenty	- rolnik z gm. Leśniowice
	Samczuk Zbigniew	- starszy mistrz w Przeds. Obróbki Metali we Włodawie
	Skulimowski Józef	- brygadzista w Zakł. Rolnym w Zienkach
	Sobczyk Stanisław	- z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmie
	Solak Józef		- kierownik Wydz. Społeczno-Ekonomicznego KW PZPR
	Starobrat konstanty	- dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego
	Stefański Andrzej	- I sekretarz KG PZPR w Wierzbicy
	Sygnowski jan	- nauczyciel Zbiorczej szkoły Gminnej w Wojsławicach
	Symoniuk Marian	- I sekretarz KM PZPR w Chełmie
	Szadziuk Stanisław	- tokarz w Zespole Spichrzy i Młynów w Chełmie
	Szyszkowski Józef	- reporter w ChZO
	Tracz Julian		- ślusarz w PBRol w Chełmie
	Tworuszka Anna	- dyrektor Medycznego studium Zawodowego 
w Krasnymstawie
	Wanarski Marian	- I sekretarz KG PZPR w Sawinie
	Wójcik Jan		- oficer LWP
	Wrótniak Edward	- funkcjonariusz SB z WUSW w Chełmie
	Wysokiński Piotr	- operator dźwigu w zakł. Garbarskich we Włodawie
	Zabiełło Piotr		- kierowca w PKS Oddział I w Chełmie
	Zawisza Paweł	- lekarz oddziału wewnętrznego we Włodawie
	Zieliński Alojzy	- I sekretarz KW PZPR w Chełmie
	Zień Halina		 - pracownica zakładów jajczarskich w Chełmie
	Żebrowski Waldemar	- dyrektor RZD w Uhrusku 		Zastępcy członków KW PZPR:

Brzozowski Jerzy	- strażak w Komendzie Rejonowej Straży pożarnej w Chełmie	Choma Grażyna	- sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PCK w Chełmie
Chorongiewicz Czesław - pracownik Zakładów Wyrobów sanitarnych w 		                          Krasnymstawie
Lasek Krystyna	- rolniczka z gm. Dorohusk
Łobocka Barbara	- dyrektor szkoły podstawowej w Serebryszczu
	Miszczuk Piotr	- redaktor naczelny "Tygodnika Chełmskiego"
Modrzewski Jan	- kierownik wydziału w ZW LOK w Chełmie
Nowaczek Lech	- dyrektor zakładu Rolnego w Turnie
Olszak Edward	- dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Ostrowskim
Piwowarczyk Andrzej - pracownik Woj. Biblioteki Publicznej
Polak Stanisław	- pracownik ChPB
Rycak Marian		- prezes RSP w Zagrodzie
Schmidt Andrzej	- zastępca dyrektora ChZO
Siudak Bogusław	- mistrz w PKS Oddział Krasnystaw
Słomczyński Tadeusz - ślusarz w cukrowni Rejowiec
Sobstyl Wacław	- rolnik z gm. Kraśniczyn
Stafiński Tadeusz	- naczelnik gm. Białopole
Suski Andrzej		- komendant Chorągwi ZHP w Chełmie
Tywoniuk Leszek	- pracownik POM Sielec
Wólczyński Zenon	- funkcjonariusz RUSW we Włodawie
Zając Krzysztof	- pracownik PHS w Chełmie
Zaorska Zofia		- I sekretarz KG PZPR we Włodawie
Zawirski Zbigniew	- kierownik Wydz. Społeczno-Rolnego KW PZPR

			

