Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Konto bankowe organizacji

Aby założyć konto w banku należy:
 

1.     Wybrać najkorzystniejszą ofertę w prowadzeniu rachunku przez bank.

2.     Złożyć do banku:

*  numer REGON (oryginał do wglądu i poświadczenia + kserokopia),

*  numer NIP (oryginał zaświadczenia do wglądu + kserokopia),

*  poświadczenie rejestracji Organizacji Związkowej w rejestrze podstawowych jednostek organizacyjnych Związku Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,

* uchwałę Komisji Zakładowej w sprawie osób upoważnionych do założenia i dysponowania rachunkiem bankowym,

*  wypełnione (pobrane z banku) formularze i kartę wzorów podpisów, które powinny być lub nie (w zależności od wymagań banku)potwierdzone przez Region Środkowowschodni.

3.     Idąc do wybranego banku należy również zabrać ze sobą:

*  pieczątkę OZ,

*  Statut NSZZ "Solidarność".

4.  Region Środkowowschodni w celu ograniczenia ponoszenia opłat przez Organizacje Związkowe  z tytułu posiadania konta bankowego proponuje otworzenia subkonta Organizacji przy Regionie. Informacje w Dziale Księgowym Regionu Środkowowschodniego.