Obniżona z 18 do 17 proc. pierwsza stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zaczną obowiązywać od 1 października br.

Biuletyn Informacyjny ZR

„Biuletyn Informacyjny ZR” to pismo, które towarzyszy związkowcom, w różnych formach, od ’80 roku. Porusza bieżące sprawy związkowe, a także społeczne i obyczajowe. Jest wydawnictwem bezpłatnym, obecnie dostępnym zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Ostatnio świętowaliśmy 800 wydanie naszego pisma.

Biuletyn jest otwarty na wszelkie formy współpracy redaktorskiej. Każdy związkowiec może zamieścić tutaj swój artykuł czy opinię. Wszystkich chętnych do podzielenia się wiadomościami z życia komisji zakładowej czy regionu, w którym żyje zapraszamy do kontaktu z redakcją.