31 sierpnia będziemy świętować Dzień Solidarności i Wolności


III Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ "Solidarność"

07-03-2019

III Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ "Solidarność"

 Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” oraz Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” zapraszają na III Ogólnopolskie Forum Kobiet, które odbędzie się  w dniach 17-18 czerwca br. w Lublinie.

Zgłoszenia do 30 kwietnia br. można przesyłać za pomocą formularza >>>

Forum Kobiet to inicjatywa kobiet zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Jest spotkaniem cyklicznym, odbywającym się w różnych regionach Polski. Celem przedsięwzięcia jest dyskusja na temat roli kobiety w strukturach związku zawodowego oraz w życiu społecznym.

W ramach Forum planujemy promować wśród organizacji zakładowych zasady  równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w tym zasadę jednakowego dostępu do edukacji, informacji i zatrudnienia. Ma to wpływać na niwelowanie problemów społecznych, takich jak bezrobocie czy ubóstwo. Ponadto chcemy uświadomić organizacjom związkowym,  że  poprzez eliminację barier finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających kobiety do brania pełnego udziału w życiu społecznym, wpływamy nie tylko na poprawę ich sytuacji, ale przede wszystkich rozwój rodzin. 

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.