Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00


40. rocznica protestu nauczycieli na Lubelszczyźnie

24-11-2021

40. rocznica protestu nauczycieli na Lubelszczyźnie

Z inicjatywy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo – Wschodniego 19 listopada rozpoczęły się obchody 40. rocznicy strajków nauczycieli Lubelszczyzny.  Było to wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski, wielu nauczycieli wykazało się wtedy niezwykłą odwagą i patriotyzmem, które stały się wkrótce wzorem dla prześladowanych przez reżim komunistyczny działaczy „Solidarności” . Słowo strajk może być w tym przypadku mylące, protest sprowadzał się bowiem do bardzo szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej. W miejsce mniej ważnych godzin prowadzono lekcje prawdziwej historii, filozofii, etyki, nauk społecznych. Zaangażowani zostali pracownicy naukowi lubelskich uczelni, przede wszystkim KUL i UMCS. Młodzież wypełniła sale gimnastyczne i aule szkół Lublina i innych miast Lubelszczyzny, chłonąc wiedzę do tej pory praktycznie nieobecną w zniewolonych szkołach. Protest wsparła cała lubelska „Solidarność” i rodzice.

Głównym postulatem protestujących nauczycieli było wprowadzenie społecznych mechanizmów kontroli polskich szkół. Domagano się również poprawy warunków bytowych uczniów, upominano się także o dzieci i młodzież niepełnosprawną. Protest rozpoczął się 19 listopada a zakończył 2 grudnie sukcesem – podpisaniem przez wojewodę porozumienia. Niestety, zbrodnia stanu wojennego udaremniła jego realizację. Niektóre postulaty są aktualne do dzisiaj.

Z tej okazji SOiW zorganizowała konferencję prasową, następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia przed siedzibą regionu. Trwa wojewódzki konkurs poświęcony wypadkom sprzed 40 lat, a 2 grudnia nastąpi jego uroczyste rozstrzygnięcie i panel dyskusyjny z uczestnikami nauczycielskich protestów – transmitowane online w mediach społecznościowych.

Transmisję będzie można odnaleźć za pośrednictwem linków:

Facebook: https://fb.me/e/1qCYRNwaZ

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0eSt5sey_opLaTlsuRJYKg

Podczas konferencji prasowej głos zabrali przewodniczący regionu Marian Król, przewodnicząca RSOiW Wiesława Stec, a przede wszystkim Pani Janina Szymajda – organizatorka i uczestniczka lubelskiego strajku nauczycieli. Pani Szymajda odpowiadała również na pytania dziennikarzy, podzieliła się także swoimi doświadczeniami z okresu stanu wojennego.

    

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.