			Wojewódzka Komisja Rewizyjna


Adamczuk Marian	- pracownik Kombinatu Cementowego w Chełmie
Celeban Lechosław	- pracownik KW PZPR
Daniluk Irena		- pielęgniarka ZOZ w Krasnymstawie
Dobosz Kazimierz	- pracownik RDP w Chełmie
Dubiel Władysław	- rolnik z gm. Rejowiec
Dudzińska Romualda	- naczelnik gm. Urszulin
Gruszkowski Franciszek - naczelnik miasta Włodawa
Grzywna Irena	- pracownik Woj. Przeds. Turystycznego w Chełmie
Haszcz Stanisław	- naczelnik gm. Ruda Huta
Jagodziński Kazimierz - kierownik apteki w Chełmie
Jurkiewicz Marian	- I sekretarz KG PZPR w Łopienniku Górnym
Kieres Bogdan	- dyrektor Wydz. Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego
Kondradiuk Józef	- I sekretarz KG PZPR w Wyrykach
Koska Alfons		- I sekretarz KG PZPR w Żmudzi
Kotowski Stanisław	- kierownik Domu Rolnika Rencisty w Różance
Leszczyński Marian	- I sekretarz KMG w Rejowcu Fabrycznym
Łusiak Bronisław	- prezes GS w Rejowcu Fabrycznym
Miszczuk Eugeniusz	- rencista z gm. Siedliszcze
Momot Eugeniusz	- dyrektor Oddziału "Transbudu" w Chełmie
Różyło Tadeusz	- rolnik z gm. Białopole
Sekrecki Stefan	- nauczyciel z Chełma
Sikora Edward	- mistrz w Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie
Zakrzewski Jerzy	- funkcjonariusz w Zakładzie karnym w Chełmie
Zgnilecka Teodora	- pielęgniarka w Woj. Szpitalu Zespolonym w Chełmie
Zosiuk Mieczysław	- z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowicach


			
			Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej:

Biernacki Kazimierz	- mechanik w Zakł. Rolnym w Wólce tarnowskiej
Czerniej Henryk	- dyrektor Zbiorczej Szkoły	Gminnej w Kamieniu
	Głażewski Mieczysław - rolnik z gm. Rejowiec Fabryczny
Grajnert Józef		- emeryt z Chełma
Hajduk Edward	- rolnik z gm. Dorohusk
Iwańczuk Kazimierz	- kierownik Oddz. RSW "Prasa-Książka-Ruch" 
W Krasnymstawie
Jellinek Janusz  	- kierownik Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej
 We Włodawie
 Jęczmionka Marian	- pracownik Huty szkła "Nadbużanka"	
Korczyński Janusz	- naczelnik gm. Krasnystaw
Kotarski Włodzimierz - rolnik z gm. Cyców
Kruk Władysław	- dotychczasowy przewodniczący WKKP
Linde Władysław	- emeryt z Chełma
Łada Jerzy		- pracownik ZPOW w Chełmie
Maczuga Leszek	- leśniczy w Nadleśnictwie Parczew
Morawski Tadeusz	- zastępca szefa WUSW
Oleśniewicz Wiesław	- komendant rejonowy Straży Pożarnej w Krasnymstawie
Płaczek Stanisław	- emeryt z Włodawy
Potoczniak Zbysław	- pracownik PKP w Chełmie
Rostocki Władysław	- emeryt z gm. Rejowiec
Rubik Stanisław	- z-ca prezesa Spółdzielni Pracy Galanterii Skórzanej
				I Usług w Chełmie
Rutkowski Zygmunt	- rolnik z gm. Sawin
Skibińska Stanisława	- pracownica WPHW w Chełmie
Stupnicki Stanisław	- emeryt z Włodawy
Szpak Józef		- rolnik z gm. Wojsławice
Tarasiuk Stanisław	- dyrektor Zespołu szkół Rolniczych w Okszowie
Wójcik Stanisław	- nauczyciel z Chełma
Żyłowski Czesław	- rolnik z gm. Kraśniczyn	
	Delegaci na X Zjazd PZPR wybrani 17 maja 1986 roku:


Beim Józef		- komendant główny MO, członek PZPR od 28 lat
Kuźmicki Bogdan	- robotnik z cukrowni Krasnystaw, czł. KG PZPR w Krasnymstawie, czł. PZPR od 20 lat	 
Lasek Krystyna	- rolniczka z gm. Dorohusk, w PZPR od 8 lat
Niewiadomski Józef	- rolnik z gm. Wola Uhruska, czł. KC PZPR, w partii 
				Od 17 lat
Popek Zdzisław	- mistrz w cementowni Chełm, partyjny od 10 lat
Redde Maciej		- dyrektor Zakł. Gospodarczego WZSR we Włodawie,
				W partii od 23 lat
Szabat Alicja		- nauczycielka w Studium Nauczycielskim w Chełmie
				I sekretarz POP w Studium, 22 lata w PZPR
Szyszkowski Józef	- robotnik w ChZO, partyjny od 39 lat
Torbiczuk Leszek	- rolnik z gm. Wierzbica, partyjny od 9 lat
Włoch Urszula	- robotnica ZPO "Cora" w Krasnymstawie, 
				W PZPR od 12 lat
Zieliński Alojzy	- I sekretarz KW PZPR w Chełmie, w partii od 25 lat.


