Pensja minimalna w 2020 r. wyniesie – 2600 zł

Tekst ujednolicony Kodeksu pracy, aktualizowany na bieżąco, dostępny jest na stronie internetowej Sejmu.

 

  » Kodeks pracy