Obniżona z 18 do 17 proc. pierwsza stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zaczną obowiązywać od 1 października br.

Hymn o Lubelskim Lipcu 1980 - Stąd ruszyła lawina