	Władze wojewódzkie PZPR w latach 1986 -1988

			Egzekutywa KW PZPR

Zieliński Alojzy	- I sekretarz KW PZPR
Adamiak Stanisław	- sekretarz KW PZPR
Łyczak Stefan		- sekretarz KW PZPR
Solak Józef		- sekretarz KW PZPR
Szczasny Witosław	- sekretarz KW PZPR, dotychczasowy kierownik Wydz. 
				Ideologicznego i informacji KW PZPR
Holuk Henryk		- dyrektor PGR Lipinki
Jakubowski Zenon	- prezes Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
Jastrzębski Marek	- rolnik z gm. Cyców
Kamiński Henryk	- szef WUSW w Chełmie	
	Korszla Stanisław	- mistrz produkcji ZWS Krasnystaw
	Lenart Zygmunt	- rolnik z gm. Ruda Huta
	Łaszcz Jan		- wojewoda chełmski
	Olesiejuk Andrzej	- starszy rzemieślnik PKP Lokomotywownia w Chełmie
	Pater Aleksander	- prokurator wojewódzki
	Struzik Benedykt	- przewodniczący WKKR, dotychczasowy wice wojewoda 
Chełmski
	Tworuszka Anna	- dyrektor MSZ w Krasnymstawie
	Uzar Wiesława	- mistrz w ChZO


		Członkowie KW PZPR:

