28/01/2015
Peregrynacja relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Regionie Środkowowschodnim NSZZ "Solidarność"

Ciekawostki