„Solidarność” Pracowników Sądownictwa wita w szeregach pracowników prokuratury i zmienia nazwę MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

Tekst ujednolicony Kodeksu pracy, aktualizowany na bieżąco, dostępny jest na stronie internetowej Sejmu.

 

  » Kodeks pracy