Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Dialog Społeczny

Dialog społeczny jest płaszczyzną wymiany informacji w celu wypracowania wzajemnego porozumienia pomiędzy trzema stronami: przedstawicielami władz, pracodawców i związków zawodowych.

 

 W Lublinie działa Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. nr 100 poz. 1080 z późn. zm.).

WKDS jest regionalnym forum powołanym przez wojewodę w celu opiniowania kierunków centralnei i lokalnej polityki społeczno-gospodarczej. Jest też miejscem rozpatrywania potencjalnych sporów pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi oraz rozwiązywania konfliktów społecznych.

Członkowie WKDS z ramienia NSZZ „Solidarność”

 Marian Król

wiceprzewodniczący WKDS. Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, członek KK

tel. 81 532-08-11 w. 16

e-mail:przewodniczący.lublin@solidarnosc.org.pl


 

 Barbara Bogdańska

członek WKDS – przewodnicząca komisji ochrony zdrowia przy WKDS. Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

tel. 81 525-73-97

   
Członkowie Rad Społecznych
 
Irena Nowak

Sekretarz Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

tel. 81 532-08-11 w. 16

e-mail: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl


   
Józef Michalczyk

członek stałego Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Rynku Pracy i Zatrudnienia, członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, przewodniczący Oddziału Kraśnik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, członek KK, członek PZR.

tel. 605 360 100

e-mail: jmichalczyk@o2.pl


 
Krzysztof Choina

członek stałego Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Rynku Pracy i Zatrudnienia, członek Rady Społecznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” – sekretarz ZR, członek PZR.

tel. 81 532-08-11 w. 18

e-mail: sekretarz.lublin@solidarnosc.org.pl


   
Marek Wątorski

członek stałego Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Gospodarki i Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze, regionalny koordynator ds. bhp, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Faelbud S.A. Polbruk S.A., zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” – skarbnik ZR.

tel. 81 532-08-11 w. 26

e-mail: skarbnik.lublin@solidarnosc.org.pl