UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


"Stąd ruszyła lawina"

17-07-2017

"Stąd ruszyła lawina"

 Obchody 37. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980r., odbyły się 16 lipca br. 37 lat temu w województwie lubelskim strajkowało ponad 50.000 pracowników w około 150 zakładach pracy. 8 lipca w zakładach WSK PZL Świdnik, robotnicy pierwszej zmiany zaprotestowali przeciwko brakom podwyżek, coraz gorszym warunkom pracy oraz podwyżkom cen artykułów spożywczych. Ten zryw okazał się iskrą, która zapłonęła i ogarnęła pożarem zmian najpierw  Lubelszczyznę a następnie cały kraj.

„Lubelski Lipiec” był pierwszym krokiem w walce o prawdziwie wolną i demokratyczną Polskę. Krok ten nie byłby możliwy bez odważnej i solidarnej postawy Polaków, którzy posłuchali głosu papieża Jana Pawła II, wzywającego do walki o godność człowieka. To właśnie tutaj, na Lubelszczyźnie, w lipcu 1980 r. zapłonął płomień wolności, by w następnych miesiącach ogarnąć cały kraj i dzięki Bożej Opatrzności przynieść Polsce upragnioną wolność.

Program uroczystości 37. rocznicy rozpoczynało uroczyste posiedzenie władz Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” wraz z zaproszonymi gośćmi w Trybunale Koronnym. Dawny najwyższy sąd apelacyjny Korony Królestwa Polskiego I Rzeczpospolitej dla spraw prawa ziemskiego pełnił na przestrzeni wieków znaczące role. W związku z podniosłym wydarzeniem, jakim jest kolejna rocznica lubelskich strajków, przedstawiciele instytucji państwowych i organizacyjnych, zebrali się o godzinie 10:00, aby wspólnie uczcić pamięć tych, którzy zerwali kajdany ucisku i walnie przyczynili się do fali strajków, dającej początek wielkim zmianom.

Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Marian Król przywitał wszystkich przybyłych i poprosił o wysłuchanie pieśni autorstwa Krzysztofa Cugowskiego, „Stąd ruszyła lawina”. Następnie głos zabrał sekretarz Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ, Krzysztof Choina, który odczytał okolicznościowe stanowisko. Dalszą część uroczystego spotkania uświetniło wystąpienie prof. Tomasza Panfila, który przypomniał Lipiec 1980 roku i wskazał na konieczność kultywowania zachowania zgodnego z polską racją stanu. Profesor Panfil wskazał na ponadczasową maksymę Danuty Siedzikówny, ps. „Inki”, która „zachowała się jak trzeba”. Polski historyk porównał postawę 18-letniej sanitariuszki z decyzją strajkujących. Wówczas, w lipcu 1980 roku, również trzeba było zachować się jak trzeba. Dzięki postawie „Solidarności”, demokracja zyskała nowy wymiar.

Po wyprowadzeniu sztandaru z Trybunału Koronnego, przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych na udział w następnym punkcie obchodów. O godzinie 11:30 została odprawiona koncelebrowana Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej, pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Karpińskiego. Na Eucharystii obecne były poczty sztandarowe z przedstawicielami wielu organizacji. Liturgie uświetnił występ orkiestry, która poprowadziła również pochód spod Archikatedry na teren byłej lokomotywowni. Na miejscu został odsłonięty Pomnik-Parowóz, symbol strajków kolejarzy z Lipca 1980 roku. Odsłonięcia dokonali: Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego, Marian Król, Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk, Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A.

Na ostatnią część uroczystości złożyły się okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości oraz ułożenie kwiatów pod pomnikiem Doli Kolejarskiej przez przedstawicieli wielu organizacji i instytucji państwowych. Ten punkt obchodów rozpoczął Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ "S" przy PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki w Lublinie, Mirosław Oleszczuk wraz z Zastępcą Przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Markiem Wątorskim. Panowie Przewodniczący przywitali wszystkich obecnych na czele z Zofią Romaszewska – przedstawicielką Kancelarii Prezydenta RP. Przemówienia wygłosili między innymi Doradca Prezydenta RP, Zofia Romaszewska, oraz Jerzy Chróścikowski – senator RP, Krzysztof Michałkiewicz – minister resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk a także pełnomocnik Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka – Tomasz Pitucha. Każdy zaproszony do przemówienia gość, wpisywał się do pamiątkowej Kroniki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również:

Stanisław Gogacz– senator RP, posłowie RP – Elżbieta Kruk, Lech Sprawka, Jerzy Bielecki, Artur Soboń, Gabriela Masłowska i Krzysztof Szulowski. Obecna była również Kurator Lubelskiej Oświaty, Teresa Misiuk a także przedstawiciele Kolejarzy – Artur Kowalczyk – członek zarządu Przewozy Regionalne sp. z o.o. dyr. ds. techniczno-eksploatacyjnych, Konrad Tyrajski – Członek Zarządu PKP Energetyka S.A., Małgorzata Górska – Dyrektor Zakładu Południowego PKP Energetyka S.A., Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A., Ireneusz Merchel - Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Maciej Libiszewski - Prezes Zarządu PKP CARGO S.A., Zbigniew Tracichleb - Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp z o.o., Marek Chraniuk - Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., Jacek Zawadzki - Prezes Zarządu PKP Natura Tour, Tomasz Miszczuk - Prezes Zarządu PKP Informatyka, Andrzej Lipowski - Prezes Zakładów Usługowych "Wschód", Henryk Grymel - Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" a także Bogdan Kubiak - Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność", Adam Partyka – Zastępca Prezesa do Spraw Pracowniczych i Społecznych L.W. Bogdanka, Włodzimierz Biaduń – Zastępca Okręgowego Inspektoratu Pracy, prof. Elżbieta Starosławska z delegacją z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Marian Kowalski z żoną. Wyżej wymienieni goście oraz przedstawiciele organizacji związkowych złożyli kwiaty i pokłonili się pod pomnikiem Doli Kolejarskiej. Uroczyste obchody zakończył festyn zorganizowany przez Lubelskich Kolejarzy. 

 Przedsięwzięcia ludzi, którym na sercu leżało dobro kraju i poprawa warunków bytowych wszystkich rodaków, stworzyli fundamenty organizacji, dzięki której dziś, możemy cieszyć się z suwerenności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” był głosem narodu wołającego o Polskę Wielką, Polskę Niepodległą, Polskę Katolicką.

 

 Poniżej znajduje się link, pod którym można znaleźć pełny tekst stanowiska uchwalonego na uroczystym posiedzeniu Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", w trakcie obchodów 37. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980.

 

Stanowisko >>>>>

Galeria facebook >>>>>

 

Przepraszamy za pominięcie niektórych osób biorących udział w uroczystych obchodach 37. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 oraz za blędnie przypisane stanowiska. Informację sprostowaliśmy dzięki uprzejmości Mirosława Oleszczuka -   Przewodniczącego Organizacji Podzakładowej NSZZ "S" przy PKP Cargo S.A. Wschodni Zakład Spółki w Lublinie.

 

Mateusz Bednarek 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.