19 października przypada 34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy na Mszę św.

Imprezy masowe

W tym miejscu zamieszczane będą informacje dotyczące masowych imprez, których Zarząd Regionu jest organizatorem lub współorganizatorem.

Będziemy sygnalizowali również ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe rozgrywające się na Lubelszczyźnie.