	Adamiak Stanisław	- sekretarz KW PZPR
	Anielski Andrzej	- spawacz w PRB Żółtańce
	Baran Marian		- rolnik z gm. Kraśniczyn
	Bąk Jan		- dyrektor cukrowni Krasnystaw
	Bielesza Antoni	- robotnik RPM w Chełme
	Borysiuk Michał	- nauczyciel I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie
	Budzyński Wojciech	- dyrektor Kombinatu Cementowego w Chełmie
	Chimosz Kazimierz	-I sekretarz KG PZPR w Krasnymstawie
	Chudoba Janusz	- rolnik z gm. Kamień
	Chudzik Stanisław	- robotnik PKP w Chełmie
	Czapka Ryszard	- magazynier w RSW "Prasa-Książka-Ruch" w Chełmie
	Czyż Jędrzej 		- rencista z Chełma
	Dmuch Józef		- ślusarz w Hucie szkła "Mira" w Chełmie
	Dobrowolski Edward	- rolnik z gm. Łopiennik
	Ekiert Jerzy		- lekarz WSz. Z. w Chełmie
	Gilowska Pelagia	- emerytka z Krasnegostawu
	Giza Maria 		- rolniczka z gm. Cyców
	Gołębiowski Henryk	- I sekretarz KG PZPR w Wojsławicach
	Gersztyn Stanisława	- rolniczka z gm. Rejowiec
	Grzywaczewska Helena - rolniczka z gm. Stary Brus
	Gralak Stanisław	- z-ca dowódcy Nadbużańskiej Brygady WOP
	Gralewicz Kazimiera	- brakarz w NZG we Włodawie
	Hawrylecka Barbara	- przewodnicząca ZM ZSMP w Krasnymstawie
	Holuk Henryk 	- dyrektor PGR Lipinki
	Itrowski Kazimierz	- młynarz w Zespole Spichrzy i Młynów w Chełmie
	Janowski Zbigniew	- przewodniczący WPZZ w Chełmie
	Jakubowski Zenon	- prezes Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
	Jastrzębski Marek	- rolnik z gm. Cyców
	Juśkiewicz Andrzej	- elektromonter w Kombinacie Cementowym w Chełmie
	Kamiński Henryk 	- szef WUSW Chełm
	Kasjaniuk Lucyna	- rolniczka z gm. Chełm
	Klimczak Jan		- szef Woj. Sztabu Wojskowego
	Kociuba Hieronim	- rolnik z gm. Urszulin
	Kopniak Piotr		- kierownik Wydz. Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR
	Korszla Stanisław	- mistrz produkcji w ZWS Krasnystaw
	Kozdra Roman	- rolnik z gm. Włodawa
	Kruk Władysław	- działacz partyjny
	Kuligowski Waldemar - I sekretarz KM PZPR w Krasnymstawie
	Lasek Krystyna	- rolniczka z gm. Dorohusk
	Lenart Zygmunt	- rolnik z gm. Ruda Huta
	Leszczyński Marian	- I sekretarz KGM PZPR w Rejowcu Fabrycznym
	Łaszcz Jan		- wojewoda chełmski
	Połąg Kazimierz	- rolnik z gm. Chełm
	Łoś Albin		- rolnik z gm. Siennica Różana
	Łoza Kazimiera	- brakarz w ChZO
	Łuczak Stanisław	- robotnik Cegielni Buśno
	Łyczak Stefan		- sekretarz KW PZPR
	Makowska Jadwiga	- magazynier w Zakł. Wapienno - Piaskowych w Kaniem
	Maśkiewicz Piotr 	- malarz RDP we Włodawie
	Michałowicz Adela	- inspektor oświaty i wychowania w Hańsku
	Milczarek Mieczysław - malarz w KPKS w Krasnymstawie
	Miszczuk Piotr 	- redaktor naczelny "Tygodnika Chełmskiego"
`	Miszczuk Zofia 	- rolniczka z gm. Siedliszcze
	Mochniej Henryk	- mistrz POM w Siennicy Różanej
	Mróz Kazimiera	- ekspedientka GS w Sawinie
	Muda Zdzisław	- inspektor oświaty i wychowania w Białopolu
	Niemczuk Ryszard	- montażysta w ChPB
	Niewiadomski Józef	- rolnik z gm. Wola Uhruska
	Olesiejuk Andrzej	- starszy rzemieślnik PKP Lokomotywowni w Chełmie
	Omernik Stefan 	- działacz partyjny
	Osoba Stanisława	- rolniczka z gm. Rejowiec
	Ostrowski Mieczysław - rolnik z gm. Kraśniczyn
	Paszkowska Barbara	- pracownik Miejskiej Biblioteki we Włodawie
	Pater Aleksander	- prokurator wojewódzki
	Petruk Bogusława	- kierownik referatu PKP w Chełmie
	Płachecka Krystyna	- kelner PSS "Społem"
	Podleśny Stanisław	- maszynista parowozu Cementowni "Pokój"
	Popek Zdzisław	- mistrz w cementowni Chełm
	Popik Wiesława	- asystent ds. produkcji zwierzęcej w RSP Kasiłan
	Romanek Edward	- kierownik Wydz. Społeczno-Ekonomicznego KW PZPR
	Rysz Andrzej		- I sekretarz KM PZPR we Włodawie
	Sanderski Jan		- rolnik z gm. Sawin
	Skulimowski Józef	- brygadzista w Zakładzie Rolnym w gm. Sosnowica
	Solak Józef		- sekretarz KW PZPR
	Stec Stanisław		- ślusarz w Zakł. Przemysłu Drzewnego w Zawadówce
	Surdyk Irena		- dyrektor LO w Siedliszczu
	Symotiuk Marian	- I sekretarz KM PZPR w Chełmie
	Szabat Alicja		- nauczycielka Studium Nauczycielskiego w Chełmie
	Szczasny Witosław	- sekretarz KW PZPR
	Szewc Ludwik	- rolnik z gm. Dubienka
	Tarasiuk Daniela	- kierownik działu KPKS w Chełmie
	Torbiczuk Leszek	- rolnik z gm. Wierzbica
	Tworuszka Anna	- dyrektor MSZ w Krasnymstawie
	Uzar Wiesława 	- mistrz w ChZO
	Piechnik Janina	- rolniczka z gm. Krasnystaw
	Winiarczyk Edward	- pracownik sanatorium w Adampolu
	Wodzik Zofia		- pielęgniarka	WSzZ w Chełmie
	Wójcik Władysława	- pielęgniarka z Włodawy
	Zawirski Zbigniew	- kierownik Wydz. Społeczno - Rolnego KW PZPR
	Zieliński Alojzy	- I sekretarz KW PZPR
	Żebrowski Waldemar	- dyrektor RZD w Uhrusku


