LW Bogdanka otrzymała nagrodę XII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego