01/10/2016
19 października 2016 r. - Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność"!

Ciekawostki