		Członkowie Wojewódzkiej Komisji Kontrolno - Rewizyjnej:

	Adamczyk Jerzy	- kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia 
						Ideologicznego KW PZPR
	Antoniewicz Ryszard	- konserwator w ZNMR w Brzeźnie
	Barczewski Lambert	- emeryt z gm. Ruda Huta
	Dolecka Małgorzata	- robotnik w GS "SCh" w Rejowcu Fabrycznym
	Dubietis Tadeusz	- operator wózków w ZPOW w Chełmie
	Dubicz Krystyna	- dyrektor Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego
						W Chełmie
	Dyksa Paweł 		- stolarz w GS "SCh" Włodawa	
Gąsiecka Zofia	- referent w GS "SCh" w Dubience
	Gruszkowski Franciszek - naczelnik miasta Włodawa	
	Grzywaczewski Marian - I sekretarz KG PZPR w Hańsku
	Hauzer Ryszard	- telemonter w Cementowni "Pokój" w Rejowcu
	Jakubowski Władysław - kierownik działu PKP w Chełmie
	Jałowiec Mieczysław	- rolnik z gm. Białopole
	Jarosiński Krzysztof	- brygadzista w PGR Cyców
	Jedlinek Janusz	- kierownik wydziału KW PZPR
	Jurkiewicz Marian	- I sekretarz KG PZPR w Łopienniku
	Kacprzak Maria	- dyrektor przedszkola we Włodawie
	Kaźmierczuk Teodozja - rolniczka z gm. Kraśniczyn
	Krukowska Władysława - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie
	Kuźmicki Bogdan	- ślusarz w cukrowni Krasnystaw	
	Manej Tadeusz	- rolnik z gm. Chełm
	Mazurkiewicz Stanisław - rolnik z gm. Wojsławice
	Miszczuk Eugeniusz	- rolnik z gm. Siedliszcze
	Naszczocki Jerzy	- maszynista Lokomotywowni Chełm
	Oleśniewicz Wiesław	- komendant rejonowy Straży Pożarnej w Krasnymstawie
	Perchuć Wacław	- kierowca w Zakładzie Rolnym Urszulin
	Piwnicka Krystyna	- inspektor oświaty i wychowania w Sosnowicy
	Otoczniak Zbysław	- komendant ZOOC PKP w Chełmie
	Puchała Adam		- kierowca w ZG WZSR w Krasnymstawie
	Pyka Teresa		- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie
	Radwański Lech	- dyrektor Delegatury NIK do spraw Inspekcji
					Robotniczo - Chłopskiej w Chełmie
	Rycak Marian		- prezes RSP w zagrodzie
	Sikora Elżbieta	- funkcjonariusz WUSW w Chełmie
	Sokolniki Andrzej	- elektromonter PKP w Chełmie
	Stefański Andrzej	- I sekretarz KG PZPR w Wierzbicy
	Struzik Benedykt	- przewodniczący WKKR
	Szabała Amelia	- specjalista ds. pracowniczych STW w Chełmie
	Szadura Krzysztof	- ślusarz w cukrowni Rejowiec
	Szubstarski Eugeniusz - piekarz PSS we Włodawie
	Szyszkowski Józef	- robotnik w ChZO
	Śliwiński Bogdan	- technik w WUT Chełm
	Teklak Mieczysław	- kierownik ROOP w Krasnymstawie
	Trzebiński Janusz	- komendant Straży Leśnej nadleśnictwa Chełm
	Tywoniuk Leszek	- księgowy POM w Sielcu
	Urbanek Eugeniusz	- kierownik działu w NZG we Włodawie
	Wanarski Marian	- I sekretarz KG PZPR w Sawinie
	Włoch Urszula	- pakowacz w ZPO "Cora" w Krasnymstawie	
	Wróblewska Krystyna - mistrz w Kombinacie Cementowym w Chełmie
	Zalewski Antoni	- mistrz MPEC w Chełmie
	Żyszkowska Łucja	- nauczycielka CKUE w Chełmie

		W 1987 roku ze względu na odejście do KC PZPR Alojzego Zielińskiego I sekretarzem KW PZPR został Stefan Łyczak, a sekretarzem KW Zbigniew Zawirski.

					Zmiany w składzie władz partyjnych wprowadzone w kwietniu 1989r.


	KW PZPR 14.04.1989 roku przyjął rezygnacje 4 członków Egzekutywy:
	
		Korszla Stanisław
		Łaszcz Jan
		Pater Aleksander
		Uzar Wiesława

	Nowymi członkami władz wojewódzkich zostali:

			Egzekutywa KW PZPR:
		
		Bąk Jan		- dyrektor cukrowni Krasnystaw
		Jajus Elżbieta		- kierownik działu Org. i Zarządzania w ChZO
		Lejman Ryszard	- rzemieślnik z Chełma
		Tomaszuk Marek	- gł. inż. ds. kopalni w Kombinacie Cementowym

			Komitet Wojewódzki :

		Jajus Elżbieta		- kierownik Działu Org. i Zarządzania w ChZO
		Lejman Ryszard 	- rzemieślnik z Chełma
		Nowak Jacek		- przewodniczący ZW ZSMP
		Pilarski Ryszard	- przewodniczący ZW ZMW
		Tomaszuk Marek	- gł. inż. ds. kopalni w Kombinacie Cementowym
							w Chełmie				Kandydaci na delegatów na XI Zjazd PZPR:

				Okręg nr 1 - Chełm miasto:
		
	Zielińska Zofia	- pełnomocnik wojewody chełmskiego
	Miszczuk Piotr	- członek KW PZPR, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka
					Kształcenia Ideologicznego
	Nurski Włodzimierz	- inspektor w wydz. Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług
					Urzędu wojewódzkiego w Chełmie
	Komar Stanisław	- kierownik Warsztatu szkoleniowego ZDZ
	Ciwiński Stanisław	- starszy radca PKP
	Rybiński Lech		- nauczyciel w Specjalnym Ośrodku szkolno -
 Wychowawczym w Chełmie
	Majuk Józef		- kierownik działu w PKS w Chełmie
	Prószyńska Maria	- I sekretarz POP w okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
	Nowak Jacek		- przewodniczący ZW ZSMP
	Graboś Witold	- sekretarz redakcji "Tygodnika Chełmskiego", członek
					Centralnej Komisji Zjazdowej
	Król Edward		- kierownik wydzialu w Kombinacie Cementowym

				Okręg nr 2 (rejon chełmski):

	Szeliga Jerzy		- murarz - rzemieślnik
	Pałacha Zygmunt	- z-ca dyrektora w cukrowni Rejowiec
	Wojtowicz Wiesław	- specjalista ds. budowlanych w Chibo w Zawadówce
	Dumin Barbara	- dyrektorka szkoły podstawowej w Świerżach
	Kryłowicz Marian	- sekretarz POP w Zakładzie Usług Budowlanych 
					w Pokrówce
	Osiński Wiktor	- rolnik z Krasnego gm. Rejowiec


				Okręg nr 3 (rejon Krasnystaw):

	Iłowiecki Stanisław	- nauczyciel w Siennicy Różanej
	Matczuk Jerzy		- sekretarz urzędu Gminy w Kraśniczynie
	Rubaj Jan		- dyrektor Państwowego Gospodarstwa Sadowniczego
w Żułowie
	Kleszowski Jan	- naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie
	Świgoń Waldemar	- członek KC PZPR, redaktor naczelny "Chłopskiej
					Drogi"
	Parczyński Andrzej	- kierownik Rejonu Energetycznego w Krasnymstawie


				Okręg nr 4 (rejon Włodawa):

	Mroczek Antoni	- naczelnik gm. W Sawinie
	Kołtun Jozef		- I sekretarz KG PZPR w Starym Brusie
	Baranowski Marian	- księgowy Gm. Spółki Wodnej w Urszulinie
	Szelepajło Piotr	- prezes RSP w Górkach
	Czupryński Witold	- funkcjonariusz SB z RUSW we Włodawie
	Marciocha Czesław	- rolnik z Hańska
	Jabłoński Czesław	- dyrektor PGR w Cycowie
	Krawczyk Wiktor	- lekarz z Włodawy
	Walczuk Zbigniew	- nauczyciel w szkole podstawowej w Woli Uhruskiej
	Niewiadomski Józef	- rolnik z gm, Wola Uhruska, członek KW PZPR
	Trojan Andrzej	- I sekretarz POP w Zakładzie  Karnym we Włodawie.